Ugdymo mokslų institutas

Vilniaus universitete (VU) pradeda veikti Ugdymo mokslų institutas (UMI). Vienas pagrindinių šio instituto uždavinių – kelti Lietuvos pedagogų rengimą į naują kokybinį lygmenį, sukuriant unikalias galimybes VU rengti mokytojus, tobulinti jų kvalifikaciją ir vykdyti pedagogikos mokslinius tyrimus.

UMI vienija VU Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros, Pedagogikos centro ir Švietimo politikos centro vykdomas veiklas: gretutines ir profesines pedagogų rengimo studijas*, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, edukologijos studijas, ugdymo mokslų krypties ir švietimo politikos mokslinius tyrimus bei jų sklaidą.

Papildomai, bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, verslo bei socialiniais partneriais, siekiama VU Planetariumo patalpose atidaryti STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ir edukacinių iniciatyvų centrą (STEAM centras), kuriame įsikurtų 8 laboratorijų korpusas: gyvybės mokslų, chemijos, fizikos ir astrofizikos, inžinerijos (išmaniųjų konstrukcijų ir medžiagų), vizualaus programavimo, mobiliųjų technologijų ir robotikos, šviesos technologijų ir skaitmeninės gamybos. STEAM centras funkcionuotų kaip edukacinis HUB‘as: moksleiviai planetariume ir laboratorijose mokytųsi tyrinėti, jaunieji VU mokslininkai dirbtų su moksleiviais ir kartu tobulintų savo pedagoginius įgūdžius, mokytojai, atvažiuosiantys kelti kvalifikacijos, turėtų galimybę atnaujinti savo specialybių žinias, o edukologai ir psichologai turėtų galimybes tyrinėti ugdymo(si) procesus. STEAM centras veiktų kaip bazė, stiprinanti universiteto ir mokyklų saitus.

UMI struktūra (projektas)

UMI schema 2017 04 26

*Vilniaus universitete profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę bendrojo ugdymo mokyklose dirbti dalyko mokytojais, galima įgyti dviem būdais:

  1. Pasirinkus gretutines studijas „Dalyko pedagogika“ arba pagal individualų studijų planą (kaip numatyta studijų programoje). Šis būdas tinka VU studentams, studijuojantiems pagal studijų programą, atitinkančią bendrojo ugdymo mokyklose mokomus dalykus.
  2. Įstojus į metus trunkančią profesinių pedagoginių studijų programą „Mokyklos pedagogika“ (iki 2017 m. šios studijos buvo klasifikuojamos kaip LNS – Laipsnio nesuteikiančios studijos). Šis būdas tinka asmenims, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą srities, atitinkančios bendrojo ugdymo mokyklose mokomus dalykus.