Julija Tuleikytė

 

Pradinis

mn fotoLektorė

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 311 kab., 01513 Vilnius

El. paštas:

 

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Baumano socialinė filosofija

Globalizacija

Hermeneutinė filosofija

 


Dėstomi dalykai:

Estetika

Etika

Filosofijos įvadas

Klasikinė etika ir modernioji lyderystė

Mokslo filosofija ir istorija

Socialinė filosofija

Publikacijos

VU mokslo publikacijų duomenų bazė

Tyrimai ir kita veikla

PRANEŠIMAI TARPTAUTINĖSE MOKSLINĖSE KONFERENCIJOSE

 

Zygmunt Bauman: Globalization and Adiaphorization 2015-07-03 Tarptautinė tarpdisciplininė konferencija Living the Global: the cultural experience of globalization (Roehampton University, Global Studies Association, London)
Similarities between Society of Consumers and the Holocaust: Zygmunt Bauman’s Conception of Adiaphorization 2015-04-23 Tarptautinė tarpdisciplininė konferencija The Holocaust and the Contemporary World (Jagiellonian University, University of Gdansk, McGill University, Kraków)

 

STAŽUOTĖS IR MOKSLO VIZITAI

Stažuotė Baumano institute 2013 m. balandžio 3-30 d. Leeds universitetas, Jungtinė karalystė
Mokslo vizitas Baumano institute 2012 m. lapkričio 21-19 d. Leeds universitetas, Jungtinė karalystė

DISERTACIJA

Adiaforizacijos problema Zygmunto Baumano socialinėje filosofijoje 2017-02-27 Vilniaus universitetas

 

KITI MOKSLINIAI PRANEŠIMAI

 

Globalization, Adiaphorization and the Generation of Liquid Modernity 2014-11-26 Mokslinė-praktinė konferencija Jaunimas globalioje visuomenėje: pokyčiai ir iššūkiai (Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos).

 

MOKSLO POPULIARINIMO PRANEŠIMAI

Ar skaudi nuskausminta tikrovė? 2016-05-25 Santaros-Šviesos suvažiavimas, Alanta
Žadintuvai ar nuskausminamieji? Veidai ir krūmai ekrane 2014-07-25 Kino stovykla  „Kinas ir kūnas" (Meno avilys")
Ranka (ne)pasiekiamas kitas takiojoje modernybėje 2012-09-16 Jaunųjų tyrėjų stovykla „Užuovėjos. Apie kalbą ir kitas baimes“ (Lietuvių kalbos institutas)

Studentams

 

PAVASARIO SEMESTRAS

BUS'as: ESTETIKA

 Dalyko aprašas

 1 grupės seminarų tvarkaraštis (pavardės iki L raidės) 1 studijų savaitę Saulėtekio al. 9, 16:45. Literatūros sąrašas (iškyrus vasario 22 d. seminarą) - tik preliminarus ir bus patikslintas per pirmas dvi semestro savaites.

vasario

8 d.

įvadinis seminaras

vasario

22 d.

 

Platonas. 1981. Valstybė. X knyga. Vilnius: Mintis. 338-370 

Aristotelis. 1990. Poetika. In. Rinktiniai raštai. Vilnius: Mintis. 275-320 

kovo

8 d.

Benjamin W. 2005. „Meno kūrinys techninio jo reprodukuojamumo epochoje“. In: Nušvitimai. Vilnius: Vaga. 214-243 

Horkheimer, M., Adorno, T.W. 2006. „Kultūros industrija“. In: Apšvietos dialektika. Vilnius: Margi raštai. 159-217 

kovo

22 d.

  1. Sabolius, K. 2013. „Įvadas”. in: Įsivaizduojamybė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 17-42.
  2. Sabolius, K. 2013. „Įsivaizduojamybė ir technika” in: Įsivaizduojamybė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 43-103.

balandžio

12d.

Sontag, S. 2000. Apie fotografiją. Vilnius: Baltos lankos. 11-32, 151-178 

Barthes R. 2012. Camera lucida. Pastabos apie fotografiją. Vilnius: Kitos knygos 

balandžio

26 d.

Gadamer H.-G. 1997. Grožio aktualumas. Menas kaip žaidimas, simbolis ir šventė. Vilnius 

Deleuze, G. 2012. „Kinas“. In: Derybos. Vilnius: Baltos lankos. 61-130 

gegužės

10 d.

