Kviečiame į Filosofijos instituto seminarą [2018 04 04]

Filosofijos seminaraiBalandžio 4 d. (trečiadienį), 17.00 val., kviečiame į Filosofijos instituto seminarą, kuriuo pradedamas reguliariai vyksiančių instituto seminarų ciklas. 

 • Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedros doktorantė Živilė Pabijutaitė skaitys pranešimą „Laikini esiniai ir Barcan schema pirmos eilės temporalinėje logikoje“ [pranešimo santrauka]. Komentuos dr. Haroldas Giedra ir dr. Mindaugas Gilaitis.
 • Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantė Daina Habdankaitė skaitys pranešimą „Prieigos prie tikrovės problema: Stieglerio techninė mediacija versus Meillassoux betarpiškas formalizmas“ [pranešimo santrauka]. Komentuos prof. Tomas Sodeika ir dr. Audronė Žukauskaitė.

Seminaras vyks Filosofijos fakulteto 306 aud.

Seminaro plakatas

Seminaro prieiga socialiniame tinkle Facebook

Reguliariai vyksiančiuose seminaruose aktualius mokslinius tyrimus pristatys bei komentuos instituto mokslininkai, doktorantai, svečiai.

Kontaktinis asmuo:
Kristina Rinkevičienė
VU Filosofijos instituto administratorė
Tel.: (8-5) 266 7617
El. p.:

Consilium educationis seminaras [2018 03 29]

Consilium Educationis seminaras2018 m. kovo mėn. 29 d. (ketvirtadienį), 16.00 val. kviečiame į CONSILIUM EDUCATIONIS seminarą, kuriame Vilniaus universiteto prof. habil. dr. Rimas Norvaiša skaitys pranešimą „Kokie matematiniai gebėjimai būtini XXI  amžiuje ir ar planuojame juos ugdyti?“

Seminaras vyks VU Filosofijos fakulteto (Universiteto g.  9, Vilnius) 201 aud.

Skelbimas.

Seminaro prieiga VU Filosofijos fakulteto Facebook paskyroje.

Seminarų ciklo Consilium Educationis tikslas – diskusijos, o ne bendrinimai, ne nuomonių „primetimas“, o jų išsakymas ir kiekvieno dalyvio skatinimas problemos gvildenime mąstyti įvairiais žiūros kampais.

Seminarų rengėja ir vedėja – VU Ugdymo mokslų instituto  profesorė habil. dr. Vilija Targamadzė.

Kontaktinis asmuo:
Justina Garbauskaitė-Jakimovska
tel.: +370 5 266 76 25
el. paštas:

N. Mileriaus paskaita „Kasdienybės statusas modernybėje: tarp makro ir mikro plotmių“ [2018 03 22]

Milerius nerijus VU FsF2018 m. kovo 22 d. 16 val. kviečiame į VU Filosofijos Instituto docento dr. Nerijaus Mileriaus paskaitą „Kasdienybės statusas modernybėje: tarp makro ir mikro plotmių“. Paskaita vyks VU Filosofijos fakulteto 201 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).

Paskaitos anotacija:
Ilgą laiką traktuota kaip paraštinė ir periferinė problema, kasdienybė ne tik reabilituojama XIX a. pabaigos/XX a. pradžios koncepcijose, bet ir paverčiama  viena centrinių XX a. antrosios pusės filosofijos temų. Atsilikimas neretai sudaro sąlygas kūrybiniam proveržiui. Šis paradoksas ženklina XX a. kasdienybės problematikos specifiką. Viena vertus, kaip tvirtino Guy Debord’as, kasdienybė buvo nustumta į istorijos procesų užutekį. Kasdienybė stigmatizuota, kaip nematoma „akloji“ zona, izoliuota nuo globalių modernybės perturbacijų. Antra vertus, būtent toks nematomas ir apleistas kasdienybės pobūdis privertė atsigręžti į kasdienybę ir atverti joje revoliucinį transformacijos potencialą.

Kaip kasdienybės monotonija ir rutiniškumas gali būti konvertuotas į kasdienybės maištą ir kūrybiškumą, kaip kasdienės mikrorevoliucijos tikėjosi perkeisti sociumo makrostruktūras – šios ir kitos temos bus aptariamos paskaitoje ir diskusijoje.

Paskaitos prieiga VU Filosofijos fakulteto Facebook paskyroje.

