Paslaugos

PaslaugosFilosofijos fakultete teikiamos šios paslaugos:

  • konsultavimo ir informavimo;
  • asmens įvertinimo;
  • mokymų;
  • kvalifikacijos kėlimo;
  • kursų organizavimo;
  • tyrimų atlikimo;
  • patalpų nuomos.