Išleistas žurnalo „Journal of Comparative Family Studies“ numeris

Journal of Comparative Family Studies 2016Išleistas tarptautinio žurnalo „Journal of Comparative Family Studies“ specialus numeris „Reshaping Families in Northern Europe“, Volume XLVII, No. 1, 2016 (ISSN 0047 – 2328).

Šio specialaus numerio sudarytojos ir redaktorės yra VU Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros profesorė Irena Juozeliūnienė ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Aušra Maslauskaitė. Tai jau antras specialus žurnalo numeris, kurį sudaro prof. I. Juozeliūnienė. 2013 metais buvo išleistas pirmasis numeris „Family and Migration“ Volume XLIV, No. 6.

Publikuojami Jan Trost (Švedija), Hannele Forsberg ir Ritva Natkin (Suomija), Artūro Tereškino (Lietuva), Irenos Juozeliūnienės ir Irmos Budginaitės (Lietuva), Allan Puur, Leen Rahnu, Aušros Maslauskaitės ir Vlados Stankūnienės (Estija ir Lietuva), Kadri Rootalu, Kairi Kasearu ir Liina-Mai Tooding (Estija) moksliniai straipsniai.

Žurnalo viršelis
Detalus žurnalo numerio Turinys.pdf
Įvadinis redaktoriaus straipsnis

Read more: Išleistas žurnalo „Journal of Comparative Family Studies“ numeris

LMT patvirtino gaires dėl atvirosios prieigos

VU biblioteka logoLietuvos mokslo taryba 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtino Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gaires. Šios gairės taikomos Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų mokslo publikacijoms ir projektų įgyvendinimo metu gautiems duomenims. Gairių nuostatos taikomos Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos projektams, kuriems įgyvendinti skirti konkursai skelbiami po jų įsigaliojimo dienos.

Pagal šių gairių nuostatas mokslo publikacijos (viso teksto failai) turi būti įkeliamos į talpyklas (pvz., eLABa), kuriose jos tampa pasiekiamos nemokamai bei laisvai, ir (ar) skelbiamos atvirosios prieigos žurnaluose. Skaitmeninės publikacijų kopijos privalo būti pateiktos talpyklai iš karto po jų priėmimo publikuoti, tačiau pasiekiamumui per atvirąją prieigą leistini 6 mėnesių (biomedicinos, fizinių, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių mokslo publikacijoms) arba 12 mėnesių (humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslo publikacijoms) embargo periodai. Jei publikacijų autoriai rinktųsi įgyvendinti auksinį atvirosios prieigos kelią, patiriamos išlaidos gali būti dengiamos Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų projektų lėšomis, numatant tai projekto išlaidų sąmatose.

Read more: LMT patvirtino gaires dėl atvirosios prieigos

SPAN projekto naujienos

Span logoVU Bendrosios psichologijos katedra dalyvauja Science for Prevention Academic Network (SPAN) projekte, kurio tikslas – sukurti prevencijos srityje dirbančių mokslininkų tinklą. Projekte dalyvauja ekspertai iš 32 Europos institucijų, esančių 25-iose Europos šalyse.

Š. m. kovo 2 d. Briuselyje įvyko baigiamoji SPAN konferencija, kurioje dalyvavo fakulteto prof. Laima Bulotaitė ir lektorius Kęstas Dragūnevičius.

Š. m. kovo 1 d., prieš baigiamąją projekto konferenciją, vyko seminaras doktorantams ir jauniesiems mokslininkams „Conducting Systematic Reviews“. Seminare, gavęs SPAN stipendiją, dalyvavo ir Bendrosios psichologijos katedros doktorantas Arūnas Žiedelis.

Daugiau informacijos apie baigiamąją konferenciją – projekto informaciniame biuletenyje

Skelbiamas jaunojo filosofijos mokslininko publikacijos konkursas

LFD logoLietuvos filosofų draugija (LFD) skelbia Jaunojo mokslininko publikacijos konkursą. Konkursas organizuojamas siekiant išrinkti geriausią filosofijos straipsnį (arba sudaryto veikalo ar kolektyvinės monografijos skyrių), išspausdintą Lietuvos ar užsienio akademinėje spaudoje. Straipsnį vertina LFD valdybos sudaryta komisija atsižvelgdama į originalumo, naujumo ir argumentavimo nuoseklumo kriterijus. Konkurso nugalėtojas apdovanojamas piniginiu prizu ir pakviečiamas skaityti pranešimą metinėje LFD konferencijoje (šiemet konferencija vyks Vilniaus universitete gegužės 6-7 dienomis).

Straipsnius konkursui gali teikti LFD priklausantys magistrantai ir doktorantai. Jei šiuo metu nesate LFD narys/-ė, bet norėtumėte dalyvauti konkurse, kviečiame iki 2016 m. vasario 29 d. pateikti stojimo į draugiją paraišką. LFD valdybos nariai konkurse dalyvauti negali. Konkursui gali būti pateikiami straipsniai (arba sudaryto veikalo ar kolektyvinės monografijos skyriai), publikuoti akademinėje spaudoje 2015 metais.

Straipsniai pateikiami e-paštu iki 2016 m. vasario 29 d., nurodant vardą, pavardę, akademinį statusą, publikacijos bibliografinius duomenis bei pridedant skenuotą straipsnio versiją.