Paskaita yra LMT finansuojamo projekto „Kasdienybė ir karo traumos reprezentacija vėlyvojoje modernybėje“ (S-MOD-17-1) dalis.

Kontaktinis asmuo:
Nerijus Milerius
Telefonas: 852667617
El. paštas:

Švenčiame pasaulinę Socialinio darbo dieną [2018 03 20]

Š. m. kovo 20 d. visame pasaulyje švenčiama Socialinio darbo diena. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo ir socialinės gerovės katedra maloniai kviečia jus dalyvauti renginiuose, kuriuos jums paruošė Socialinio darbo studijų programos dėstytojai bei studentai. Socialinio darbo dienos programa.

Socialinio darbo diena kasmet minima visame pasaulyje, pabrėžiant socialinio darbuotojo profesijos svarbą šiuolaikinėje visuomenėje ne tik sprendžiant tiesiogiai socialines problemas, bet ir prisidedant prie visuomenės humanizavimo bei socialinio teisingumo įgyvendinimo.

Kontaktinis asmuo:
Doc. dr. Elgė Šumskienė
El. p.:
Tel. +370 699 68707

Pavasarį pasitinkame su Fiesta Personæ 2018

Fiesta Personæ2018.jpg2018 m. kovo 12-15 dienomis maloniai kviečiame dalyvauti Fiesta Personæ 2018 renginiuose! Fiesta Personæ – Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Filosofijos fakultete jau 16 metų organizuojami kasmetiniai pavasariniai renginiai, suburiantys fakulteto bendruomenę kartu su dideliu būriu Vilniaus universiteto studentų bei miesto svečių.

Šiais metais „Fiesta Personæ“ siūlo daug ryškių spalvų ir dar daugiau ryškesnių renginių.

„Fiesta Personæ“ 2018 programa

Kovo 12 d.

19.00 val. „Protų kovos“, „Crazy Bull“ (Didžioji g. 28);

Kovo 13 d.

13.00–19.00 val. „Psichologų Pavasaris“, VU Filosofijos fakultetas (Universiteto g. 9, Vilnius);

„Psichologų pavasaris“ kvies pažvelgti į psichologijos discipliną iš dar neatrastų perspektyvų. Įvairios psichologų vedamos paskaitos bei įtraukiantys užsiėmimai garantuos smagiai ir naudingai praleistą laiką.

„Psichologų pavasario“ 2018 programa:

13.00–14.30 val. Laima Bulotaitė „Ar visiems gresia priklausomybės?“, VU Filosofijos fakultetas, 201 aud.
13.00–14.30 val. Grytė Ruzgė „Pažintis su egzistencine terapija“, VU J. Kovalevskio aud.
15.00–17.00 val. Vida Lipskytė „Sapnai scenoje“, VU Japonų kalbos aud. (būtina registracija)
15.00–16.30 val. Vitoldas Masalskis „Koučingas kaip pagalbos forma ir kaip profesija?“, VU Filosofijos fakultetas, 201 aud.
17.00–19.00 val. LiPSA mokymų komanda „Komunikacija: kaip likti išgirstam?“ (būtina registracija)
17.00-18.00 val. Eglė Mažulytė-Rašytinė „Iš kartos į kartą: ar gali praeities skauduliai virsti ateities stiprybe?“, VU Filosofijos fakultetas, 201 aud.
Kovo 16 d.
13.00–14.30 val. Lina Gervinskaitė-Paulaitienė „Mentalizacija ir gera savijauta: nuo tyrimų iki kasdienybės“, VU Filosofijos fakultetas, 201 aud.
Taip pat pertraukų metu, tarp paskaitų, vyks įvairūs užsiėmimai, tad nepamiršk sudalyvauti ir juose.

Kovo 14 d.

10.30–18.30 val.Toli iš arti“, VU Azijos ir transkultūrinių studijų institutas (Universiteto g. 5, Vilnius);

Read more: Pavasarį pasitinkame su Fiesta Personæ 2018

Skelbiamas konkursas Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dekano pareigoms užimti

Vadovaudamasi Vilniaus universiteto statutu ir Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto nuostatais, Filosofijos fakulteto taryba (toliau – Taryba) skelbia konkursą Filosofijos fakulteto dekano (toliau – Dekanas) pareigoms eiti. Kadencijos trukmė – 5 metai.

