Paraiškos socialinei stipendijai

Nuo sekmadienio, sausio 20 d., Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lt studentai galės pateikti paraiškas socialinei stipendijai gauti. Elektronines paraiškas pateikti bus galima iki vasario 20 d. Socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, todėl pretenduodamas gauti socialinę stipendiją ir kitą semestrą studentas privalo fondui pateikti naują prašymą.

Studijų kainos dalies kompensavimas

Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims

Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi karo tarnybą atlikę asmenys, kurie:
1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas ar baigę studijas;
2. privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
3. visą studijų laikotarpį arba jo dalį studijavę valstybės nefinansuojamoje vietoje;
4. neturi akademinių skolų;
5. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo datos;
6. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.

Studijuojantis asmuo aukštajai mokyklai turi pranešti apie atliktą karo tarnybą ir pateikti krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą.
Dokumentus pateikti Studijų direkcijai (Saulėtekio al. 9, I rūmai, 109A kab.) iki š. m. vasario 5 d.

Informacinis pranešimas patalpintas VU internetiniame puslapyje
Platesnė informacija Valstybinio studijų fondo internetiniame puslapyje

Iškilus klausimams kreiptis:
Giedrė Gintautaitė
Vilniaus universitetas
Studijų direkcija
el. p.

Pasirenkamųjų dalykų aprašai

Pavasario semestro pasirenkamųjų dalykų aprašus galite rasti prisijungę prie Bendruomenės skilties senojoje Filosofijos fakulteto svetainės versijoje arba prie FSF intraneto naujoje svetainėje.

Studentai, neturintys prisijungimo prie FSF intraneto, naują sąskaitą gali susikurti naudodami tik VU elektroninio pašto adresą .

Kviečiame teikti paraiškas ERASMUS praktikai!

Kviečiame teikti paraiškas ERASMUS praktikai!

Praktikos laikotarpio pradžia nuo 2013-05-01 iki 2013-06-30. Paraiškos teikiamos iki vasario 28 d.
Kitais mokslo metais numatytą praktiką suderinus su savo katedra galima atlikti vasarą!
Išvykstantiems į Erasmus praktiką, fakultetas sudaro galimybes pavasario sesiją išsilaikyti pagal individualų tvarkaraštį iki birželio mėn.
Be to, į studijas galima grįžti iki rugsėjo 15 d.
Šiems mokslo metams turime likusias 2 vietas III šalių grupėje (Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Kroatija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija).
Daugiau informacijos apie praktiką: http://www.karjera.vu.lt/lt/erasmus_praktika

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information