FSF įvykiai

Vilniaus universitetas pasiruošęs rengti geriausius pedagogus

arunas poviliunas e kurausko nuotr 69603758Vilniaus universitetas (VU) toliau stiprina ir konsoliduoja savo galimybes rengti geriausius pedagogus šalies mokykloms. Šiam tikslui pasiekti VU vykdo dvi studijų programas: gretutinių studijų programą Dalyko pedagogika, skirtą VU bakalauro pakopos studentams ir metus trunkančią profesinių studijų programą Mokyklos pedagogika (iki 2017 m. ji buvo klasifikuojama kaip LNS – Laipsnio nesuteikiančios studijos), skirtą turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir norintiems įgyti mokytojo kvalifikaciją. Abi programas sudaro po 60 kreditų, kurie skirti bendriems su pedagogo kompetencija susijusiems dalykams ir dalyko didaktikai. Netrukus pedagogų rengimo tinklą sustiprins STEAM laboratorijos. Išskirtiniu pedagogų rengimo VU bruožu tapo glaudi mokslininkų, mokytojų ir mokinių tinklaveika, kuri užtikrina nuolatinį dalykinio žinojimo atsinaujinimą ir atveria paties mokslo didaktinį potencialą.

Apie pedagogų rengimo aktualijas laikraščio Universitas Vilnensis vyriausioji redaktorė Liana Binkauskienė kalbina VU Pedagogikos centro Tarybos narį, Filosofijos fakulteto dekaną prof. Arūną Poviliūną.

Kokia šiandien pedagogų rengimo Lietuvoje situacija?

Lietuvoje mokinių rengimo sistema šlubuoja. Įvairūs tarptautiniai lyginamieji tyrimai (TIMMS, PISA) rodo, kad šalies mokiniai pagal įvairių dalykų išmanymą vis tūpčioja apie viduriuką, o mūsų likimo broliai ir konkurentai estai netruko įsiveržti į pirmaujančių gretas. Norėdami keisti situaciją, pirmiausia turime galvoti apie mokytojų rengimo atnaujinimą. Mokytojams dalykininkams rengti ir įmanoma, ir racionalu taikyti lankstesnes profesinių pedagoginių studijų formas, kurios pagrįstos stipresne motyvacija, ir yra taiklesnės bei ekonomiškai efektyvesnės.

Mes neturėtume galvoti, kad, kaip kartais pasakoma, mokytojų yra per daug ir kol kas jų rengti nereikia. Gerų specialistų visuomet trūksta. Paprasčiausiai turime rengti tokius mokytojus, kurių tikrai nebus per daug.

Skaityti daugiau...

Prasidėjo kandidatų kėlimas į laisvas Vilniaus universiteto Tarybos narių vietas

Centrinė rinkimų komisija informuoja, jog vadovaujantis Senato 2017 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. S-2017-2-3, prasidėjo rinkimai į dvi Vilniaus universiteto tarybos narių vietas:

1) pakartotiniai rinkimai į Tarybos išorinio nario, atstovaujančio teisinės, politinės, socialinės, ūkio, finansų ir administravimo sistemų plėtros interesų sričiai, vietą (šiuose rinkimuose galės balsuoti rinkėjo teisę turintys Universiteto dėstytojai bei mokslo (meno) darbuotojai);

2) rinkimai į Tarybos vidinio nario, atstovaujančio socialinių mokslų ir studijų plėtros interesų sričiai, vietą (šiuose rinkimuose galės balsuoti į rinkėjų sąrašus įtraukti socialinių mokslų sričiai atstovaujantys Ekonomikos fakulteto, Filosofijos fakulteto, Kultūros centro, Religijos studijų ir tyrimų centro, Kauno fakulteto, Komunikacijos fakulteto, Bibliotekos, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto, Teisės fakulteto ir Verslo mokyklos dėstytojai bei mokslo (meno) darbuotojai).

Šių rinkimų metu bus išrinkti nauji Vilniaus universiteto tarybos nariai, pakeisiantys atsistatydinusį prof. Romą Lazutką bei Seimo nare tapusią ir dėl to Tarybos narės pareigų tęsti negalėjusią Ingridą Šimonytę.

Skaityti daugiau...

Žurnale „Veidas“ prof. Z. Norkaus futurologinės mintys apie biokapitalistinę Lietuvą

norkus 2017Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros profesoriaus, habilituoto socialinių mokslų daktaro, tikrojo Lietuvos mokslų akademijos nario Zenono Norkaus monografija „Du nepriklausomybės dvidešimtmečiai“ – tai interdisciplininis tyrimas, sociologijos, istorijos, ekonomikos, demografijos, statistikos ir politologijos pjūviais ne tik lyginantis du – tarpukario ir pokomunistinį – Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmečius, bet ir su lengvu humoru nubrėžiantis galimus ateities scenarijus. „Veido“ skaitytojams pateikiame knygos citatas, o visą monografiją galima skaityti atvirame internete.

Apie Baltijos Kuveitą

Gana patraukli vieta investuoti transnacionalinėms korporacijoms bus ir Lietuva. Dėl palyginti šalto klimato (nors jis, reikia tikėtis, atšils) biomasės produktyvumu Lietuva negali konkuruoti su tropinėmis šalimis. Gyventojų skaičius ir tankis Lietuvoje vis dar per didelis. Tuo netruko įsitikinti danų agrokoncernai, kurių siekiams statyti gigantiškas kiaulides priešinasi vietiniai gyventojai. Jie trukdo ir vėjo jėgainių statybai bei tarptautinėms kompanijoms, besidominčioms skalūnų dujų gavybos perspektyvomis. Tačiau dėl palankios geografinės padėties (nedidelis nuotolis nuo labiausiai išsivysčiusių Europos šalių) ir palankių transnacionaliniam kapitalui demografinių tendencijų, kurios netruks ištuštinti Lietuvos provinciją, o beveik visus jos gyventojus sutelks 4–5 didesniuose miestuose, Lietuva galės tapti vienu iš Europos bioenergetikos išteklių centrų. Netapusi Baltijos Slovėnija, Lietuva taps žaliuoju Baltijos Kuveitu. (…)

Skaityti daugiau...

Prof. R. Lazutka tapo ministro patarėju

Lazutka RomasSveikiname VU Filosofijos fakulteto dėstytoją, Socialinės politikos ekspertą, ekonomistą prof. Romą Lazutką, tapusį Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio patarėju.

Fakultete prof. R. Lazutka dėsto nuo 1989 metų, yra vienas pagrindinių Socialinės politikos studijų programos rengėjų.

Dr. I. Žukauskaitės vieša paskaita „Darbuotojų atranka ir šiuolaikinės technologijos: galimybės ir iššūkiai“ [2017 05 08]

Gegužės 8 d. (pirmadienį) 9 val. Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros lektorė dr. Irena Žukauskaitė skaitys viešą paskaitą „Darbuotojų atranka ir šiuolaikinės technologijos: galimybės ir iššūkiai“.

Paskaita vyks VU Filosofijos fakulteto 204 aud.

Interviu su prof. M. P. Šaulausku - geriausiu 2016 m. Filosofijos fakulteto dėstytoju

Šaulauskas Marius PovilasGeriausio VU Filosofijos fakulteto dėstytojo prof. Mariaus Povilo Šaulausko nevaldomo žinojimo geismo neįveikė nei laikas, nei „patirties naštos paspiriama“ dvejonė. O nuo dešimtos klasės įtraukusi filosofija nepaleidžia iki šiolei. Juk, pasak filosofo, be jos neįmanomas joks mokslas. Nebent mokslo pamėgdžiojimas, beždžioniavimas, taikymas, o ne tikri proveržiai.

Kaip sutikote žinią, kad tapote geriausiu Filosofijos fakulteto dėstytoju?

Su nuostaba. Tebendrauju su filosofijos magistrantais ir doktorantais, o jų daug mažiau nei bakalaurantų. Be to, ir vagojančiųjų filosofinius dirvonus ne tiek gausu, kad jų balsai kitur vagojančius nusvertų. Šitaip, turint galvoje lemiamą visų studentų balsą tampant „geriausiu“, toji nuostaba ir radosi. Bet, kaip mokė dar graikai, nuostaba – ištikima bet kokio teorinio galvojimo palydovė nuo pat pirmųjų jo radimosi dienų. Būtų nuodėminga jos baidytis ne tik „geriausiems dėstytojams“, kad ir kaip jie būtų tapę „geriausiais“ ir kad ir ką tai, po teisybei, reikštų. Kitaip, jau ne tiek ironiškai pažvelgus, ir nustebęs toli gražu nebūtinai dorai suprasi, ko ir kaip nustebai. Nuostabą nebūtinai keičia žinojimas. Ji gali ir ilgam, ir suvisam palikti kaip buvusi. Kaip vien tik nuostaba ir vien tik nežinia, gal net jau ir pati dėl savęs nustebusi.

Filosofija Jus įtraukė nuo dešimtos klasės ir vis dar nepaleidžia. Kodėl?

