Skelbiamas Filosofijos disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų atrankos konkursas

Vadovaujantis 2010 m. birželio 3 d. patvirtintu Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamentu ir mokslo krypčių reglamentais bei 2010 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu patvirtintais Mokslo doktorantūros nuostatais, rengiantis 2014 metų priėmimo į doktorantūrą konkursui, skelbiamas disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų atrankos konkursas Filosofijos mokslo doktorantūros kryptyje.
Sutinkamai su Filosofijos krypties mokslo doktorantūros reglamentu, „VU filosofijos doktorantūroje rengiamų disertacijų tematika turi atitikti VU vykdomą filosofijos mokslinių tyrimų kryptį. Kiekvienas VU mokslininkas, atitinkantis šiame Reglamente nustatytus kvalifikacinius reikalavimus vadovams ir konsultantams, gali teikti disertacijų tematikos siūlymus. Tokie siūlymai gali būti teikiami ir mokslininkų grupių“.

Read more: Skelbiamas Filosofijos disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų atrankos konkursas

V-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija [2014 03 28]

Vilniaus universitetas, Lietuvos psichologų sąjunga ir Lietuvos traumų psichologijos asociacija kviečia dalyvauti V-oje kasmetinėje Vilniaus traumų psichologijos konferencijoje „Psichologinė trauma ir gyvenimo kelias“, kuri vyks 2014 m. kovo 28 d. Vilniaus universiteto Teatro salėje (Universiteto g. 3, Vilnius).

Šių metų konferencijoje - žvilgsnis į traumą žmogaus ir visuomenės gyvenimo kelyje.

Konferencijoje pranešimus skaitys ne tik traumų psichologijos specialistai - prof. Marinus van  IJzendoorn (Olandija), prof. Danutė Gailienė, doc. Evaldas Kazlauskas, doc. Rasa Bieliauskaitė - bet ir kitų disciplinų atstovai: raidos psichologė-psichoterapeutė Aušra Kurienė, istorikas dr. Nerijus Šepetys, teologas dr. Vidmantas Šimkūnas SJ. Vilniaus universiteto traumų psichologijos grupės nariai ir kiti tyrėjai bei mokslininkai pristatys naujausius savo studijų rezultatus.

Konferencijos programa

Read more: V-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija [2014 03 28]

Išleista Nerijaus Mileriaus monografija „Apokalipsė kine: filosofinės prielaidos“

Nerijus MileriusVilniaus universiteto leidykla išleido Nerijaus Mileriaus monografiją „Apokalipsė kine: filosofinės prielaidos“. Apokalipsės vizijos jau seniai peržengė religijos ribas ir tapo pasaulio pabaigos industrijos dalimi. Mileriaus monografijoje dėmesys sutelkiamas į kinematografinį pasaulio pabaigos aspektą ir statusą, kuris pasaulio pabaigos vizijoms suteikiamas žanrinės formulės filmuose ir šią formulę atmetančiame autoriniame kine.
Žanrinis apokalipsės kinas skirtinguose kontekstuose transformuojasi į vaizduotės kolonizavimo strategijas, atminties naratyvų formavimą ar perkonstravimą, ateities užvaldymo ir nukenksminimo įrankius, politinę ir patriotinę propagandą, kasdienybės kaip utopinės siekiamybės atodangos būdą, kasdienės rutinos in corpore ir kiekvieno kasdienio produkto skyrium reklamą. Paradoksalu, kad tokia apokalipsės kino funkcijų įvairovė perteikiama gana paprasta siužetine formule, kuri varijuojant tik detalėmis reprodukuojama iš vieno kino filmo į kitą.

Read more: Išleista Nerijaus Mileriaus monografija „Apokalipsė kine: filosofinės prielaidos“

Išleistas naujas mokslinis žurnalas STEPP

Išleistas mokslinio žurnalo STEPP: Socialinė teorija, Empirija, Politika ir Praktika naujas numeris No. 8, 2014 (ISSN 1648 – 2425), kurio vyriausioji redaktorė – VU Socialinio darbo katedros profesorė Laimutė Žalimienė.
Žunale publikuojami Donatos Petružytės, Urtės Linos Orlovos, Linos Šumskaitės, Ritos Petrauskaitės-Dusevičienės ir Tomos Jasiukevičiūtės, Rasos Rudžinskienės ir Linos Paulauskaitės, Daumanto Stumbrio, Eglės Šumskienės moksliniai straipsniai.