Lyotard, J.-F. 2006. „Atsakymas į klausimą: Ką reiškia postmodernas?“. In: Post/modernizmas. Jean-François Lyotard, Slavoj Žižek, Fredric Jameson, Zygmunt Bauman, Hal Forster. Kaunas: Kitos knygos, Meno parkas. 13-23 EN versija

Eco U. 2004. Atviras kūrinys. Vilnius: Tyto Alba. 62-88

gegužės

24 d.

Baudrillard J. 2002. Simuliakrai ir simuliacija. Vilnius: Baltos lankos. 7-54

Sabolius, K. 2013. „Intermedialinė vaizduotė” in: Įsivaizduojamybė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 131-177.

Taisymaisi - iškart po seminaro.

 

BUS'as: FILOSOFIJA

Dalyko aprašas

2 studijų sav., 17:00, Saulėtekio al. 22, 016 kab.

 

TEKSTUS RASITE PRISIJUNGĘ PRIE SAVO PASKYRŲ VMA/MOODLE

Preliminari seminarų eilės tvarka (gali keistis):

 

Kovo 2 d.

Platonas, „Valstybė“, IV ir VIII knygos

 

Kovo 16 d.

Aristotelis, „Nikomacho etika“, 1-2 knygos

 

Balandžio 6 d.

Aristotelis, „Nikomacho etika“, 1-2 knygos

Augustinas, „Išpažinimai“, 11 knyga

 

Balandžio 20 d.

R. Dekartas, „Metafiziniai apmąstymai“

I. Kantas, „Grynojo proto kritika“ (puslapiai bus nurodyti)

 

Gegužės 4 d.

I. Kantas, „Grynojo proto kritika“ (puslapiai bus nurodyti)

S. Kierkegaard, „Baimė ir drebėjimas“

 

Gegužės 25 d.

S. Kierkegaard, „Baimė ir drebėjimas“

J. Baudrillard, „Simuliakrai ir simuliacija“, 1 skyrius

Taisymaisi - iškart po seminaro

 

BUS'as: KLASIKINĖ ETIKA IR MODERNIOJI LYDERYSTĖ

Dalyko aprašas

Seminarai vyksta 1 stud. sav. penktadieniais, 16.40 val.

 

 

 

BUS'as: SOCIALINĖ FILOSOFIJA

 2 studijų savaitės ketvirtadieniai, 16.45 val. 106 aud.

GALIMYBĖS TAISYTIS:

- Antradienį, gegužės 22 d., 15 val. 406 aud.

- Ketvirtadienį, gegužės 24 d., 19 val. 604 aud.

 

Dalyko aprašas

Razinos:

 - Individo ir visuomenės santykis: iliustracija

 - Šioje vietoje gali būti jūsų reklama

 Literatūra vasario 15 d.:

 Platono ValstybėI-III knygosVII knygos pradžia (p. 244-247)

 Literatūra kovo 1 d.:

 Aristotelio Politika: I knyga

 Aristotelio Nikomacho etika: I-II knygos.

Literatūra kovo 15 d.:

N. Makiavelio Valdovas: XV-XVIII skyriai; T. Hobso Leviatanas: XIII-XIV, XVII-XVIII skyriai

Literatūra balandžio 5  d.:

N. Makiavelio Valdovas: XV-XVIII skyriai; T. Hobso Leviatanas: XIII-XIV, XVII-XVIII skyriai

Literatūra balandžio 19 d.:

Dž. Loko Esė apie tikrąją pilietinės valdžios kilmę, apimtį ir tikslą : p. 15-28, 30-49

Dž. St. Milio Apie laisvę

Literatūra gegužės 3 d.:

I. Kanto Moralės metafizikos pagrindai (1980 m. leidime 15-77 psl.): 

- Pirmasis skyrius. Perėjimas nuo kasdieniško dorovės pažinimo protu į filosofinį;

- Dalis antrojo skyriaus. Perėjimas nuo populiarios dorovės filosofijos į dorovės metafiziką (iki pirmojo poskyrio).

(nedidelė, nepilna, bet svarbi teksto dalis)

Literatūra gegužės 17 d. :

Ž. Bodrijaro Simuliakrai ir simuliacija: 1 sk. - Simuliakrai eina pirma

Z. Baumano Vartojamas gyvenimas: įvadas, pavadinimu Įvadas

 

GALIMYBĖS TAISYTIS:

- Antradienį, gegužės 22 d., 15 val. 406 aud.

- Ketvirtadienį, gegužės 24 d., 19 val. 604 aud.