Dėl įtraukos, matyt, kalta bus taip žavinga jaunasties naivybė ir taip visokiai jai miela savikliova. Tuomet maniau, kad protas visa ko valdovas, kad viską galima suprasti taip, kaip esti iš tikrųjų, ir kad esu kaip sykis tas, kursai pajėgia taip tikrai suprasti viską, kas po ranka papuola. O vis dar nepaleidžia, matyt, ne tik aklai vadeliojantis papratimas – antrasis mūsų prigimimas. Vis nepaleidžia ir patirties naštos paspiriama dvejonė. Juk branda, sykis save pačią be apgaulės sveria, stropiai augina atsargumą. Ir tirpdo visažinystės užmačias lygiai tiek, kiek ji yra subrendusi taip sverti. Bet ir lygiai ne tiek, kad įveiktų nevaldomo geismo žinoti žavesį net jau patyrusi, ką sakė dar Sokratas, kad jau žinai nebežinąs ir net nebegali tikrai žinoti. O tokia negalia taip pat yra žinojimo pavidalas – kur kas tikresnis už tariamą galią žinoti tikrai ir iki galo.

Skaityti daugiau...

Doc. dr. Eglės Markūnienės paskaita „Gyvybė“ [2017 05 04]

Doc. dr. Eglės Markūnienės paskaita „Gyvybė“. Pranešėja - gydytoja neonatologė, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentė.

Paskaita vyks 2017 m. gegužės 4 d., ketvirtadienį, 18 val. 30 min. VU Filosofijos fakultete, 303 auditorijoje.

Paskutinį balandžio sekmadienį buvo švenčiama Pasaulinė gyvybės diena.

Kaip gyvybę apibrėžia medikai ir kaip gyvybės reikšmė suprantama šių laikų visuomenėje? Su kokiomis etinėmis problemomis susiduria gydytojai, kokie klausimai gyvybės tema kyla viešojoje erdvėje? Kuo grindžiamas Katalikų Bažnyčios požiūris į abortus, eutanaziją, eugeniką, savižudybes?

Paskaita - kiekvieną mėnesį vykstančios skaitymo iniciatyvos „Suoprotis“ 7-osios temos apibendrinimas. „Suoprotį“ organizuoja Studentų ateitininkų sąjunga. Skaitytus tekstus ir daugiau informacijos apie iniciatyvą galima rasti čia:

Daugiau informacijos

Reginio prieiga socialiniame tinkle Facebook

Kontaktinis asmuo:
Julija Ladygaitė
el. paštas:

Doc. A. Adler vieša paskaita „Prieraišumas: iššūkiai ir galimybės globojant vaiką ar paauglį“ [2017 05 03]

Gegužės 3 d. (trečiadienį) 9 val. Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros doc. dr. Asta Adler skaitys viešą paskaitą „Prieraišumas: iššūkiai ir galimybės globojant vaiką ar paauglį“.

Paskaita vyks VU Filosofijos fakulteto 201 aud.

Filosofijos Trupiniai'17 [2017 04 24-28]

FsF FSMD logoBalandžio 24–28 dienomis Vilniaus universiteto  Filosofijos studentų mokslinė draugija (VU FSMD) kviečia dalyvauti renginių savaitėje „Filosofijos trupiniai'17“ – susitikimuose, paskaitose ir diskusijose, kurių tikslas – neformalus studentų ir dėstytojų bendravimas, dalinimasis ieškojimais bei atradimais ne tik tarpusavyje, bet ir su visais, besidominčiais filosofijos gvildenamais klausimais.

Renginio programa

Renginių prieiga VU FSMD Facebook paskyroje

Renginių kontaktinis asmuo:
Agnė Grigaitė
mob. tel.: 864606805
el. paštas:

Kviečiame į seminarą „Vaikystėje kylančių sunkumų įveika pasitelkiant Ars Pueri“ [2017 04 26]

nunzia portretas 2 53b6806f3cf55Šiame seminare bus apžvelgiama, kaip vaikų ir paauglių piešiniai atskleidžia jų asmenybę, vidinę dinamiką ir konfliktus, tipines vaikų ir paauglių baimes bei kaip piešinių reikšmė leidžia atpažinti įvairius sunkumus prieš pasireiškiant agresyviam ar priklausomam elgesiui, depresijai ar net savižudybei.
Ars Pueri yra tyrimų projektas, kurio centre – psichologinių reikšmių, emocinių procesų analizavimas piešiniuose pasitelkiant simboliką ir interpretaciją.
Paskaitą skaitys psichologė psichoterapeutė dr. Nunzia Tarantini (Italija), turinti ilgametę piešinių interpretavimo patirtį.

Skaityti daugiau...