Paslaugos ir konsultacijos

TyrimasFilosofijos fakultete yra teikiamos konsultavimo, informavimo, asmens įvertinimo, mokymų, kvalifikacijos kėlimo, kursų organizavimo, tyrimų atlikimo paslaugos.