Ginčų ir Akademinės etikos komisijos

Akademinės etikos komisija

VU studentaiFilosofijos fakulteto Akademinės etikos komisija

Pirmininkas – doc. dr. Alfredas Laurinavičius
Nariai:
dr. Vilius Dranseika
doc. dr. Violeta Gevorgianienė
prof. dr. Irena Juozeliūnienė
stud. Gintarė Zinkevičiūtė
stud. Bernadeta Dikčiūtė

Pareiškimai Akademinės etikos komisijai teikiami Filosofijos fakulteto dekanate (212 kab.)

Komisijos darbą reglamentuoja Senato patvirtinti nuostatai