Irena Stonkuvienė

Pradinis

dr., docentė

Adresas: Universiteto 9/1, 01513 Vilnius, 410 kab.

Telefonas: +370 5 2 667 625

El. paštas: 

 

Budėjimo laikas katedroje:


Ketvirtadieniais 16.30-17.30 (411 kab.)

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Ugdymo etnologija, pedagogikos istorija, kultūrinis ugdymas.

 

Dėstomi dalykai:


Lyginamoji edukologija; Kultūrinės tapatybės raida; Medijų kultūra ir ugdymo technologijos; Švietimo reformų raida; Lytis ir ugdymas; Bendravimo pedagogika; Ugdymas XXI amžiuje: retrospektyva ir perspektyvos; Bendroji pedagogika.

Publikacijos

Lietuvos akademinė virtuali biblioteka eLABa (1998-2014)

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas tyrimuose


Tyrimo pavadinimas Metai Veikla
„Oficialioji ir demotinė mokyklos kultūra: įtampos laukų analizė“ (VU, LMT) 2014-2015 tyrėja
„Ugdymas kaip inkultūracija (VU, LMT. Nr. LIT-4-16). 2011-2012 vadovė
Tapatumas, kultūrinė transmisija ir nacionalinis švietimas (VU, LMT. Nr.MIP-36/2010) 2010 tyrėja
„Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje (Nr. VP1-2.3-ŠMM-02-V-01-001). 2009 -2010 tyrėja
„Bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų naudojimas/naudingumas planuojant ir organizuojant ugdymą mokykloje“. (ŠMM – Švietimo būklės tyrimai).  2008 tyrėja
„Lietuvos mokinės ir studentės tiksliuosiuose moksluose. (ŠMM – Švietimo būklės tyrimai). 2008 tyrėja
Aktyvaus moterų politinio dalyvavimo kūrimo prielaidos. Projektas "Moterų politikių iniciatyvos skatinimas, siekiant proporcingo lyčių atstovavimo" Pagal autorinę sutartį. Nr. 06 - 218, sudarytą 2007-01-22.  2007   tyrėja
„Moterys tiksliuosiuose moksluose ir aukštosiose technologijose (BASNET: Baltic States Network: Women in Sciences and High Technology. 6BP.  No-017170). 2006-2007 tyrėja
„Dorinis vaikų ugdymas Lietuvos kaimo bendruomenėje XX a. pirmoje pusėje“. 1995-2005  tyrėja

Kita veikla


Institucija Veikla
Tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“  ekspertė
Ugdymo plėtotės centro projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ BP "Dorinis ugdymas: Šeimos etika" ekspertė ekspertė
Vidurinio ugdymo Bendrųjų programų „Dorinis ugdymas: Etika“ projektas rengėja
Šeimos planeta – šeimai palanki organizacija (EQUAL: Family Universe: Family-Friendly Organization Nr. EQ/2004/1130-24). ekspertė
Baltijos šalių pedagogikos istorikų asociacija (The Association of Baltic Pedagogy Historians) narė
VU, FsF Mokslinis žurnalas Acta Paedagogica Vilnensia vyriausioji redaktorė
Mokslins žurnalas IJGE: International Journal of Global Education redkolegijos narė
Mokslinis žurnalas International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE) redkolegijos narė

Studentams