VU Filosofijos fakultete lankysis mokslininkai iš Japonijos [2017 03 07]

Japan2017 m. kovo 7 d. (antradienį) Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete lankysis mokslininkai iš Japonijos:

  • Prof. Komori Hiromi, Waseda universitetas (ang. Waseda University, Faculty of Education and Integrated Arts and Sciences), pagrindinė disciplina – istorija.
  • Prof. Nakajima Takafumi, Gakushuin moterų kolegija (ang. Gakushuin Women’s College, Graduate School of International Cultural Relations), pagrindinė disciplina – istorija.
  • Doc. Dr. Sano Naoko, Nagoyajos miesto universitetas (ang. Nagoya City University, Graduate School of Humanities and Social Sciences), pagrindinė disciplina – sociologija.

Vizituojantys mokslininkai dalyvaus Socialinio darbo katedros organizuotame seminare, kurio metu pristatys savo interesų sritis, naujausius tyrimus.
Seminaras skirtas VU Filosofijos fakulteto mokslininkams.
Seminaro kalba – anglų.
Seminaro organizatorė: Prof. Jolanta Aidukaitė  (), Socialinio darbo katedra.

Moksleiviams: VAIZDUOTĖS LABORATORIJA su Kristupu Saboliumi (2017 m. pavasario sesija)

Sabolius Kristupas 2015 blackwhite landscapeWaltą Disney’ų, Albertą Einsteiną, Giordaną Bruno ir Franzą Kafką sieja vienas bendras dalykas – jie visi tikėjo vaizduotės svarba. Būdami skirtingų epochų ir disciplinų genijais, jie pripažino, kad būtent vaizduotė buvo toji galia, kuri nulėmė jų įžvalgas ir atradimus. Einsteinas net pagarsėjo šia citata: „Savo vaizduotėje aš galiu piešti kaip dailininkas. Vaizduotė svarbiau už žinias. Žinios ribotos. Vaizduotė apima visą pasaulį“.

10-12 klasių moksleiviams skirtoje Vaizduotės laboratorijoje pristatomi kūrėjai, filosofai bei mokslininkai, kurie apmąstė vaizduotės vaidmenį ir pasiūlė įvairių jos praktikavimo būdų. Trijų paskaitų kurse pasitelkiama teorinių disciplinų – menotyros, psichologijos, psichoanalizės, estetikos, filosofijos, neuromokslo – požiūrių įvairovė. Kūrybinių technikų ir mokslinių studijų derinimas leistų išmėginti vaizduotę ir taikyti ją kūrybingumo lavinimui plačiausia prasme. Kartu laboratorijos padėtų moksleiviams susidaryti platesnį požiūrį į mokslą, jo galimybes bei praktinį pritaikomumą, pažinti savo gebėjimus, o tai atvertų geresnes galimybes pasirinkti gabumus atitinkančią specialybę.

Tikslinė grupė: 10-12 klasių moksleiviai
Grupės dydis: iki 60 asmenų (būtina registracija)
Paskaitų vieta: Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas (Universiteto g. 9/1, Vilnius)
Paskaitų laikas ir temos: 2017 m. pavasario semestre (šeštadieniais) – numatomos 3 paskaitos nuo 14.00 iki 17.30 val. (trukmė: 3 val., + pietų pertrauka su nemokamu maitinimu):

Read more: Moksleiviams: VAIZDUOTĖS LABORATORIJA su Kristupu Saboliumi (2017 m. pavasario sesija)

Disertacijos gynimas [2017 02 27]

Š. m. vasario 27 d. 11 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 201 aud. JULIJA TULEIKYTĖ gins disertaciją „Adiaforizacijos problema Zygmunto Baumano socialinėje filosofijoje“ humanitarinių mokslų srities, filosofijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Su disertacija galima susipažinti čia.

