Projektų grupė

vidajaku02Ryšių ir projektų prodekanė
Vida Jakutienė
Tel. (8 5) 266 7621, 206 kab.,  vida.jakutiene@fsf.vu.lt

Veiklos sritis: nacionalinių ir tarptautinių projektų koordinavimas.

janimarkAdministratorė
Janina Markevičienė
Tel. (8 5) 266 7622, 206 kab., janina.markeviciene@fsf.vu.lt

Veiklos sritys: LMT mokslininkų grupių projektų, nacionalinių programų ir ES Struktūrinių fondų visuotinių dotacijų administravimas.

 

 AldonaVyriausioji specialistė
Aldona Mačiūnienė
Tel. (8 5) 266 7604, 109 kab.,
aldona.maciuniene@fsf.vu.lt 

Veiklos sritys: nacionalinių ir tarptautinių projektų administravimas, informacija apie paramą išvykoms į užsienyje vykstančius mokslo renginius, stažuotes, podoktorantūros stažuočių administravimas ir kt.

 vilma kuodyteVyriausioji specialistė
Vilma Kuodytė
Tel. (8 5) 268 7190, 109 kab.,
vilma.kuodyte@fsf.vu.lt 

Veiklos sritys: nacionalinių ir tarptautinių projektų administravimas, mokslininkų vizitų koordinavimas, COST veiklų administravimas, projekto veiklų viešinimas fakulteto tinklalapyje ir kt.