Konkurso nugalėtojas bus skelbiamas balandžio 30 d.

Informacijos šaltinis: Lietuvos filosofų draugijos tinklalapis

LMT skelbia preliminarų gairių projektą dėl atvirosios prieigos

VU biblioteka logoLietuvos mokslo taryba paskelbė atvirosios prieigos prie mokslo rezultatų gairių projektą (atsisiųsti .docx) ir kviečia mokslo bendruomenę dalyvauti viešame svarstyme. Siūlymus prašoma išsakyti komentaruose arba siųsti el. p. brigita.serafinavič iki 2016 m. vasario 17 d. 17 val.

Lietuvos mokslo taryba yra Lietuvos atvirosios prieigos veiklas koordinuojanti institucija. Taryba renka ir sistemina duomenis apie Lietuvoje plėtojamas atvirosios prieigos talpyklas, teisinius, finansinius ir kitus plėtros aspektus, dalyvauja atvirosios prieigos politikos formavime, skatina atvirosios prieigos idėjos sklaidą. 2014 m. Taryba tapo tarptautinio projekto „Atvirosios prieigos politikos sureguliavimo strategijos Europos Sąjungos tyrėjams“ partnere („Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research“, PASTEUR4OA).

Pranešimas parengtas pagal Lietuvos mokslo tarybos pateiktą informaciją.

Atvirieji duomenys pagal 5 žvaigždučių vertinimo sistemą

VU biblioteka logoSaityno išradėjas bei susietųjų duomenų pradininkas Timas Berners-Lee siūlo taikyti 5 kategorijų schemą atviriesiems duomenims įvertinti. Atvirieji duomenys priskiriami atitinkamam lygmeniui pagal jų teikiamą naudą bei patiriamas išlaidas juos kuriant.

Vienos žvaigždutės kategorijai priskirtinų duomenų formatai gali būti įvairūs, tačiau duomenys privalo būti pasiekiami saityne bei licencijuoti atvirojo turinio licencijomis (pvz., PDDL, ODC-by ar CC0). Dviejų žvaigždučių kategorijos duomenys yra struktūruoti, t.y. gali būti apdorojami kompiuterių, o trijų žvaigždučių – dar turi būti pateikiami ir atviraisiais nenuosavybiniais (angl. non-proprietary) formatais. Keturių žvaigždučių duomenims turėtų būti pritaikyti vieningi išteklių identifikatoriai (angl. URI). O duomenys, patenkantys į penkių žvaigždučių kategoriją, privalo turėti tarpusavio sąsajas, kuriomis atskleidžiamas jų kontekstas.

Read more: Atvirieji duomenys pagal 5 žvaigždučių vertinimo sistemą

Išleista prof. Č. Kalendos monografija „Achilo kulno papėdėje: pasaulinė ekologinė krizė ir Lietuva“

knygosVilniaus universiteto leidykla išleido prof. Česlovo Kalendos monografiją „Achilo kulno papėdėje: pasaulinė ekologinė krizė ir Lietuva“, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 13,55 aut. l., 304 p.
Knygos viršelis – parsisiųsti. Knygos turinys – parsisiųsti.

Profesorius Česlovas Kalenda yra bene vienintelis lietuvių filosofas, nuo Lietuvos nepriklausomybės priešaušrio iki šių dienų nuosekliai teoriškai tiriantis ekologinės etikos klausimus. Ši tema plėtojama ir naujojoje autoriaus knygoje Achilo kulno papėdėje: pasaulinė ekologinė krizė ir Lietuva. Europos (ypač vokiečių) filosofijoje, laikantis I. Kanto tradicijos, minėta taikomosios etikos šaka vadinama praktine gamtos filosofija, skandinavų šalyse – ekosofija. Savo šaknimis ji susijusi su tuo, kas anksčiau buvo laikoma gamtos filosofija (philosophia naturalis). Naujaisiais laikais susiformavus šiuolaikinei gamtotyrai, gamtos mokslai atsiribojo nuo filosofijos. Naujomis sąlygomis, ypač XX amžiuje, visuomenės ir gamtos sąveikoje iškilus sudėtingoms problemoms, aktualią reikšmę žmogaus santykyje su gamta įgijo etinis aspektas.

Read more: Išleista prof. Č. Kalendos monografija „Achilo kulno papėdėje: pasaulinė ekologinė krizė ir Lietuva“

Autorių identifikatorių ORCID ir ResearcherID naudojimas „Web of Science“ duomenų bazėje

VU biblioteka logoVilniaus universiteto biblioteka, bendradarbiaudama su „Thomson Reuters“ kompanijos atstovais, pristato lietuviškai įgarsintą vaizdo vadovą apie ORCID ir ResearcherID autorių identifikatorių naudojimą „Web of Science“ duomenų bazėje.

Autoriaus identifikatorius – tai unikalus skaitmeninis numeris, priskiriamas autoriui per įvairius viešus identifikacijos registrus. Šie unikalūs autorių identifikatoriai svarbūs nustatant autoriaus tapatybę leidyboje bei užtikrinant tinkamą prieskyros suteikimą publikuotiems darbams.

Read more: Autorių identifikatorių ORCID ir ResearcherID naudojimas „Web of Science“ duomenų bazėje

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information