Išleistas naujas žurnalo „Problemos“ numeris (Nr. 91)

|
Kategorija: Mokslo naujienos

Problemos viršelis 910 lt LTIšleistas 91 žurnalo „Problemos“ numeris.

Jame publikuojami M. Gilaičio, J. Bujoko, A. Bartkienės, A. Mickevičiaus, D. Jonkaus, S. Jankausko, J. Čiurlionio, A. Pleshkov, Ž. Babijutaitės, bendraautorių A. Plėšnio ir M. P. Šaulausko bei V. Siliaus, R. Berniūno ir V. Dranseikos straipsniai, 3 tekstų vertimai, 4 recenzijos.

Detalus naujojo numerio turinys.

Prieinama duomenų bazėse: / Included in:

The Philosopher’s Index (2000), Arts & Humanities Citation Index and Current Contents – Arts & Humanities (Web of Science (2005), CEEOL(2005), Central & Eastern European Academic Source (2007), Humanities International Complete (2007), Humanities International Index (2007).

2016-2019 leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004).

Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, gvildenantys įvairias filosofijos problemas. Skelbiamos ir recenzijos bei filosofinio gyvenimo kronika. Straipsnius (anonimiškai) įvertina du moksliniai recenzentai. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Prenumerata: VU Leidybos direkcija, . Tel. +370 5 268 7184