Atvirosios prieigos savaitė 2016: padėkime mokslui tapti matomam

aps2016 vuVU biblioteka kviečia akademinės bendruomenės narius aktyviai dalyvauti pažymint „Atvirosios prieigos savaitę 2016“, kuri šiais metais vyksta spalio 24–30 d. Savaitės tema – „Atviri veikti“; tai pasaulinė iniciatyva, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į daugiau kaip prieš dešimtmetį prasidėjusį atvirosios prieigos judėjimą. Atvirosios prieigos sąvoka siejama su skaitmeninio formato moksline informacija, kuri sukuriama vykdant mokesčių mokėtojų lėšomis finansuotus mokslinius tyrimus. Siekiama, jog visa ši skaitmeninio formato mokslinė produkcija kiekvienam besidominčiam taptų nemokamai pasiekiama internetu ir būtų naudojama laisviau, derinant su šiuo metu numatytu autorių teisių apsaugos ir licencinių draudimų reguliavimu.

VU bibliotekos atliktas tyrimas atskleidė, kad daugiau kaip 95 proc. prestižiniuose mokslo leidiniuose publikuotų VU tyrėjų straipsnių, aprašytų eLABa nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d., galėtų būti pasiekiami internete laisvai ir nemokamai. Šiuo metu atvirai internete yra pasiekiama iki 36 proc. minėtų publikacijų. Remiantis SHERPA/RoMEO duomenimis, mokslinės produkcijos registravimas į eLABa įkeliant viso teksto failus galėtų turėti įtakos beveik 60 proc. nurodytu laikotarpiu registruotų publikacijų pasiekiamumui. Didžioji dalis šių straipsnių į eLABa turėtų būti įkelti kaip postprintai. Pagal „SPARC Europe“ pateiktus duomenis įrodyta, kad atviroji prieiga turi įtakos citavimų skaičiaus augimui, tad mokslas tampa labiau matomas.

Read more: Atvirosios prieigos savaitė 2016: padėkime mokslui tapti matomam

Išleistas naujas mokslinio žurnalo „Acta Paedagogica Vilnensia“ numeris (38)

cover issue 938 lt LTIšleistas mokslinio žurnalo „Acta Paedagogica Vilnensia“ naujas numeris T. 38, 2017 (ISSN 1392-5016). Žurnalo vyriausioji redaktorė – VU Edukologijos katedros docentė Irena Stonkuvienė.

Naujausiame numeryje skelbiami straipsniai mokytojų tapsmo, (tarp)kultūrinio ugdymo, ugdymo ir medijų temomis. 

Kviečiame susipažinti su naujausio žurnalo turiniu ir straipsniais.

Acta Paedagogica Vilnensia – akademinis žurnalas, gvildenantis teorinius ir metodologinius švietimo bei ugdymo klausimus. Žurnale taip pat pristatomi naujausi edukologiniai tyrimai. Ypač didelis dėmesys skiriamas švietimo politikos ir kultūros analizei.

Siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių, žurnale publikuojami ne tik edukologų, bet ir sociologų, psichologų, antropologų ir kitų mokslininkų straipsniai švietimo ir ugdymo tematika.

Acta Paedagogica Vilnensia publikuoti straipsniai yra referuojami šiose pripažintose tarptautinėse duomenų bazėse:

  • Central and Eastern European Online Library – C.E.E.O.L;
  • EBSCO (Current Abstracts, Education Research Complete, Education Research Index, Toc Premier);
  • MLA International Bibliography.

Save

Save

Save

Save

Išleista monografija „Lietuvos visuomenės vertybių kaita per dvidešimt nepriklausomybės metų“

Vilniaus universiteto leidykla išleido doc. dr. Rūtos Žiliukaitės, prof. Arūno Poviliūno ir dr. Aidos Savickos monografiją „Lietuvos visuomenės vertybių kaita per dvidešimt nepriklausomybės metų“.

Monografija parengta ir jos leidyba finansuota Lietuvos mokslo tarybos remiamo projekto „Lietuvos visuomenės vertybių kaita per dvidešimt nepriklausomybės metų“ (MIP-007/2015) lėšomis.