Detalus naujojo numerio turinys.

Read more: Išleistas naujas mokslinis žurnalas STEPP

Išleista monografija „Lietuvos gyventojų psichologinė gerovė ir jos veiksniai“

psichologine-gerovePrieš kelis dešimtmečius VU Specialiosios psichologijos laboratorija, vėliau ėmusi glaudžiai bendradarbiauti su Socialinio darbo ir Bendrosios psichologijos katedromis, pradėjo domėtis dalykais, kurie tuo laiku Lietuvoje daugiau panėšėjo į populiariosios, o ne į akademinės psichologijos problematiką. Kita vertus, jau prieš porą dešimtmečių ne tik psichologai, bet ir sociologai, socialiniai darbuotojai ir netgi ekonomistai atkreipė dėmesį į tai, kad materialinė gerovė (pvz., šalies gyventojui tenkantis BVP) nenulemia žmogaus gyvenimo pilnatvės jausmo, kuris dar vadinamas subjektyvia arba psichologine gerove, laime, gyvenimo džiaugsmu, pasitenkinimu gyvenimu ir pan. Suvokta, kad laimingą gyvenimą lemia ne tik pinigai, nors visų valdžių ūkinė ir socialinė politika būna daugiau nukreipta į materialinės gerovės plėtrą. Todėl Lietuvos mokslo tarybai paskelbus tyrimų programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ iniciatyvinė darbuotojų grupė (šios monografijos autoriai) parengė projektą „Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės asmenybinis, sveikatos ir sociodemografinis matmenys“. Planuojamas projektas turėjo ir kelis tarpusavyje susijusius tikslus.

Read more: Išleista monografija „Lietuvos gyventojų psichologinė gerovė ir jos veiksniai“

Mokslo konferencija „Kultūriniai žemėlapiai: filosofinės ir sociologinės perspektyvos“ [2014 01 30]

Kviečiame dalyvauti mokslo konferencijoje „Kultūriniai žemėlapiai: filosofinės ir sociologinės perspektyvos“, kurį įvyks sausio 30 d. 10 val. LMA mažojoje salėje. Kvietimas

Konferencijos organizatoriai:
LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakultetas

Konferencijos kontaktiniai asmenys:
Filosofija: Tomas Kačerauskas
Tel. nr. 8 693 25220
El.p.
Sociologija: Meilutė Taljūnaitė
Tel. nr. 8 652 16025
El.p.

Išleistas tarptautinio žurnalo „Journal of Comparative Family Studies“ numeris

Išleistas tarptautinio žurnalo „Journal of Comparative Family Studies“ specialus numeris „Family and Migration“, Volume XLIV, No. 6 (November –December), 2013 (ISSN 0047 – 2328), kurio sudarytoja ir redaktorė – VU Sociologijos katedros profesorė Irena Juozeliūnienė.
Žunale publikuojami Jan Trost (Švedija), Julie Seymour ir Julie Walsh (Jungtinė Karalystė), Benedicte Brahic (Jungtinė Karalystė), Irene Levin (Norvegija), Sylvie Fogiel Bijaoui (Izraelis), Mark Hutter (JAV), Irenos Juozeliūnienės (Lietuva), Judy Landesman ir Rudy Ray Seward (Izraelis, JAV), Claudia Vogel ir Elena Sommer (Vokietija) moksliniai straipsniai.

Read more: Išleistas tarptautinio žurnalo „Journal of Comparative Family Studies“ numeris

Skelbiamas konkursas „Geriausios disertacijos 2013“

LMTlogoLietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) iniciatyva jau aštuntą kartą organizuojamas konkursas „Geriausios disertacijos“. Visi Lietuvos mokslininkai, doktorantai ir LJMS nariai kviečiami iki vasario 5 d. siūlyti konkursui 2013-aisiais metais Lietuvoje apgintas disertacijas.
Disertacijas konkursui „Geriausios disertacijos 2013“ gali siūlyti visi Lietuvos mokslininkai, doktorantai ir LJMS nariai, nuo sausio 8 d. iki vasario 5 d. užpildę siūlymo formą . Patys autoriai savo disertacijų apdovanojimams laimėti teikti negali.
Daugiau informacijos rasite čia.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information