Sveikiname doktorantus, gavusius VU Mokslo prorektoriaus premiją

VU FsF logo LTSveikiname Filosofijos fakulteto doktorantus, kurių 2017 metų moksliniai pasiekimai buvo paskatinti Vilniaus universiteto Mokslo prorektoriaus premija:

  • filosofijos doktorantę Živilę Pabijutaitę (mokslinis vadovas doc. Jonas Dagys),
  • psichologijos doktorantą Joną Eimontą (mokslinis vadovas doc. Evaldas  Kazlauskas),
  • sociologijos doktorantę Irmą Budginaitę (mokslinė vadovė prof. Irena Juozeliūnienė).