Kviečiame studijuoti - European Master in Social Work

European Master in Social WorkKviečiame įgyti Tarptautinį Socialinio Darbo Magistro laipsnį (European Master in Social Work), studijuojant 6-iuose skirtingų šalių universitetuose: Hanzehogeschool Groningen (Groningen, Nyderlandai), Universidad de Malaga (Malaga, Ispanija), Vilniaus Universitetas (Vilnius, Lietuva), Katholische Hochschule Freiburg (Freiburg, Vokietija), Professionshøjskolen Lillebaelt (Odense, Danija), Syddansk Universitet (Odense, Danija).

Read more: Kviečiame studijuoti - European Master in Social Work

Skelbiami Erasmus atrankos rezultatai

ERASMUS 2014Skelbiame VU Filosofijos fakulteto ERASMUS atrankos konkurso protoloką, kuriame rasite konkursą laimėjusių fakulteto studentų sąrašą: Parsisiųsti
ERASMUS atrankos konkursą laimėjusiems studentams bus organizuojami informaciniai seminarai. Apie juos atrinkti studentai bus informuojami elektroniniu paštu. Seminarų metu bus pateikta išsami informacija apie studijų užsienyje organizavimo tvarką. Daugiau informacijos: čia.

Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos (bazinio lygio) programa

PTMC psichPsichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos (bazinio lygio) programa skirta specialistų (psichologų ir gydytojų) kvalifikacijos kėlimui ir profesiniam mokymui. Ji suteikia žinių apie vaikų psichodinaminę raidą, diagnostiką, programoje išdėstomi pagrindiniai psichodinaminės psichoterapijos teoriniai principai bei metodai.

Asmeninis patyrimas mažose grupėse bei supervizuojama ankstyvųjų santykių stebėjimo praktika parengia sėkmingam darbui su vaikais, paaugliais ir jų šeimomis. Pagrindinis praktinis patyrimas ir grupinės supervizijos yra skiriamos atvejų analizei – raidos psichodinamikos supratimui, gebėjimui aprašyti, numatyti intervencijų ir/ar prevencijų kryptis. Bazinis programos lygis baigiamas išlaikius baigiamąjį egzaminą bei pateikus ir apgynus atvejo analizę (psichodinaminė diagnostika). Daugiau informacijos

Valstybinių stipendijų konkursas

study in SlovakiaŠvietimo mainų paramos fondas skelbia valstybinių stipendijų konkursą dalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms, slovakų kalbos ir kultūros vasaros seminarui „Studia Academica Slovaca“ valstybinėse Slovakijos Respublikos mokslo ir studijų institucijose 2014–2015 m. m.:
* Dalinėms studijoms ir mokslinėms stažuotėms 2014 m. rugsėjo – 2015 m. birželio mėn.
* Slovakų kalbos ir kultūros vasaros seminarui „Studia Academica Slovaca“ 2014 m. rugpjūčio 3 – 23 d. Bratislavoje.

Daugiau informacijos.

Studentai su negalia kviečiami teikti paraiškas tikslinėms išmokoms gauti

studentai su negaliaPrasidėjus pavasario semestrui studentai su negalia savo aukštosioms mokykloms gali pateikti dokumentus tikslinei išmokai (520 Lt per mėnesį) gauti. Šios išmokos yra skiriamos studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, siekiant padengti nors dalį dėl negalios atsirandančių papildomų išlaidų. Europos socialinio fondo remiamą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ įgyvendina Valstybinis studijų fondas su partneriais – 36 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

Read more: Studentai su negalia kviečiami teikti paraiškas tikslinėms išmokoms gauti

Doktorantūros studijų konkursas [2014 07 01]

doktoranturaLiepos 1 d. 9 val. Doktorantūros komitetų nustatyta tvarka, vyks stojančiųjų į doktorantūros studijas mokslinių projektų vertinimai ir pokalbiai su stojančiaisiais.

Pokalbiai vyks:

  • stojant į Edukologijos mokslo doktorantūrą – liepos 1 d. 9 val. 313 auditorijoje;
  • stojant į Filosofijos mokslo doktorantūrą – liepos 1 d. 9 val.  311 kab. (Filosofijos katedroje);
  • stojant į Psichologijos mokslo doktorantūrą – liepos 1 d. 9 val.  303 auditorijoje;
  • stojant į Sociologijos mokslo doktorantūrą – liepos 1 d. 9 val.  207 auditorijoje.

Daugiau informacijos skelbiama čia ir čia.

Studentų mokslo darbų konkursas

Finansų ministerija inicijuoja studentų mokslo darbų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų panaudojimo tematika konkursą. Konkurso tikslas – skatinti studentus įsitraukti į ES struktūrinių fondų investicijų Lietuvoje ir kitose ES  šalyse panaudojimo analizę.

Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentai, rengiantys kursinius, bakalauro ar magistro darbus ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo tematika.

Laimėjusiems darbams bus skiriamos premijos; bendras konkurso premijų fondas – net 20 500,00 litų.

Daugiau informacijos čia.

Nuotraukų konkursas „Mano Erasmus akimirka“

Erasmus foto konkursasEuropos Komisijos atstovybė Lietuvoje paskelbė įsimintiniausios ERASMUS akimirkos konkursą! Nugalėtojai laimės pietus restorane Vilniuje. Kviečiame konkurse dalyvauti buvusius arba esamus mainų programos dalyvius. Nuotraukų laukiame iki balandžio 16 d.

Daugiau informacijos apie konkursą čia.

Kontaktinis asmuo:
Emilija Pečiulytė
el. paštas: