Taryba

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto taryba atsako už sprendimų, susijusių su fakulteto mokslinių tyrimų ir studijų organizavimu bei koordinavimu, fakulteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymu, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimu, įsigijimu ir modernizavimu, priėmimą laiku bei šių sprendimų suderinimą su kitais interesų turinčiais fakultetais bei Vilniaus universiteto politika.

Tarybos sudėtis

Filosofijos fakulteto tarybos sudėtis

Tarybos pirmininkė:
Prof. habil. dr. Danutė Gailienė

Tarybos nariai:
Prof. dr. (HP) Arūnas Poviliūnas
Doc. dr. Laimutė Bulotaitė
Doc. dr. Jonas Dagys
Prof. dr. (HP) Aleksandras Dobryninas
Lekt. dr. Eugenijus Dunajevas
Prof. dr. (HP) Lilija Duoblienė
Doc. dr. Sigita Girdzijauskienė
Doc. dr. Evaldas Kazlauskas
Doc. dr. Antanas Kairys
Doc. dr. Arūnas Mickevičius
Doc. dr. Vilmantė Pakalniškienė
Prof. dr. Albinas Plėšnys
Prof. dr. (HP) Marius Povilas Šaulauskas
Prof. habil. dr. Vilija Targamadzė
Prof. dr. (HP) Laimutė Žalimienė
Doc. dr. Rūta Žiliukaitė
Dokt. Karolis Jonutis
Stud. Karolina Ustilo
Stud. Arūnė Ainorytė
Stud. Karolis Jonutis

Tarybos sekretorė:
Albina Misiūnaitė