Mokymai/ kvalifikacijos kėlimas

Specialiosios psichologijos laboratorija, tel. 268 7255

 


Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras (PKMC), tel. 268 72 54

 


Informacijos visuomenės studijų centras, tel. 266 7600, 266 7606

 


Švietimo politikos centras, tel. 266 7623