Anotacija
Disertacijoje tyrinėjama adiaforizacijos problema Zygmunto Baumano socialinėje filosofijoje. Analizuojant Baumano adiaforizacijos filosofemą nagrinėjami Baumano tekstai iki takiojo posūkio ir po jo, iš kurių didžiausias dėmesys skiriamas veikalams „Modernybė ir holokaustas”, „Socialinė manipuliacija morale: dorovinantys veikėjai, adiaforizuojantis veiksmas”, „Postmoderni etika”, „Sociologinė postmodernumo teorija”, „Takioji modernybė”, „Vartotojiškas gyvenimas” bei „Šalutinė žala” kaip adiaforizacijos filosofemos ir Baumano metodologinių nuostatų tyrimui reikšmingiausiems Baumano tekstams. Tyrime susisteminami Baumano adiaforizacijos apibrėžimai, apibūdinimai ir implikacijos, nagrinėjamos jų filosofinės prielaidos, tyrinėjamas adiaforizacijos filosofemos vaidmuo Baumano socialinėje koncepcijoje. Baumano socialinei filosofijai kaip „takiajai sociologijai” būdingų metaforų dėka išryškėjusi moralės ir pažinimo sąryšio problema nagrinėjama apžvelgiant prieštaraujančių marksistinių ir leviniškų, o taip pat etikos ir epistemologijos vienumo bei etikos ir epistemologijos nebendramatiškumo prielaidų sąryšio problematiką, o remiantis adiaforizacijos filosofemos daugiareikšmiškumo prielaida disertacijoje siūloma terminą „adiaforizacija” Baumano socialinėje filosofijoje traktuoti kaip reiškiantį ne tik „moralinį indiferentiškumą”, bet ir „episteminį indiferentiškumą”. Disertacijoje parodoma, kad adiaforizacijos filosofemos takumo ir leviniškų prielaidų dėka Baumano „takioji sociologija” (Marko Daviso terminas) yra „humanizacija per metaforas” (M. H. Jacobseno ir S. Marshman terminas).

Read more: Disertacijos gynimas [2017 02 27]

Disertacijos gynimas [2017 02 24]

Š. m. vasario 24 d. 10 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 201 aud. TOMAS NEMUNAS MICKEVIČIUS gins disertaciją „Graikiškosios gaminimo sampratos apmąstymas Heideggerio technikos filosofijoje“ humanitarinių mokslų srities, filosofijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Su disertacija galima susipažinti čia.

Anotacija
Disertacijoje, akcentuojant moderniosios technikos sampratos svarbą, pristatoma pamatinė vokiečių mąstytojo Martino Heideggerio mąstymo visumos ašis. Moderniosios technikos sampratos esmė kildinama iš dar ankstyvuosiuose Heideggerio tekstuose ir paskaitose pasirodžiusios pamatinės gaminimo veiklos kaip senovės graikų mąstymo ištakos sampratos. Tuo pačiu reaktualizuojama pastaroji unikali mąstytojo atlikta senovės graikų mąstymo, struktūruojančio Vakarų minties apskritai esmę, interpretacija. Disertacijoje įrodinėjama, kad kaip tik senovės graikams skirtuose tekstuose pasirodžiusi gaminimo veiklos struktūros eksplikacija yra raktas ne tik suprasti garsųjį filosofo veikalą Būtis ir laikas, bet taip pat ir suvokti vėlesnįjį Heideggerio mąstymą, besisukantį apie moderniosios technikos esmės paieškas. Dabartinę žmonijos padėtį mąstytojas aiškina kaip vis besiplečiantį technomokslinio tikrovės pagaminamumo logikos įsitvirtinimą. Istorinėje moderniojo techninio pasaulėvaizdžio raidoje svarbūs krikščioniškasis ir modernusis gamtamokslinis pasaulėvaizdžiai taip pat suprastini pirmiausia kaip minėtosios tikrovės techninio pagaminamumo logikos įtvirtintojai. Parodoma, kad Heideggerio moderniosios technikos vertinimo ambivalencija pirmiausia susijusi vėlgi su pamatine gaminimo struktūra: viena vertus, ieškoma netechninės, gaminimo struktūros išvengiančios tikrovės patirties, kita vertus, sugestionuojama, kad vis dėlto kaip tik per šią gaminimo patirtį atsiveria tikroji tikrovės sandara.

Read more: Disertacijos gynimas [2017 02 24]

Kviečiame į psichologinę „išsijudinimo“ grupę! [2017 02-06]

Psichologinė grupėBūna, kad išoriškai lyg ir turime viską, ko reikia, bet viduje chaosas... Trūksta jėgų ko nors imtis, o pasitikėjimas savimi, einant laikui, atrodo, ne didėja, o net mažėja. Grupėje su panašiai besijaučiančiais, kartu tyrinėjant ir keičiant savo įpročius bei palaikant vieniems kitus, pajudėti lengviau. Šioje grupėje būsite kviečiami kelti sau tikslus ir jų siekti. Pradedant nuo mažų dalykų. Gaunant palaikymą iš kitų grupės dalyvių ir matant, kaip sekasi jiems, mokantis atsiverti ir klausytis.

Grupėje:

  • Kiekvieną savaitę namų darbams gausite naujų užduočių, padedančių pažinti save, išsijudinti, megzti santykius ir formuoti produktyvius veikimo įpročius;
  • Grupės susitikimų metu mokysitės atsiskleisti, klausytis, palaikyti, dėlioti ribas;
  • Kartu su grupe praeisite kelis socialinius ir fizinius iššūkius, mokančius prisiimti atsakomybę, bendrauti ir išdrįsti;
  • Sulauksite palaikymo ir pagalbos įgyvendinant savo pačių asmeninius tikslus;
  • Gausite daug naudingų straipsnių, nuorodų ir užduočių apie savęs pažinimą, įpročių formavimą, kūrybingumą.

