Kodėl verta rinktis studijas VU Filosofijos fakultete?

VU FsF 1 3H a b e n t   s u a   f a t a   f a c u l t a t e s

Idėjų galia didžiulė. Fakultete plėtojamų mokslų idėjos  žadina prakilnumo dvasią ir gyvenimui suteikia  monumentalumą.

Šią dvasią kurstyti ir palaikyti  visuomenėje yra bendroji fakulteto  užduotis, o kiekviena jame įtvirtinta specialybė tai daro savais metodais, savomis priemonėmis asmenį ir visuomenę įveda į paties gyvenimo versmę.

Prof. Romanas Plečkaitis

Pagrindinės priežastys studijuoti Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete:

Vilniaus universitetas pirmauja Lietuvos aukštųjų mokyklų reitinguose ir patenka tarp 1,5 proc. geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų pagal vieną įtakingiausių QS World University Ranking reitingą. 1579 m. įkurtas Filosofijos fakultetas yra seniausias Vilniaus Universiteto fakultetas, įsikūręs pačiame sostinės centre, tęsiantis Europos kultūros ir mokslo tradicijas ir tuo pačiu esantis atviras bei modernus.

• Fakultete vykdomos studijų programosfilosofija, psichologija, socialinė politika, socialinis darbas, sociologija bei pedagogo kvalifikaciją suteikiančios studijos – yra akredituotos ir aukščiausiais balais įvertintos Studijų kokybės vertinimo centro. Nuo 2017 m. vykdomas priėmimas į naują studijų programą kriminologija.

• Jums dėstys kompetentingi dėstytojai, žymiausi savo sričių Lietuvos mokslininkai, o taip pat fakultete vizituojantys aukštos kvalifikacijos lektoriai iš užsienio.

• Fakultete sumontuota profesionali ir šiuolaikiška žmogaus elgesio stebėjimo, įrašymo ir analizės aparatūra bei programinė įranga (>1 mln. Eur vertės), suteikianti galimybes atlikti kokybiškus multidisciplininius nacionalinius ir tarptautinius žmogaus gerovės ir raidos tyrimus.

Diplomu iteikimas 2015 VU FsF• I pakopos (bakalauro) studentai gali rinktis gretutines studijas (išskyrus Kriminologijos, trunkančios 3,5 m., studentus) – tai suteikia galimybes greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti pagal kitos jus dominančios krypties programą ir tokiu būdu praplėsti savo pažinimo ribas.

• Studijų metu galėsite studijuoti bei atlikti praktiką užsienio šalių universitetuose, gaudami Europos Sąjungos skiriamą stipendiją. Papildomai, pabaigę studijas, turėsite galimybę užsienio šalyse atlikti absolventų praktiką.

Aktyvios ir draugiškos studentų organizacijos: VU SA Filosofijos fakultete bei mokslinės studentų draugijos.

• Sėkmingai įveikę studijas įgysite atitinkamos krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir istorinėje Šv. Jonų bažnyčioje iškilmingos ceremonijos metu jums bus įteiktas įgytą kvalifikaciją liudijantis diplomas ir jo priedėlis.