Išleista prof. Zenono Norkaus monografija „DU NEPRIKLAUSOMYBĖS DVIDEŠIMTMEČIAI“

ZN 2x20 3dNorkus logo

Išleista Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto sociologijos katedros profesoriaus Zenono Norkaus monografija „DU NEPRIKLAUSOMYBĖS DVIDEŠIMTMEČIAI. Kapitalizmas, klasės ir demokratija Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos Respublikoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu“. Knyga prieinama skaitytojams el. pavidalu - parsisiųsti.

Monografijos leidybą finansavo Europos socialinis fondas pagal Lietuvos 2007–2013 m. laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonės „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projektą „Du nepriklausomybės dešimtmečiai: Kauno (1918–1940) ir Vilniaus (1990–2012) Lietuvos Respublikos lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu“ (VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-010).

Jūsų dėmesiui taip pat pristatome interviu su prof. Zenonu Norkumi „Mokslo ekspresas: Dvi Lietuvos“ - žiūrėti.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information