SPAN projekto naujienos

Span logoVU Bendrosios psichologijos katedra dalyvauja Science for Prevention Academic Network (SPAN) projekte, kurio tikslas – sukurti prevencijos srityje dirbančių mokslininkų tinklą. Projekte dalyvauja ekspertai iš 32 Europos institucijų, esančių 25-iose Europos šalyse.

Š. m. kovo 2 d. Briuselyje įvyko baigiamoji SPAN konferencija, kurioje dalyvavo fakulteto prof. Laima Bulotaitė ir lektorius Kęstas Dragūnevičius.

Š. m. kovo 1 d., prieš baigiamąją projekto konferenciją, vyko seminaras doktorantams ir jauniesiems mokslininkams „Conducting Systematic Reviews“. Seminare, gavęs SPAN stipendiją, dalyvavo ir Bendrosios psichologijos katedros doktorantas Arūnas Žiedelis.

Daugiau informacijos apie baigiamąją konferenciją – projekto informaciniame biuletenyje

Skelbiamas jaunojo filosofijos mokslininko publikacijos konkursas

LFD logoLietuvos filosofų draugija (LFD) skelbia Jaunojo mokslininko publikacijos konkursą. Konkursas organizuojamas siekiant išrinkti geriausią filosofijos straipsnį (arba sudaryto veikalo ar kolektyvinės monografijos skyrių), išspausdintą Lietuvos ar užsienio akademinėje spaudoje. Straipsnį vertina LFD valdybos sudaryta komisija atsižvelgdama į originalumo, naujumo ir argumentavimo nuoseklumo kriterijus. Konkurso nugalėtojas apdovanojamas piniginiu prizu ir pakviečiamas skaityti pranešimą metinėje LFD konferencijoje (šiemet konferencija vyks Vilniaus universitete gegužės 6-7 dienomis).

Straipsnius konkursui gali teikti LFD priklausantys magistrantai ir doktorantai. Jei šiuo metu nesate LFD narys/-ė, bet norėtumėte dalyvauti konkurse, kviečiame iki 2016 m. vasario 29 d. pateikti stojimo į draugiją paraišką. LFD valdybos nariai konkurse dalyvauti negali. Konkursui gali būti pateikiami straipsniai (arba sudaryto veikalo ar kolektyvinės monografijos skyriai), publikuoti akademinėje spaudoje 2015 metais.

Straipsniai pateikiami e-paštu iki 2016 m. vasario 29 d., nurodant vardą, pavardę, akademinį statusą, publikacijos bibliografinius duomenis bei pridedant skenuotą straipsnio versiją.

Konkurso nugalėtojas bus skelbiamas balandžio 30 d.

Informacijos šaltinis: Lietuvos filosofų draugijos tinklalapis

LMT skelbia preliminarų gairių projektą dėl atvirosios prieigos

VU biblioteka logoLietuvos mokslo taryba paskelbė atvirosios prieigos prie mokslo rezultatų gairių projektą (atsisiųsti .docx) ir kviečia mokslo bendruomenę dalyvauti viešame svarstyme. Siūlymus prašoma išsakyti komentaruose arba siųsti el. p. brigita.serafinavič iki 2016 m. vasario 17 d. 17 val.

Lietuvos mokslo taryba yra Lietuvos atvirosios prieigos veiklas koordinuojanti institucija. Taryba renka ir sistemina duomenis apie Lietuvoje plėtojamas atvirosios prieigos talpyklas, teisinius, finansinius ir kitus plėtros aspektus, dalyvauja atvirosios prieigos politikos formavime, skatina atvirosios prieigos idėjos sklaidą. 2014 m. Taryba tapo tarptautinio projekto „Atvirosios prieigos politikos sureguliavimo strategijos Europos Sąjungos tyrėjams“ partnere („Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research“, PASTEUR4OA).

Pranešimas parengtas pagal Lietuvos mokslo tarybos pateiktą informaciją.

Atvirieji duomenys pagal 5 žvaigždučių vertinimo sistemą

VU biblioteka logoSaityno išradėjas bei susietųjų duomenų pradininkas Timas Berners-Lee siūlo taikyti 5 kategorijų schemą atviriesiems duomenims įvertinti. Atvirieji duomenys priskiriami atitinkamam lygmeniui pagal jų teikiamą naudą bei patiriamas išlaidas juos kuriant.

Vienos žvaigždutės kategorijai priskirtinų duomenų formatai gali būti įvairūs, tačiau duomenys privalo būti pasiekiami saityne bei licencijuoti atvirojo turinio licencijomis (pvz., PDDL, ODC-by ar CC0). Dviejų žvaigždučių kategorijos duomenys yra struktūruoti, t.y. gali būti apdorojami kompiuterių, o trijų žvaigždučių – dar turi būti pateikiami ir atviraisiais nenuosavybiniais (angl. non-proprietary) formatais. Keturių žvaigždučių duomenims turėtų būti pritaikyti vieningi išteklių identifikatoriai (angl. URI). O duomenys, patenkantys į penkių žvaigždučių kategoriją, privalo turėti tarpusavio sąsajas, kuriomis atskleidžiamas jų kontekstas.

Read more: Atvirieji duomenys pagal 5 žvaigždučių vertinimo sistemą

Išleista prof. Č. Kalendos monografija „Achilo kulno papėdėje: pasaulinė ekologinė krizė ir Lietuva“

knygosVilniaus universiteto leidykla išleido prof. Česlovo Kalendos monografiją „Achilo kulno papėdėje: pasaulinė ekologinė krizė ir Lietuva“, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 13,55 aut. l., 304 p.
Knygos viršelis – parsisiųsti. Knygos turinys – parsisiųsti.