Sociologijos ir socialinės politikos studentams: SOCIALINĖ FILOSOFIJA

 

Dalyko aprašas

Razinos:

 - Individo ir visuomenės santykis: iliustracija

 - Šioje vietoje gali būti jūsų reklama

 Literatūra kovo 2 d.:

 Platono ValstybėI-III knygosVII knygos pradžia (p. 244-247)

 Literatūra kovo 16 d.:

 Aristotelio Politika: I knyga

 Aristotelio Nikomacho etika: I-II knygos.

Literatūra balandžio 6:

Hobso Leviatanas: XIII-XVIII skyriai

Džono Loko Esė apie tikrąją pilietinės valdžios kilmę, apimtį ir tikslą : p. 15-28, 30-49

Literatūra balandžio 20 d.:

Džono Stiuarto Milio Apie laisvę

Literatūra gegužės 4 d.:

Imanuelio Kanto Moralės metafizikos pagrindai (1980 m. leidime 15-77 psl.): 

- Pirmasis skyrius. Perėjimas nuo kasdieniško dorovės pažinimo protu į filosofinį;

- Dalis antrojo skyriaus. Perėjimas nuo populiarios dorovės filosofijos į dorovės metafiziką (iki pirmojo poskyrio).

(nedidelė, nepilna, bet svarbi teksto dalis)

Literatūra gegužės 25 d. :

Žano Žako Bodrijaro Simuliakrai ir simuliacija: 1 sk. - Simuliakrai eina pirma

Zygmunto Baumano Vartojamas gyvenimas: įvadas, pavadinimu Įvadas

RUDENS SEMESTRAS

BUS'as: MOKSLO FILOSOFIJA IR ISTORIJA

 

Dalyko aprašas

Universiteto g. 9/1, 201

1 sav. penktadieniais 1840

 

 Rugsėjo 15 d.  Įvadinis seminaras
 Spalio 6 d. Platonas Timajus (visas veikalas)
 Spalio 13 d. A. Chalmers Kas yra mokslas? (18-39 psl.)
 Spalio 27 d. Aristotelis Physics (I ir II knygos: 602-627 psl., 627-652 psl.)
 Lapkričio 10 d. R. Dekartas Samprotavimas apie metodą (Rinktiniai raštai: 99 -150 psl.)
 Lapkričio 24 d.

K. Popper Mokslinis metodas (173-186), Evoliucinė epistemologija (100-112)

Neprivalomai A. Chalmers Kas yra mokslas? (dalys apie Popperį)

 Gruodžio 8 d.

S. T. Kuhn Mokslo revoliucijų struktūra (52-69 psl.) 

A. Chalmers Kas yra mokslas? (238-272 psl.)

Neprivalomai A. Chalmers Kas yra mokslas? (126-152 psl.) 

 Gruodžio 15 d.

For and Against Method: Including Lakatos's Lectures on Scientific Method and the Lakatos - Feyerabend Correspondence: 

I. Lakatos: (31-40 psl.) (40-96 psl.) (96-113 psl.)

P. Feyerabend: (113-119 psl.)
 
Neprivalomai A. Chalmers Kas yra mokslas? (153-171 psl., 172-183 psl.)

TAISYMAISI:

Gruodžio 19 d.

11:00

 Saulėtekio al. 22, auditorija bus pranešta vėliau

http://www.csun.edu/~dgw61315/fallacies.html#Argumentum%20ad%20hominem

Kriminologams: FILOSOFIJOS ĮVADAS

 

014 a. (Saulėtekio al. 22)

1 pogrupis: 1 sav. 10:00 val.

2 pogrupis: 2 sav. 09:00 val.

3 pogrupis: 2 sav. 11:00 val. 

Dalyko aprašas

Keletas rekomendacijų, kaip paruošti gerą pranešimąie patarimai tėra kopėčios tiems, kas mėgsta formules; yra įmanoma, jog puikus pranešimas būtų parengtas ir nesivadovaujant šiais žingsniais)

Razina

Rugsėjo 11 d. (1 gr.)

Rugsėjo 18 d. (2,3 gr.)

Įvadinis seminaras

Rugsėjo 25 d. (1 gr.)

Spalio 2 d. (2, 3 gr.)

Platono ValstybėI, IIVII knygos 

M. Gutauskas „Filosofijos įvadas. Seminarų užduotys“ 5.1, 1.2  skyriai

Spalio 9 d. (1 gr.)

Spalio 16 d. (2, 3 gr.)

