Sveikiname gavusius LMT programų finansavimą!

Uzrasas filosofijos fakultetasSveikiname projektų vadovus ir jų komandos narius, gavusius Lietuvos mokslo tarybos koordinuojamų programų finansavimą!

Aukšto lygio MTEP projektai:

Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos projektai:

Podoktorantūros stažuočių projektams: