Mokslo naujienos

Mokslinių tyrimų duomenų talpyklų registras – re3data.org

duomenu saugyklaInternete 2012 metų antroje pusėje pasirodęs mokslinių tyrimų duomenų talpyklų registras re3data.org šiuo metu kas mėnesį vidutiniškai sulaukia daugiau kaip 5000 unikalių interneto lankytojų. Vokietijos mokslinių tyrimų fondo (angl. German Research Foundation, DFG) finansuojamu projektu yra siekiama paskatinti mokslinių duomenų dalijimąsi, užtikrinti jų pasiekiamumą ir didesnį matomumą.

Registre re3data.org jau aprašyta daugiau kaip 1200 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų, įskaitant ir įrašus, perkeltus iš „Databib“. Teigiama, jog į šį sąrašą kiekvieną savaitę įtraukiama apytiksliai po 10 naujų duomenų archyvų. Informaciją apie talpyklas re3data.org galima tikslinti pagal mokslo sritis, duomenų rūšį ar talpyklos kilmės šalį, taip pat pagal prieigos sąlygas (pvz., atvirosios prieigos) ir kt.

Skaityti daugiau...

Išleista kolektyvinė monografija „Gyvenimas po lūžio: kultūrinių traumų psichologiniai padariniai“

gyvenimas po lūžioIšleista kolektyvinė monografija „Gyvenimas po lūžio: kultūrinių traumų psichologiniai padariniai“. Monografijos sudarytoja – prof. Danutė Gailienė. Vilnius: Eugrimas, 2015. Viršelis – parsisiųsti.

Lietuva yra išgyvenusi ne vieną dramatiškąįvykį, okupacijų ir istorinių lūžių sukeltos traumos paveikė visą visuomenę, kiekvieną žmogų ir šeimą - ilgam liko paliesta žmonių sąmonė, atmintis, pakeistas tapatumas. Sunkias istorines traumas patyrusi šalis jau daugiau kaip du dešimtmečius yra atkūrusi nepriklausomybę. Tačiau klausimai apie patirtų kultūrinių traumų poveikį šiandien, apie traumų įveikos procesą reikalauja rimto mokslininkų dėmesio.

Skaityti daugiau...

Baltijos šalių mokslų akademijų medalis – prof. Z. Norkui

Zenonas Norkus BMA medalis 20152015 m. balandžio 20-21 dienomis Rygoje, Latvijos mokslų akademijoje įvyko XIV-oji Baltijos šalių intelektinio bendradarbiavimo konferencija „Mokslų akademijų tyrimai ir inovacijos: tarp praeities ir ateities“.

Pirmąją konferencijos dieną buvo iškilmingai įteikti trys Baltijos šalių mokslų akademijų medaliai Estijos, Lietuvos ir Latvijos mokslų akademijų nominuotiems mokslininkams, atlikusiems ypatingai reikšmingus visam Baltijos regionui mokslinius tyrimus, skatinančius Baltijos šalių mokslinį bendradarbiavimą. Iš Lietuvos mokslininkų medalį pelnė Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Mokslo ir strateginės plėtros prodekanas, Sociologijos katedros profesorius Zenonas Norkus.

Skaityti daugiau...

Pasaulio banką sudomino fakulteto dokt. J. Navickės tyrimas

jekaterina navickeŠ. m. balandžio mėn. Pasaulio Banko puslapyje pasirodė VU Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros doktorantės Jekaterinos Navickės straipsnis „Stress-testing social insurance systems to assess vulnerability“.

Straipsnyje trumpai pristatoma socialinės apsaugos sistemos atsparumo šokams testavimo metodika. Pasaulio banko ekspertus sudomino naujoviškas analizės būdas, skirtas socialinių išmokų ir mokesčių sistemų būklės bei reformų stebėsenai, o taip pat įvertinimui jų realaus ar potencialaus poveikio individų pažeidžiamumui ir skurdui.

Skaityti daugiau...

Filosofijos fakulteto mokslininkai pasižymėjo humanitarinių ir socialinių mokslų srityse

vu didysis kiemas smlVilniaus universitetas skyrė apdovanojimus už reikšmingus mokslo pasiekimus 2014 metais geriausių mokslinių darbų autoriams ir (arba) autorių kolektyvams. Geriausios humanitarinių ir socialinių mokslo sričių publikacijos kategorijoje skirti du apdovanojimai – abu pažymintys Filosofijos fakulteto mokslininkų nuopelnus:

  • Habil. Dr. Zenonui Norkui (Filosofijos fakultetas) už mokslinę monografiją „Du nepriklausomybės dvidešimtmečiai. Kapitalizmas, klasės ir demokratija Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos Respublikoje lyginamosios Istorinės sociologijos požiūriu“.
  • Dr. A. Ramonaitei, dr. M. Jastramskiui, J. Kavaliauskaitei, dr. L. Nevinskaitei, dr. Rūtai Žiliukaitei (TSPMI, Filosofijos fakultetas) už monografiją „Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje“.

Skaityti daugiau...

Išleistas naujas žurnalo „Problemos“ numeris (87)

Išleistas 87 žurnalo PROBLEMOS numeris.

Publikuojami R. Šerpytytės, A. Sverdiolo, D. Jonkaus, L. Junutytės, K. Saboliaus, A. Laurukhino, M. Gilaičio, V. Valinskaitės, J. Tuleikytės, L. Jokubaičio, L. Valantiejūtės, G. Mažeikio ir V. Perovo moksliniai straipsniai, vertimai iš lotynų, senosios graikų, vokiečių kalbų (G. Berkeley, Pindaras, F. Schlegelis), knygų recenzijos. Akademinių maršrutų rubrikoje – interviu su eksperimentinės filosofijos pionieriumi, Rutgerso universiteto profesoriumi S. Stichu.

Skaityti daugiau...

Daktaro disertacijų tematikų ir vadovų konkursas

Vadovaujantis 2010 m. birželio 3 d. patvirtintu Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamentu ir mokslo krypčių reglamentais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 897 patvirtintais Mokslo doktorantūros nuostatais, rengiantis 2015 metų priėmimo į doktorantūrą konkursui, skelbiamas disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų atrankos konkursas Edukologijos, Filosofijos, Psichologijos ir Sociologijos mokslo doktorantūrų kryptyse.

Disertacijų tematikas, remiantis vykdomais moksliniais tyrimais, kartu su galimais doktorantų vadovais - būtinai ir lietuvių, ir anglų kalbomis - prašome siųsti adresu iki 2015 m. balandžio 6 d.

Kontaktinis asmuo:
Jūratė Rapalavičiūtė
tel.: +370 5 2667616
el. paštas:

Išleistas Johno Finnio knygos "Natural Law and Natural Rights" vertimas į lietuvių kalbą

Išleistas Johno Finnio knygos "Natural Law and Natural Rights" vertimas į lietuvių kalbą. Vertėjas – VU Filosofijos fakulteto Filosofijos katedros profesorius Albinas Plėšnys. Knyga skirta teisės filosofija, politine filosofija besidomintiems studentams.

John Finnis, Prigimtinis įstatymas ir prigimtinės teisės, iš anglų k. vertė Albinas Plėšnys. Vilnius: Aidai, 2014, 527 p. Knygos viršelis - parsisiųsti.

Šioje knygoje teisės filosofija glaudžiai siejama su etika, socialinėmis teorijomis ir politine filosofija. Johnas Finnisas plėtoja pagrįstus ir esminius argumentus: jis pateikia ne kitų žmonių argumentų apžvalgą, o aiškina ir kritiškai remiasi klasikine, Viduramžių, moderniųjų laikų ir šiuolaikine etika, socialinėmis bei politinėmis teorijomis ir jurisprudencija.

Skaityti daugiau...