Profesorius Česlovas Kalenda yra bene vienintelis lietuvių filosofas, nuo Lietuvos nepriklausomybės priešaušrio iki šių dienų nuosekliai teoriškai tiriantis ekologinės etikos klausimus. Ši tema plėtojama ir naujojoje autoriaus knygoje Achilo kulno papėdėje: pasaulinė ekologinė krizė ir Lietuva. Europos (ypač vokiečių) filosofijoje, laikantis I. Kanto tradicijos, minėta taikomosios etikos šaka vadinama praktine gamtos filosofija, skandinavų šalyse – ekosofija. Savo šaknimis ji susijusi su tuo, kas anksčiau buvo laikoma gamtos filosofija (philosophia naturalis). Naujaisiais laikais susiformavus šiuolaikinei gamtotyrai, gamtos mokslai atsiribojo nuo filosofijos. Naujomis sąlygomis, ypač XX amžiuje, visuomenės ir gamtos sąveikoje iškilus sudėtingoms problemoms, aktualią reikšmę žmogaus santykyje su gamta įgijo etinis aspektas.

Read more: Išleista prof. Č. Kalendos monografija „Achilo kulno papėdėje: pasaulinė ekologinė krizė ir Lietuva“

Autorių identifikatorių ORCID ir ResearcherID naudojimas „Web of Science“ duomenų bazėje

VU biblioteka logoVilniaus universiteto biblioteka, bendradarbiaudama su „Thomson Reuters“ kompanijos atstovais, pristato lietuviškai įgarsintą vaizdo vadovą apie ORCID ir ResearcherID autorių identifikatorių naudojimą „Web of Science“ duomenų bazėje.

Autoriaus identifikatorius – tai unikalus skaitmeninis numeris, priskiriamas autoriui per įvairius viešus identifikacijos registrus. Šie unikalūs autorių identifikatoriai svarbūs nustatant autoriaus tapatybę leidyboje bei užtikrinant tinkamą prieskyros suteikimą publikuotiems darbams.

Read more: Autorių identifikatorių ORCID ir ResearcherID naudojimas „Web of Science“ duomenų bazėje

Geriausio 2015 m. kokybinio rašto darbo Lietuvoje konkursas

Laiptai 2015Fenomenologinių tyrimų institutas skelbia geriausio 2015 m. kokybinio rašto darbo Lietuvoje konkursą:

Jei Jūs 2015 metais Lietuvoje apgynėte savo bakalauro, magistro ar daktaro darbą socialinių mokslų srityje, taikydami kokybinius tyrimo metodus, tuomet galite jį teikti „Geriausio kokybinio darbo Lietuvoje 2015“ konkursui.

Darbų priėmimas:
2016 m. vasario 1 d. – 2016 m. balandžio 1 d.

Konkurso komisija

Darbų vertinimo komisiją sudaro Lietuvos aukštosiose mokyklose dirbantys mokslininkai, kurie patys sėkmingai apgynė kokybinius darbus socialinių mokslų srityje.
Iškilus klausimui dėl vieno ar kito darbo pranašumo, bus konsultuojamasi su tarptautine komisija – Fenomenologinių tyrimų instituto mokslinio komiteto nariais:
prof. dr. E. Spinelli (Londono Regent’s universitetas),
doc. dr. V. Eatough (Londono Birkbeck‘o universitetas),
doc. dr. M. Larkin (Birmingham‘o universitetas),
prof. dr. N. King (Huddersfield‘o universitetas).

Read more: Geriausio 2015 m. kokybinio rašto darbo Lietuvoje konkursas

Išleistas 52 žurnalo „Psichologija“ numeris

Išleistas 52 žurnalo „Psichologija“ numeris, kuriame publikuojami V. Tidikio, M. S. Poškaus, T. Maceinos, A. Lošakevičiaus, G. Genevičiūtės-Janonienės, R. Skučaitės, A. Endriulaitienės,  A. Kairio, V. Jurkuvėno, K. Petraškaitės, A. Germanavičiaus, A. Bagdono straipsniai.
Detalus naujojo numerio turinys – parsisiųsti

„Psichologijos“ žurnalas referuojamas: Amerikos psichologų asociacijos duomenų bazėje PsycInfo; EBSCO duomenų bazėje Academic Search Complete.

Tai yra seniausias ir vienintelis Lietuvoje leidžiamas periodinis žurnalas, skirtas visų psichologijos mokslo krypčių ir tarpdisciplinėms temoms. Nuo 1962 iki 1979 metų Vilniaus universitetas leido žurnalą „Pedagogika ir psichologija“, o nuo 1980 metų buvo pradėtas leisti savarankiškas „Psichologijos“ žurnalas, kuriame skelbiami empiriniai, analitiniai apžvalginiai ir teoriniai moksliniai straipsniai, parašyti lietuvių arba anglų kalbomis. Pateiktus rankraščius anonimiškai vertina du moksliniai recenzentai. Šiuo metu žurnalas reguliariai leidžiamas du kartus per metus.
„Psichologijos“ žurnalas yra įtrauktas į Lietuvos mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį, sąrašą, patvirtintą Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Žurnalo platinimu ir prenumerata rūpinasi VU Leidybos direkcija (el. paštas: , tel.: +370 5 268 70 84).

 LMTlogo
Žurnalo tomo leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal paramą leidiniams išleisti.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information