Mindaugas Gilaitis

Pradinis

Doktorantas

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 311 kab., 01513 Vilnius

El. paštas:

Priėmimo laikas katedroje: trečiadieniais 1230-1300

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Sąmonės ir veiksmo filosofija

Epistemologija

Kalbos filosofija ir kritinė diskurso analizė

Metafilosofija

Kasdienės kalbos filosofija

 

 


Dėstomi dalykai:

Epistemology

Logika

Pozityvistinė filosofija

 

Publikacijos

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)

Tyrimai ir kita veikla

Inf. ruošiama...

Studentams

http://web.vu.lt/fsf/m.gilaitis/