Aristotelio Nikomacho etika: I-III knygos

M. Gutauskas „Filosofijos įvadas. Seminarų užduotys“ 5.2 skyrius

Spalio 23 d. (1 gr.)

Spalio 30 d. (2, 3 gr.)

R. Dekarto Metafiziniai apmąstymai: 151-171 p.

M. Gutauskas „Filosofijos įvadas. Seminarų užduotys“ 3.2 skyrius

Lapkričio 6 d. (1 gr.)

Lapkričio 13 d. (2, 3 gr.)

I. Kanto Grynojo proto kritika: 35-42, 55-85, 98-110, 115-119 p.

M. Gutauskas „Filosofijos įvadas. Seminarų užduotys“ 3.3 skyrius

Lapkričio 20 d. (1 gr.)

Lapkričio 27 d. (2, 3 gr.)

F. Nietzsche Apie istorijos žalą ir naudingumą: 43-60

M. Foucault Disciplinuoti ir bausti: 232-267 p.

M. Gutauskas „Filosofijos įvadas. Seminarų užduotys“ 6.2 skyrius

Gruodžio 4 d. (1 gr.)

Gruodžio 11 d. (2, 3 gr.)

M. Foucault Disciplinuoti ir bausti: 232-267 p.

J. J. Baudrillard Simuliakrai ir simuliacija: 7-28 p.

M. Gutauskas „Filosofijos įvadas. Seminarų užduotys“ 2.2, 7.3 skyriai

Gruodžio 18 d.:

1 gr: 9:00

2 gr.: 10:45

3 gr.: 18:40

Z. Bauman Vartojamas gyvenimas: 7-49 p. „Įvadas“ (+ I, II dalys)

M. Gutauskas. Seminarų užduotys

TAISYMAISI:

Gruodžio 19 d. 9:30 - 11:00 

 

Kam seminarai iki 10.30, galite ateiti po jų.

Sociologams: FILOSOFIJOS ĮVADAS

207 aud.

1 sav. 1300 val.

Dalyko aprašas

Keletas rekomendacijų, kaip paruošti gerą pranešimąie patarimai tėra kopėčios tiems, kas mėgsta formules; yra įmanoma, jog puikus pranešimas būtų parengtas ir nesivadovaujant šiais žingsniais)

Razina

Rugsėjo 11 d. 

Įvadinis seminaras

Rugsėjo 25 d. 

Platono Valstybė, 23-94 p., 244-251 p.

Spalio 9 d.

J. J. Baudrillard Simuliakrai ir simuliacija: 7-28 p.

Spalio 23 d.

J. J. Baudrillard Simuliakrai ir simuliacija: 95-103 p.

Augustino Išpažinimai: 11 knyga

Lapkričio 6 d.

R. Dekarto Metafiziniai apmąstymai: 164-225 p.

Lapkričio 20 d.

I. Kanto Grynojo proto kritika: 35-42, 55-85, 98-110, 115-119 p.

Gruodžio 4 d. 

F. Nietzsche Apie moralės genealogiją: Pratarmė, Pirmas nagrinėjimas 23-64 p.

E. Levinas Etika ir begalybė 81 – 105 p.

 

         + pasirinktinai (savanoriškai arba norintiems keltis pažymį) -

         R. Carnapo Metafizikos įveikimas kalbos loginės analizės būdu172-188 p.

         F. Nietzsche Apie istorijos žalą ir naudingumą: 43-60

Gruodžio 18 d.

E. Levinas Etika ir begalybė 81 – 105 p.

Z. Bauman Vartojamas gyvenimas 7-49 p., Globalizacija 119 – 155 p.

Teisinkams: ETIKA

Seminarų tvarkos aprašą galima rasti čia

Bendra dalyko 'ETIKA' programa: čia

 

 

Archyvui:

Seminarų lankymo tvarka bei pažymio sudedamųjų dalių pasiskirstymas

Patarimai:

12 žingsnių ruošiant pranešimą10 patarimų atsiskaitinėjant raštu

(šie patarimai tėra kopėčios tiems, kas mėgsta skaičius. Yra įmanoma, jog puikus pranešimas ar tekstas, skirti visuomenės ir individo sąryšio analizei remiantis konkrečiais autoriais, būtų parengti ir nesivadovaujant šiais patarimais)

Razinos:

 - Hermeneutinės problemos iliustracija

 - Individo ir visuomenės santykio problemos iliustracija

 - Šioje vietoje gali būti jūsų reklama

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos