Mokslo naujienos

Išleistas naujas žurnalo „Psichologija“ numeris (Nr. 54)

cover issue 894 lt LTIšleistas 54-tas žurnalo „Psichologija“ numeris.
Publikuojami Linos Gervinskaitės-Paulaitienės ir Rasos Barkauskienės, Manto Tvarijonavičiaus, Dalios Bagdžiūnienės ir Irenos Žukauskaitės, Deimantės Petrauskaitės ir Vitos Mikuličiūtės, Laimos Bulotaitės ir Olgos Zamalijevos, Ritos Žukauskienės, Oksanos Malinauskienės ir Godos Kaniušonytės, Jolantos Koncevičienės straipsniai.

Detalus naujojo numerio turinys.

„Psichologijos“ žurnalas referuojamas: Amerikos psichologų asociacijos duomenų bazėje PsycInfo; EBSCO duomenų bazėje Academic Search Complete.

Tai yra seniausias ir vienintelis Lietuvoje leidžiamas periodinis žurnalas, skirtas visų psichologijos mokslo krypčių ir tarpdisciplinėms temoms. Nuo 1962 iki 1979 metų Vilniaus universitetas leido žurnalą „Pedagogika ir psichologija“, o nuo 1980 metų buvo pradėtas leisti savarankiškas „Psichologijos“ žurnalas, kuriame skelbiami empiriniai, analitiniai apžvalginiai ir teoriniai moksliniai straipsniai, parašyti lietuvių arba anglų kalbomis. Pateiktus rankraščius anonimiškai vertina du moksliniai recenzentai. Šiuo metu žurnalas reguliariai leidžiamas du kartus per metus.

Skaityti daugiau...

Išleistas naujas žurnalo „Problemos“ numeris (Nr. 91)

Problemos viršelis 910 lt LTIšleistas 91 žurnalo „Problemos“ numeris.

Jame publikuojami M. Gilaičio, J. Bujoko, A. Bartkienės, A. Mickevičiaus, D. Jonkaus, S. Jankausko, J. Čiurlionio, A. Pleshkov, Ž. Babijutaitės, bendraautorių A. Plėšnio ir M. P. Šaulausko bei V. Siliaus, R. Berniūno ir V. Dranseikos straipsniai, 3 tekstų vertimai, 4 recenzijos.

Detalus naujojo numerio turinys.

Prieinama duomenų bazėse: / Included in:

The Philosopher’s Index (2000), Arts & Humanities Citation Index and Current Contents – Arts & Humanities (Web of Science (2005), CEEOL(2005), Central & Eastern European Academic Source (2007), Humanities International Complete (2007), Humanities International Index (2007).

2016-2019 leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004).

Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, gvildenantys įvairias filosofijos problemas. Skelbiamos ir recenzijos bei filosofinio gyvenimo kronika. Straipsnius (anonimiškai) įvertina du moksliniai recenzentai. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Prenumerata: VU Leidybos direkcija, . Tel. +370 5 268 7184

Psichologijos doktorantė E. Mažulytė triumfavo konkurse „Trijų minučių disertacija“

3mtMazulyte EgleSveikiname VU Filosofijos fakulteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros doktorantę Eglę Mažulytę, laimėjusią pirmą vietą konkurse „Trijų minučių disertacija“!

Kovo 22 d. VU Teatro salėje vyko konkurso „Trijų minučių disertacija“ finalas. Jo metu vienuolika doktorantų savo disertacijas pristatė anglų kalba per tris minutes naudodami tik vieną skaidrę.

„Trijų minučių disertacijos“ konkursas prasidėjo 2008 m. Kvynslando universitete Australijoje. Šis renginys, kurio metu doktorantai apie savo tyrimus pasakojo trumpai ir suprantamai, sparčiai išpopuliarėjo ir šiuo metu vyksta visame pasaulyje. Vilniaus universitete šis konkursas šiemet yra organizuojamas pirmą kartą. Kaip atrodo praėjusių metų nugalėtojų pristatymai, galite išvysti čia.

Šiuo finalu konkursas nesibaigia – Eglės pristatymo vaizdo įrašas bus siunčiamas į Koimbros universitetų grupės atranką. Balandžio mėnesį bus atrinkti trys geriausi pristatymai, kurių autoriai birželio 7–9 d. vyks į pagrindinį konkurso finalą Edinburge (Jungtinė Karalystė).

Daugiau informacijos apie šį konkursą ir apdovanojimus

Parengta pagal portalo VU Naujienos informaciją

Sveikiname LMT stipendijas gavusius doktorantus!

LMTlogoSveikiname Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto doktorantus, 2017 m. gavusius Lietuvos mokslo tarybos stipendijas už akademinius pasiekimus!

Filosofijos mokslo doktorantūros stipendijas gavo:
• Simas Čelutka (vadovas prof. A. Jokubaitis);
• Živilė Pabijutaitė (vadovas doc. J. Dagys, konsultantas prof. M. P. Šaulauskas).

Psichologijos mokslo doktorantūros stipendijas gavo:
• Jolanta Latakienė (vadovas doc. P. Skruibis);
• Odeta Geležėlytė (vadovė prof. D. Gailienė);
• Jonas Eimontas (vadovas doc. E. Kazlauskas);
• Lina Gervinskaitė-Paulaitienė (vadovė doc. R. Barkauskienė).

Sociologijos mokslo doktorantūros stipendijas gavo:
• Renata Giedrytė-Mačiulienė (vadovas prof. A. Dobryninas);
• Irma Budginaitė (vadovė prof. I. E. Juozeliūnienė).

Dr. J. Navickės disertacijai - LMA pagyrimo raštas

Navicke JekaterinaSveikiname dr. Jekateriną Navickę, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros lektorę, pelniusią Lietuvos mokslų akademijos pagyrimo raštą už daktaro disertaciją „Piniginių socialinių išmokų vaidmuo mažinant skurdą Lietuvoje: disciplinuoti, perskirstyti, įtraukti, investuoti“. Disertacijos vadovas – prof. Romas Lazutka.

Disertacijoje nagrinėjamas piniginių socialinių išmokų vaidmuo mažinant skurdą Lietuvoje, atsižvelgiant į akademinių ir politinių požiūrių į skurdo problemą įvairovę. Pirmoje disertacijos dalyje pasiūlyta teorinė analizės schema apima keturias skurdo mažinimo strategijas: disciplinarinę, perskirstomąją, socialinės įtraukties ir socialinio investavimo. Skurdo įveikimo strategijos, jų kaita, sąsajos ir socialinių išmokų vaidmuo analizuojami remiantis pasiūlyta teorine schema. Empirinėje disertacinio tyrimo dalyje analizuojami pasirinkti disciplinariniai, perskirstomieji, socialinės įtraukties ir investiciniai Lietuvos piniginių socialinių išmokų sistemos elementai. Atlikta kiekybinė analizė remiasi 2005–2013 m. reprezentatyviais Lietuvos namų ūkių pajamų ir gyvenimo sąlygų (PGS) tyrimo skerspjūvio ir išilginio pjūvio duomenimis. Empirinio tyrimo strategijos naujumą rodo ne tik pritaikyta originali analizės schema, bet ir iki šiol skurdo tyrimuose Lietuvoje mažai naudotų PGS išilginio pjūvio duomenų analizė, naudoti mikrosimuliacijos instrumentai. Tyrimas parodė, kad Lietuvos socialinių išmokų sistema pasižymi santykinai plačia ir besiplečiančia aprėptimi, ypač socialinio draudimo srityje. Piniginių socialinių išmokų vaidmuo mažinant skurdą Lietuvoje yra neigiamai veikiamas sistemos poveikio darbo paskatoms, santykinai mažo perskirstymo ir pajamų apsaugos lygio, nepakankamo investavimo į vaikus nepasiturinčiose šeimose.

Disertacios santrauka

Išleistas naujas žurnalo „Problemos“ priedas

Išleistas žurnalo Problemos priedas, skirtas kinų filosofijai bei kinų intelektualinės tradicijos filosofiniam priėmimui Europoje. Priedo sudarytojas – Vytis Silius. Žurnalo turinys ir pratarmė.

Publikuojami įžanginės Kinų Filosofijos Asociacijos Europoje organizuotos konferencijos „Mąstymas peržengiant sienas: Filosofija ir Kinija“ pranešimų pagrindu parengti C. Defoort, J. S. Rošker, J. Ciaudo, L. Indraccolo, F. Carpanini, R. J. Sage bei T. Sernelj straipsniai, atrinkti iš daugiau nei 60 konferencijoje pristatytų pranešimų. Vienas pagrindinių Kinų Filosofijos Asociacijos Europoje tikslų yra sukurti platesnį priėjimą prie europiečių tyrimų kinų ir komparatyvinės filosofijos srityse. Asociacija taip pat siekia skatinti tarpusavio ryšį ir atpažinimą tarp filosofų, besidominčių mąstymo tradicija ir Europoje, ir už Europos ribų. Šiame leidinyje publikuojami straipsniai yra puikus kinų intelektualinės tradicijos gyvavimo, įvairovės bei turtingumo Europos universitetuose pavyzdys.

Skaityti daugiau...

Tomasz Mróz „Selected Issues in the History of Polish Philosophy: Erasmus Lectures at Vilnius University“

Vilniaus universiteto leidykla išleido Tomasz Mróz knygą „Selected Issues in the History of Polish Philosophy: Erasmus Lectures at Vilnius University“. Sudarytoja doc. Nijolė Radavičienė. Knygos viršelis

Knygoje pateikiamas išplėstinis paskaitų apie lenkų filosofijos istoriją variantas. Šis paskaitų ciklas buvo skaitytas Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete 2013 ir 2015 m., autoriui atvykus pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą. Pirmojoje paskaitoje nagrinėjamas klausimas apie „nacionalinės filosofijos“ galimybę, apie skirtį tarp sąvokų „lenkiška filosofija“ ir „filosofija Lenkijoje“. Antrojoje paskaitoje analizuojama Platono recepcija lenkų filosofijoje XIX-XX a. Trečiojoje paskaitoje pristatoma profesoriaus W. Lutosławskio (1863-1954) veikla ir idėjos, vystytos Vilniuje 1919-1931 metais Stepono Batoro universitete. Dauguma cituojamų dokumentų yra saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve ir buvo autoriaus ištyrinėti 2005 m.

Tarptautinių programų ir ryšių skyrius, finansavęs šios knygos leidimą, siekdamas aktyvinti dėstytojų mainus pagal Erasmus programą bei užtikrinti, kad atvežtosios idėjos pasiektų platesnį besidominčiųjų ratą, ketina ir ateityje paremti atvykusių dėstytojų paskaitų ar kitos metodinės medžiagos publikavimą.

Išleista kolektyvinė monografija „Gimę socializme: pirmoji sovietmečio karta“

Vilniaus universiteto leidykla išleido Laimutės Žilinskienės (sudarytoja), Sigitos Kraniauskienės, Irenos Šutinienės kolektyvinę monografiją „Gimę socializme: pirmoji sovietmečio karta“. Monografija parengta ir jos leidyba finansuota Lietuvos mokslo tarybos remiamo projekto „Vėlyvasis sovietmetis gyvenimo istorijose: pirmoji sovietmečio karta“ (sutartis Nr. LIT-9-3/LSS-250000-354) lėšomis. Monografijos viršelis

Vykdyto projekto tikslas buvo parengti mokslo studiją, toliau nagrinėjančią sovietmečio interpretacijas autobiografiniame diskurse kartų tyrimo perspektyvoje – tęsiant ankstesnius sovietmečio atminties tyrimus, atliktus vykdant projektą „Sovietmečio atmintis Lietuvos gyvenimo istorijose: viešųjų ir privačiųjų diskursų sąryšiai“ (D. Leinartė, L. Žilinskienė, S. Kraniauskienė, I. Šutinienė, I. Gečienė).

Parengtoje kolektyvinėje monografijoje aiškinamasi, kokie yra išskirtiniai vadinamosios pirmos sovietmečio kartos, gimusios 1946 - 1959 m., bruožai. Nagrinėjama, kokie instituciniai veiksniai lėmė šios kartos formavimąsi – kaip sovietinis „atšilimo“ laikotarpis struktūrino jos gyvenimo scenarijus, kokias prisitaikymo strategijas ji rinkosi, kokį vaidmenį jai prisitaikant atliko šeima. Taip pat aptariami dabartinio kartos santykio su sovietmečiu poreiškiai – kartos sovietmečio atminties bruožai, sovietmečio patirčių įtraukimo į dabartinį asmens tapatumo vaizdinį strategijos.

Skaityti daugiau...