Visuomenei monografija buvo pristatyta š. m. rugsėjo  20 d. vykusiame seminare, kurio metu autoriai atskleidė, kaip, remiantis 1990, 1999 ir 2008 metų Europos vertybių tyrimo duomenis, kito mūsų visuomenės vertybinės nuostatos tokiose socialinio gyvenimo srityse, kaip šeima, darbas, laisvalaikis, religija, moralė ar politika, kuo skiriasi ar yra panašios Lietuvos gyventojų vertybės į kitų Europos Sąjungos šalių ar kaimyninių Rytų Europos šalių gyventojų vertybes, kaip reikėtų suprasti komparatyvistinių sociologinių vertybių tyrimų rezultatus ir kaip galima būtų atsakyti  į tokiems tyrimams skirtą kritiką.

Kontaktinis asmuo:
Rūta Žiliukaitė
tel.: 852667626
el. paštas:

Išleistas žurnalo „Psichologija“ 53 numeris

Psich zurnalas 53Išleistas žurnalo „Psichologija“ 53 numeris.

Publikuojami V. Jurkuvėno, A. Bagdono ir A. Germanavičiaus, T. Ragelienės ir V. Justickio, M. S. Poškaus, R. Geležinytės ir D. Bagdžiūnienės, K. Vildžiūnaitės ir L. Šinkariovos, E. Baukienės ir R. Jusienės, I. Bieliauskienės ir G. Gudaitės straipsniai.

Detalus naujojo numerio turinys bei straipsniai

„Psichologijos“ žurnalas referuojamas: Amerikos psichologų asociacijos duomenų bazėje PsycInfo; EBSCO duomenų bazėje Academic Search Complete.

Tai yra seniausias ir vienintelis Lietuvoje leidžiamas periodinis žurnalas, skirtas visų psichologijos mokslo krypčių ir tarpdisciplinėms temoms. Nuo 1962 iki 1979 metų Vilniaus universitetas leido žurnalą „Pedagogika ir psichologija“, o nuo 1980 metų buvo pradėtas leisti savarankiškas „Psichologijos“ žurnalas, kuriame skelbiami empiriniai, analitiniai apžvalginiai ir teoriniai moksliniai straipsniai, parašyti lietuvių arba anglų kalbomis. Pateiktus rankraščius anonimiškai vertina du moksliniai recenzentai. Šiuo metu žurnalas reguliariai leidžiamas du kartus per metus.

„Psichologijos“ žurnalas yra įtrauktas į Lietuvos mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį, sąrašą, patvirtintą Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Žurnalo platinimu ir prenumerata rūpinasi VU Leidybos direkcija (el. paštas: , tel.: +370 5 268 70 84).

Išleista prof. E. Nekrašo monografija „The Positive Mind. Its Development and Impact on Modernity and Postmodernity“

Nekrasas virselisCentrinio Europos universiteto leidykla išleido prof. Evaldo Nekrašo monografiją „The Positive Mind. Its Development and Impact on Modernity and Postmodernity“, Central European University Press, 2016, psl. 365.

Prof. E. Nekrašo monografija skirta pozityvistinei filosofijai. Joje autorius patikslina pozityvizmo sampratą, pristato pozityvizmą kaip mąstymo kryptį, kuriai rūpėjo ne vien tik pažinimo teorijos ir mokslo filosofijos, bet taip pat ir etikos, socialinės ir politinės filosofijos problemos ir kurios atstovai dažnai manė, kad antrųjų neįmanoma išspręsti neišsprendus pirmųjų. Prof. Nekrašas knygoje apžvelgią pozityvizmo, kaip tą pačią tradiciją plėtojusio ir palyginti vientiso judėjimo, raidą pradedant jo užgimimu XVIII a. Apšvietos epochoje iki XX a. jo atmainos – loginio pozityvizmo. Monografijoje atskleidžiami pozityvizmo raidos išoriniai veiksniai bei jo vidinė logika, apžvelgiami įvairių jo formų skirtumai bei ryšiai, aiškinamasi, koks yra pozityvizmo santykis su kitomis filosofijos srovėmis, tokiomis kaip marksizmas, pragmatizmas, kritinis racionalizmas, istorinė mokslo filosofijos mokykla, analitinė filosofija, postmodernizmas, analizuojama pozityvaus proto įtaka tokiems kultūros reiškiniams kaip gamtos ir socialiniai mokslai, teisė, politika, menas, religija bei kasdienis gyvenimas. 

