Mokslo tiriamieji darbai


Mokslinių tyrimų kryptys ir mokslo tiriamieji darbai

Šiuolaikinės filosofijos istorinė genezė, pobūdis ir vaidmuo

 • Globalizacijos proceso poveikio kultūrai filosofinė analizė
 • Metodologinė filosofijos diskurso istorija ir raidos perspektyvos

Psichologiniai visuomenės, bendruomenės ir asmens raidos veiksniai

 • Psichologiniai socialinių sąveikų veiksniai ir padariniai
 • Psichologinių disfunkcijų ir ribinių patirčių psichosocialinės prielaidos, intrapsichinė dinamika ir įveikos procesai
 • Studentų psichologinė savijauta: mokymosi, elgesio ir sveikatos problemos
 • Testų adaptavimas ir standartizavimas

Sociologinė visuomenės struktūros ir kaitos analizė

 • Sociologijos diskursai, socialinė kontrolė ir laiko struktūros

Socialinis darbas ir socialinės gerovės plėtra

 • Darbo rinka ir socialinės gerovės sistemos modernizacija
 • Efektyvių socialinio darbo strategijų paieška organizuojant socialines paslaugas gerovės pliuralizmo sąlygomis

Švietimo politika Lietuvoje: nacionalumo ir globalumo dermės problemos

 • Nacionalinė ir globali švietimo politika

Nervų sistemos ir elgsenos tyrimai

 • Žmogaus pažinimo procesų statinių ir dinaminių charakteristikų tyrimas

VU Filosofijos fakulteto mokslinės veiklos apžvalga (anglų k.)

Mokslo tiriamųjų darbų planas