Albinas Plėšnys

Pradinis

Profesorius

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 311 kab., 01513 Vilnius

El. paštas:

Priėmimo laikas katedroje: penktadieniais 1430-153(susitarus iš anksto)

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Analitinė filosofija

Filosofijos istorija

Mokslo filosofija

Socialinė filosofija

 


Dėstomi dalykai:

Analitinė filosofija

Filosofijos įvadas

Mokslo filosofija

Socialinės filosofijos pagrindai, Socialinė filosofija

Wittgensteino filosofija