Išleistas žurnalo „Problemos“ Priedas (2014)

Išleistas žurnalo Problemos Priedas, skirtas profesoriui, akademikui, ilgamečiam Vilniaus universiteto Rektoriui Rolandui Pavilioniui. Priedo sudarytojas – Jonas Dagys. Žurnalo turinys ir pratarmė - parsisiųsti.

Publikuojami konferencijos „Suprasti pasaulį, kalbą ir save“, skirtos paminėti Rolando Pavilionio 70-tąsias gimimo metines, pranešimų pagrindu parengti G. Kabelkos, R. Berniūno, M. Gilaičio, J. Žalgirytės, R. Davidavičiūtės, C. McCullough-Bennerio, J. Dagio, M. P. Šaulausko ir J. Bujoko moksliniai straipsniai, perspausdinamas prof. R. Pavilionio monografijos Meaning and Conceptual Systems (1990), tapusios bibliografine retenybe, paskutinis skyrius, aktualus ir šiandienei kalbos filosofijai. Leidinyje publikuojamos Profesoriaus nuotraukos iš Filosofijos istorijos ir logikos katedros bei šeimos archyvo, skelbiama profesoriaus žmonos Marijos Aušrinės Pavilionienės kalba, pasakyta konferencijoje.

Maloniai kviečiame įsigyti!

Kontaktinis asmuo:
Gintarė Kurlavičiūtė
el. p.
tel. +370 5 2667617

Išleistas doc. M. Dovydaitienės ir doc. R. Jusienės vadovėlis „Konsultavimas mokykloje“

Konsultavimas mokykloje Jusiene Dovydaitiene 3Išleistas VU Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros docentės Miglės Dovydaitienės ir docentės Romos Jusienės vadovėlis „Konsultavimas mokykloje“ .

Miglė Dovydaitienė, Roma Jusienė. Konsultavimas mokykloje. Vilnius: VU leidykla, 2014. -148 p. Vadovėlio viršelis - parsisiųsti.

Vadovėlis skirtas edukacinės (mokyklų) psichologijos studentams bei mokyklose dirbantiems psichologams. Jame aptariama konsultavimo mokykloje įvairovė ir galimi konsultavimo metodai, apžvelgiami svarbiausi mokyklų konsultantams kylantys konsultavimo iššūkiai bei siūlomi jų sprendimo būdai. Konsultavimo mokykloje problematika diskutuojama remiantis raidos ir sisteminiu požiūriais. Vadovėlyje taip pat pateikiami konsultavimo pavyzdžiai, praktinės užduotys, diskusiniai klausimai, papildomų skaitinių nuorodos.

Read more: Išleistas doc. M. Dovydaitienės ir doc. R. Jusienės vadovėlis „Konsultavimas mokykloje“

Išleista doc. A. Švegždos ir doc. R. Stanikūno mokymo priemonė psichologijos studentams

Išleista VU Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros docento Algimanto Švegždos ir docento Ryčio Stanikūno mokymo priemonė „Pojūčiai, suvokimas, dėmesys ir atmintis. Laboratoriniai darbai psichologijos specialybės studentams“ . Mokymo priemonės viršelis - parsisiųsti.

Algimantas Švegžda, Rytis Stanikūnas „Pojūčiai, suvokimas, dėmesys ir atmintis. Laboratoriniai darbai psichologijos specialybės studentams“. Vilnius: VU leidykla, 2014. - 68 p.

Metodinėje priemonėje pateikiami psichologijos specialybės studentams skirti laboratorinių darbų aprašymai. Autorių sukurtos originalios kompiuterinės programos palengvins studentams eksperimentinių įgūdžių įgijimą, atliekant suvokimo procesų tyrimą šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis. Studentai turėtų išmokti aprašyti gautus eksperimentinės psichologijos rezultatus pagal nurodomus šių laboratorinių darbų aprašymų reikalavimus.

Read more: Išleista doc. A. Švegždos ir doc. R. Stanikūno mokymo priemonė psichologijos studentams

Išleistas naujas žurnalo „Problemos“ numeris (86)

Išleistas 86 žurnalo PROBLEMOS numeris.

Publikuojami Alvydo Jokubaičio, Jūratės Baranovos, Mintauto Gutausko, Audronės Žukauskaitės ir kitų straipsniai, Gintauto Mažeikio, Kristupo Saboliaus, Nerijaus Mileriaus naujausių knygų recenzijos.

Prieinama duomenų bazėse: / Included in:
The Philosopher’s Index (2000), Arts & Humanities Citation Index and Current Contents – Arts & Humanities (Web of Science (2005), CEEOL(2005), Central & Eastern European Academic Source (2007), Humanities International Complete (2007), Humanities International Index (2007).

