Išleistas naujas žurnalo „Psichologija“ numeris (Nr. 54)

cover issue 894 lt LTIšleistas 54-tas žurnalo „Psichologija“ numeris.
Publikuojami Linos Gervinskaitės-Paulaitienės ir Rasos Barkauskienės, Manto Tvarijonavičiaus, Dalios Bagdžiūnienės ir Irenos Žukauskaitės, Deimantės Petrauskaitės ir Vitos Mikuličiūtės, Laimos Bulotaitės ir Olgos Zamalijevos, Ritos Žukauskienės, Oksanos Malinauskienės ir Godos Kaniušonytės, Jolantos Koncevičienės straipsniai.

Detalus naujojo numerio turinys.

„Psichologijos“ žurnalas referuojamas: Amerikos psichologų asociacijos duomenų bazėje PsycInfo; EBSCO duomenų bazėje Academic Search Complete.

Tai yra seniausias ir vienintelis Lietuvoje leidžiamas periodinis žurnalas, skirtas visų psichologijos mokslo krypčių ir tarpdisciplinėms temoms. Nuo 1962 iki 1979 metų Vilniaus universitetas leido žurnalą „Pedagogika ir psichologija“, o nuo 1980 metų buvo pradėtas leisti savarankiškas „Psichologijos“ žurnalas, kuriame skelbiami empiriniai, analitiniai apžvalginiai ir teoriniai moksliniai straipsniai, parašyti lietuvių arba anglų kalbomis. Pateiktus rankraščius anonimiškai vertina du moksliniai recenzentai. Šiuo metu žurnalas reguliariai leidžiamas du kartus per metus.

„Psichologijos“ žurnalas yra įtrauktas į Lietuvos mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį, sąrašą, patvirtintą Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos.

Žurnalo platinimu ir prenumerata rūpinasi VU Leidybos direkcija (el. paštas: , tel.: +370 5 268 70 84).