Kontaktinis asmuo:
Renata Bikauskaitė
Tel.: +37052667617
El. paštas:

Kijeve išleista Sociologijos katedros prof. Z. Norkaus knyga

norkus coverNorkus Nepasiskelbusi imperijaLeidykla „Kritika“ Kijeve išleido Sociologijos katedros prof. habil. dr. Zenono Norkaus monografijos „Nepasiskelbusioji imperija. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu“ (Vilnius: Aidai, 2009) vertimą į ukrainiečių kalbą:

Зенонас Норкус. Непроголошена імперія: Велике князівство Литовське з погляду порівняльно-історичної соціології імперій [Монографія] / Пер. з лит. Петро Білинський, наукова редакторка Олена Русина, мапи та генеалогічна таблиця Дмитра Вортмана. – Київ: Критика, 2016. – 440 с., бібл., мапи, іл.   

Knygos leidybą  parėmė Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija ir Harvardo universiteto (JAV) Ukrainos tyrimų institutas (Ukrainian Research Institute).

Daugiau informacijos

Išleistas žurnalo „Journal of Comparative Family Studies“ numeris

Journal of Comparative Family Studies 2016Išleistas tarptautinio žurnalo „Journal of Comparative Family Studies“ specialus numeris „Reshaping Families in Northern Europe“, Volume XLVII, No. 1, 2016 (ISSN 0047 – 2328).

Šio specialaus numerio sudarytojos ir redaktorės yra VU Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros profesorė Irena Juozeliūnienė ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Aušra Maslauskaitė. Tai jau antras specialus žurnalo numeris, kurį sudaro prof. I. Juozeliūnienė. 2013 metais buvo išleistas pirmasis numeris „Family and Migration“ Volume XLIV, No. 6.

Publikuojami Jan Trost (Švedija), Hannele Forsberg ir Ritva Natkin (Suomija), Artūro Tereškino (Lietuva), Irenos Juozeliūnienės ir Irmos Budginaitės (Lietuva), Allan Puur, Leen Rahnu, Aušros Maslauskaitės ir Vlados Stankūnienės (Estija ir Lietuva), Kadri Rootalu, Kairi Kasearu ir Liina-Mai Tooding (Estija) moksliniai straipsniai.

Žurnalo viršelis
Detalus žurnalo numerio Turinys.pdf
Įvadinis redaktoriaus straipsnis

Read more: Išleistas žurnalo „Journal of Comparative Family Studies“ numeris

LMT patvirtino gaires dėl atvirosios prieigos

VU biblioteka logoLietuvos mokslo taryba 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtino Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gaires. Šios gairės taikomos Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų mokslo publikacijoms ir projektų įgyvendinimo metu gautiems duomenims. Gairių nuostatos taikomos Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos projektams, kuriems įgyvendinti skirti konkursai skelbiami po jų įsigaliojimo dienos.

Pagal šių gairių nuostatas mokslo publikacijos (viso teksto failai) turi būti įkeliamos į talpyklas (pvz., eLABa), kuriose jos tampa pasiekiamos nemokamai bei laisvai, ir (ar) skelbiamos atvirosios prieigos žurnaluose. Skaitmeninės publikacijų kopijos privalo būti pateiktos talpyklai iš karto po jų priėmimo publikuoti, tačiau pasiekiamumui per atvirąją prieigą leistini 6 mėnesių (biomedicinos, fizinių, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių mokslo publikacijoms) arba 12 mėnesių (humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslo publikacijoms) embargo periodai. Jei publikacijų autoriai rinktųsi įgyvendinti auksinį atvirosios prieigos kelią, patiriamos išlaidos gali būti dengiamos Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų projektų lėšomis, numatant tai projekto išlaidų sąmatose.

Read more: LMT patvirtino gaires dėl atvirosios prieigos

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information