Read more: Išleistas naujas žurnalo „Problemos“ numeris (86)

Kvietimas teikti straipsnius į tarptautinį žurnalą „Journal of Comparative Family Studies“

jcfsKviečiame teikti straipsnius į tarptautinio žurnalo Journal of Comparative Family Studies 2016 m. Vol. 47(1) numerį „Reshaping Families in Northern Europe“. Straipsnių santraukos priimamos iki 2015 m. sausio 20 d.

Žurnalo numerio redaktorės: Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros profesorė Irena Juozeliūnienė ir Aušra Maslauskaitė.

Išsami informacija – parsisiųsti

Kontaktinis asmuo:
Irena Juozeliūnienė
tel.: +370 5 2667626
el. paštas:

Išleista prof. Vytauto Radžvilo mokslinė studija „Erotas ir revoliucija: H. Marcuse‘s psichoanalitinė žmogaus išlaisvinimo vizija“

Vytautas RadžvilasVilniaus Universiteto leidykla išleido prof. Vytauto Radžvilo mokslinę studiją „Erotas ir revoliucija: H. Marcuse‘s psichoanalitinė žmogaus išlaisvinimo vizija“, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. – 104 p. Knygos viršelis – parsisiųsti. Knygos turinys – parsisiųsti.

Studijoje analizuojama garsaus XX a. filosofo ir socialinio teoretiko Herberto Marcuse‘s plėtota išlaisvinančios psichoanalitinės revoliucijos vizija. Ar įmanoma teoriškai ir praktiškai įveikti istorijoje nuolatos atsikartojančią žmogaus laisvinimosi ir pasivergimo dialektiką ir sukurti ją paneigiančią nerepresyvią civilizaciją? Ar mąstytojo pasiūlyta individo „laisvinimo“ strategija yra kelias tikrosios laisvės link, galintis sugriauti (post)moderniosios visuomenės vienmatiškumo kalėjimo sienas? Interviu apie mokslinę studiją Lietuvos Žiniose - skaityti.

Read more: Išleista prof. Vytauto Radžvilo mokslinė studija „Erotas ir revoliucija: H. Marcuse‘s...

Išleista prof. Vilijos Targamadzės monografija „Bendrojo ugdymo mokykla kryžkelėje: akivarai ir kūlgrinda“

Vilija TargamadzeIšleista prof. habil. dr. Vilijos Targamadzės monografija „Bendrojo ugdymo mokykla kryžkelėje: akivarai ir kūlgrinda“ (Vilniaus universitetas, 2014, p. 232). Monografijos viršelis - parsisiųsti.

Monografijoje autorė siekia nubrėžti bendrojo ugdymo mokyklos akivarų eskizus ir projektuoti mokyklos kūlgrindą. Nors monografijos objektas tarsi aiškus – bendrojo ugdymo mokykla praeities ir dabarties retrospektyvoje, šiame kūrinyje nėra neginčijamų nuorodų ar vertinimų ir net užrėžtų akivarų ar kūlgrindos ribų, veikiau tik eskizai – atveriama bendrojo ugdymo mokyklos veiklos, jos linkmių, slinkčių ir perspektyvų modeliavimo įžvalgų apmąstymų erdvė. Nepateikiama jokių aiškių receptų, strategijų, etc., brėžiami tik mokyklos veiklos eskizai, kuriuos gali pajausti, pagauti ir modeliuoti įžvalgūs skaitytojai. Tuo pačiu knyga skatina švietimo politikus, mokyklų vadovus, pedagogus, tėvus, mokinius – visą visuomenę – permąstyti mokykliniame gyvenime atsiradusius akivarus ir projektuoti jos kūlgrindą.

Read more: Išleista prof. Vilijos Targamadzės monografija „Bendrojo ugdymo mokykla kryžkelėje: akivarai ir...

Išleista kolektyvinė monografija: „Kriminalinės justicijos suvokimas visuomenėje“

Kriminaline-justicijaIšleista kolektyvinė monografija: „Kriminalinės justicijos suvokimas visuomenėje“, kurioje analizuojami ir interpretuojami visuotinės dotacijos projekto „Kriminalinės justicijos recepcija visuomenėje“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-049) metu atliktų tyrimų teoriniai ir empiriniai rezultatai.

Projekto mokslinės grupės nariai  ir monografijos autoriai – sociologas, kriminologas prof. dr. Aleksandras Dobryninas, teisininkas doc. dr. Remigijus Merkevičius, ekonomistas, sociologas doc. dr. Vincentas Giedraitis, psichologė, kriminologė doc. dr. Ilona Čėsnienė ir sociologė, kriminologė dr. Margarita Dobrynina – siekė atsakyti į klausimą, kaip vyksta kriminalinės justicijos suvokimas visuomenėje, kokios žinojimo formos apie pamatinius kriminalinės justicijos principus paplitusios tarp įvairių socialinių grupių, kokie yra šių žinojimų organizavimo mechanizmai ir kokia jų sąveika.

Read more: Išleista kolektyvinė monografija: „Kriminalinės justicijos suvokimas visuomenėje“

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information