Grupę veda Donatas Noreika, psichologas, lektorius, ieškotojas ir iššūkių mėgėjas.

Read more: Kviečiame į psichologinę „išsijudinimo“ grupę! [2017 02-06]

ESPAnet Baltics is established and invites new members to join!

ESPAnet BAlticsThe workshop “Baltic States After the crisis? Transformation of Welfare Systems and Social Problems” was held on 24-25 of November 2016 in Vilnius, Lithuania. The aim of the workshop was to discuss welfare system reforms which have been implemented during the recent financial and economic crisis of 2008/2010 and post-crisis period, and major social problems in the three Baltic States (Estonia, Latvia and Lithuania). Another important aim of the workshop was to establish a Baltic social policy association, which would unite all researchers working on social policy issues in Estonia, Latvia and Lithuania, and others interested in social policy development in the three Baltic States.

As an outcome of the meeting, the workshop participants agreed to establish ESPAnet Baltics (angl. The Network for European Social Policy Analysis) - a regional network for social policy analysis. The network shares a goal of its mother-network ESPAnet Europe. It aims to facilitate exchange and co-operation among social policy analysts in the Baltics and to provide a forum and network of communication for the development of social policy analysis as a field of research and teaching. Similar networks are already established in Poland, Italy, Spain, etc.

Read more: ESPAnet Baltics is established and invites new members to join!

Fakulteto studentai dalyvavo Kalbinėje kelionėje po pasaulį

KomandaVilniaus universiteto Filosofijos fakulteto atstovai – filosofijos doktorantas Algis Fediajevas ir filosofijos magistrantas Tadas Snuviškis dalyvavo jau trečią kartą VU Filologijos fakultete organizuotame Kalbų vakare. Vakaras tradiciškai vyko simbolinėje Rašytojų menėje, kur Filologijos, Filosofijos, Orientalistikos, Matematikos ir Informatikos fakultetų dėstytojai ir studentai kvietė į pasižvalgyti į akademinę kelionę po Europos, Artimųjų Rytų šalis bei Indiją.

Kalbų vakaro idėja gimė dar 2014–aisiais su mintimi skleisti filologijos dvasią, susipažindinti su kitomis kalbomis, kuriomis su savimi neša ir kitą, mažai tyrinėtą kultūrą. Tuomet Rašytojų menėje publika buvo supažindinta su vokiškąja bei lietuvių poezijos tradicija. Savo kūrybą pristatinėjo Vokiečių katedros literatūros dėstytoja Shirin Nowrousian bei studentė germanistė Skaistė Austėja Budrevičiūtė. 2015-iais vakare plačiai skambėjo muzika ir dainos, o germanistas studentas Dominykas tąkart reprezentavo ne vokiškus kraštus, bet poezija atvėrė mažai pažįstamus Rumunijos ir Vengrijos kraštus.

Read more: Fakulteto studentai dalyvavo Kalbinėje kelionėje po pasaulį

VU mokslininkai diskutuos apie „Sėkmės Lietuvą“ ir socialinį nuosmukį [2017 02 22]

Gruzevskis kuodisKviečiame dalyvauti konferencijoje: „Sėkmės Lietuva“ ir socialinis nuosmukis: Ekonominės raidos prieštaravimai ir jų pasekmės valstybei. Konferencijoje pranešimus skaitys Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto profesorius Boguslavas Gruževskis ir TSPMI bei Verslo mokyklos partnerystės profesorius Raimondas Kuodis. Konferencija vyks 2017 m. vasario 22 d. (trečiadienį) VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 402 auditorijoje (Vokiečių g. 10, Vilnius). Pradžia – 17.30 val. Renginys atviras.
Konferenciją organizuoja Vilniaus forumas.

Ekonominės bei socialinės politikos ekspertai šiandien pripažįsta neigiamus augančios socialinės nelygybės padarinius ne tik valstybės ekonomikai, bet ir nacionaliniam saugumui. Tvirtinama, kad jei ši problema ir toliau bus ignoruojama, gali tekti atsisakyti minčių ne tik apie ekonomikos augimą, bet ir apie valstybingumo išsaugojimą. Augančios socialinės atskirties supriešintoje visuomenėje stiprėjantis daugelio piliečių nepasitikėjimas valstybe darosi vis pastebimesniu Lietuvos nacionalinį saugumą silpninančiu veiksniu.

Read more: VU mokslininkai diskutuos apie „Sėkmės Lietuvą“ ir socialinį nuosmukį [2017 02 22]