Išleistas naujas žurnalo „Problemos“ numeris

Išleistas 84 žurnalo „Problemos“ numeris.

Publikuojami G. Kabelkos, E. Malyshkino, R. Šerpytytės, D. Jonkaus, P. Muurseppo, A. Žukauskaitės, L. Jokubaičio, A. Plėšnio, J. Saldukaitytės, I. Poleshchuk, J. Baranovos, I. Inishevo ir Y. Biedash moksliniai straipsniai.

Detalus naujojo numerio turinys.

Prieinama duomenų bazėse: / Included in:
The Philosopher’s Index (2000), Arts & Humanities Citation Index and Current Contents – Arts & Humanities (Web of Science (2005), CEEOL(2005), Central & Eastern European Academic Source (2007), Humanities International Complete (2007), Humanities International Index (2007).

Leidybą pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą finansavo Lietuvos mokslo taryba.

Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, gvildenantys įvairias filosofijos problemas. Skelbiamos ir recenzijos bei filosofinio gyvenimo kronika. Straipsnius (anonimiškai) įvertina du moksliniai recenzentai. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Prenumerata / Subscription:
VU Leidybos direkcija, . Tel. +370 5 268 7184