Konkurse į Dekano pareigas gali dalyvauti asmenys, turintys mokslo daktaro laipsnį, turintys pedagoginės ir vadybinės patirties, atitinkantys kamieninio padalinio vadovui Vilniaus universiteto statute keliamus reikalavimus, Dekano pareigų kadencijos pirmąją dieną dar nepasiekę įstatymų nustatytos pensinio amžiaus ribos.

Kiekvienas pretendentas privalo pateikti Fakulteto rinkimų komisijai šiuos dokumentus:

 • prašymą dalyvauti konkurse;
 • pretendento gyvenimo aprašymą, kuriame būtina nurodyti turimą pedagoginę ir vadybinę patirtį;
 • pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pretendentui suteiktą mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pretendento veiklos, jį išrinkus Dekanu, programą (iki 2 psl.);
 • pretendento deklaraciją dėl interesų konflikto atskleidimo (1 priedas);
 • kitus dokumentus, kurie, pretendento nuomone, galėtų būti svarbūs dalyvaujant konkurse.

Dokumentų pateikimo terminas – iki 2018 metų vasario 5 dienos 13:00 val.

Read more: Skelbiamas konkursas Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dekano pareigoms užimti

VU Filosofijos fakulteto dekano rinkimai

2018 m. vasario 7 d. įvyko Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto rinkimų komisijos posėdis, kurio metu Arūnas Poviliūnas buvo įregistruotas pretendentu į Filosofijos fakulteto dekanus.

 • Vieši debatai vyks 2018 metų vasario 21 dieną 15:00 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 201 auditorijoje.
 • Dekano rinkimus fakulteto taryba vykdys 2018 metų kovo 14 dieną 14:00 val. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 201 auditorijoje.

Daugiau informacijos apie rinkimus

Kontaktiniai asmenys:
Jūratė Rapalavičiūtė, el. paštas , tel. +370 5 266 7616

Lidija Šabajevaitė, el. paštas , tel. +370 686 96060

Vilniaus universitetas švenčia Lietuvos šimtmetį

VU100metis E. Kurausko nuotraukaVilniaus universitetas Lietuvos šimtmetį pasitinka konferencijomis, disputais apie svarbiausius šimtmečio įvykius, organizacijas ir asmenybes ne tik viešojoje erdvėje, bet ir minėdami šią sukaktį bendruomenėje. Įvairiuose renginiuose, paskaitose mokyklose, organizacijose dalyvauja universiteto filosofai, istorikai, politologai, teisininkai.

Vasario 15 d. 9.00–18.00 val. Filologijos fakultete vyks šimtmečio paskaitų ciklas „Vivat nostra res publika!“.

Vasario 15 d. 11.15 val. Kauno fakulteto choras „Veni gaudere“ ir šio fakulteto „Raudonojo kilimo“ teatras suburs Vilniaus universiteto bendruomenę Kaune. Visi kviečiami dalyvauti renginyje „Giedokim himną kartu!“ fakulteto II korpuso foje.

Vasario 15 d. 11.30–12.20 val. vyks „Saulėtekio kelio“ akcija. Dalyvauja NFTMC, VU GMC, VU MKIC, VU Fizikos, Komunikacijos, Teisės, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetai, VU ITTC, VU Verslo mokykla, VU Lazerinių tyrimų centras, VU Sveikatos ir sporto centras, VGTU ir Saulėtekio slėnio MTP. 

Vasario 15 d. 14.45–15.30 val. Centrinių rūmų Mažojoje auloje vyks Islandijos prezidento Guðni Th. Jóhannesson vieša paskaita „Iceland’s Support for Lithuanian Independence, 1918-2018. An Academic and Presidential Perspective“.

Vasario 16 d. 12.00 val. S. Daukanto aikštėje Vilniuje bus iškeltos Baltijos valstybių vėliavos. Ši ceremonija – svarbiausias ir didžiausias renginys, skirtas valstybės šimtmečiui. Jame VU mišrūs chorai „Gaudeamus“, „Pro musica“ ir merginų choras „Virgo“ giedos Lietuvos, Latvijos ir Estijos himnus. 12.30 val. šią ceremoniją vainikuos 100 Lietuvos bažnyčių varpų skambėjimas, tarp jų – ir VU Šv. Jonų bažnyčios varpo.

Read more: Vilniaus universitetas švenčia Lietuvos šimtmetį

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information