Lietuvos mokslo tarybos projektai

Visuotinė dotacija

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis

Projekto vadovas,
kontaktai

1.

Sunkių traumų ir socialinių transformacijų psichologiniai padariniai ir jų įveika" (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-023) LMT/ES Struktūriniai fondai Visuotinė dotacija 2012–2015 Prof. Danutė Gailienė,
el. p. danute.gailiene@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7605
2.
Du nepriklausomybės dešimtmečiai: Kauno (1918-1940) ir Vilniaus (1990-2012) Lietuvos Respublikos lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-010/MTDS-250000-576) LMT/ES Struktūriniai fondai Visuotinė dotacija  2011–2014 Prof. Zenonas Norkus,
el. p. zenonas.norkus@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7603
3. Kriminalines justicijos recepcija visuomenėje (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-049/MTDS-250000-581)  LMT/ES Struktūriniai fondai Visuotinė dotacija  2011–2014  Prof. Aleksandras Dobryninas,
el. p. aleksandras.dobryninas@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7626

 

Nacionalinė mokslo programa "Gerovės visuomenė" (GER)

Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis

Projekto vadovas,
kontaktai

1. Rūpesčio aplinka praktikos Lietuvoje (GER-003/2017/LSS-250000-1942) Gerovės visuomenė (GER) 2017-2018  Prof. Marius Povilas Šaulauskas,
el. p. marius.saulauskas@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7617
2. Paauglių, kuriems skirtos minimalios priežiūros priemonės, psichosocialinis funkcionavimas ir mentalizacija (GER-004/2017/LSS-250000-1941) Gerovės visuomenė (GER) 2017-2018   

Doc. Rasa Barkauskienė,
el. p. rasa.barkauskiene@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7605

3. Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata (GER-006/2017/LSS-250000-1939) Gerovės visuomenė (GER)  2017-2018

Prof. Roma Jusienė,
el. p. roma.jusiene@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 268 7254

4. Pajamų išlyginimas gyvenimo kelio etapuose socialinių investicijų požiūriu Baltijos šalyse (GER-009/2017/LSS-250000-1940) Gerovės visuomenė (GER) 2017-2018  Doc. Daiva Skučienė,
el. p. daiva.skuciene@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7609
5. Pagyvenusių žmonių globos sektoriaus transformacijos: paslaugų, darbo jėgos poreikis ir užimtumo kokybė (GER-012/2015/LSS-250000-1714) Gerovės visuomenė (GER) 2015 - 2017

Prof. Laimutė Žalimienė,
el. p. laima.zalimiene@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7610

6. Priešpensinio ir pensinio amžiaus žmonių psichologinės gerovės bei psichikos sveikatos veiksniai (GER-011/2015/LSS-250000-1714) Gerovės visuomenė (GER) 2015 - 2017 Doc. Vilmantė Pakalniškienė,
el. p. vilmante.pakalniskiene@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 268 7255
7. Psichikos sveikatos ir gerovės paradigmų kaita Lietuvoje: empiriškai validaus modelio link (GER-002/2015/LSS-250000-1657) Gerovės visuomenė (GER) 2015 - 2017

Doc. Eglė Šumskienė,
el. p. egle.sumskiene@fsf.vu.lt
tel. (8 5) 266 7610

 

Nacionalinė mokslo programa "Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas" (VAT)

Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis

Projekto vadovas,
kontaktai

1. Emigracija ir šeima: iššūkiai, šeiminiai resursai, sunkumų įveikos būdai (VAT-39/2012/LSS-250000-643) Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas (VAT) 2012–2014 Prof. Irena Juozeliūnienė,
el. p. irena.juozeliuniene@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7626

 

 

Nacionalinė mokslo programa "Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui" (SIN)

Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis

Projekto vadovas,
kontaktai

1. PARTNERIAI: Nužudymai Lietuvoje: kriminologinis tyrimas (SIN-11/2012), bendradarbiavimo sutartis Nr. 5T-3/ BS-250000-699 Socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui programa (SIN) 2012–2013 Projekto koordinatoriai: Teisės institutas, dr. A. Čepas.
Iš universiteto: Prof. Aleksandras Dobryninas,
el. p. aleksandras.dobryninas@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7626
2. Socialinis darbas tarp priklausomybės ir autonomijos (SIN-04/2012/LSS-250000-620) Socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui programa (SIN) 2012–2013 Doc. Birutė Švedaitė Sakalauskė,
el. p. birute.sakalauske@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7609
3. Piniginių išmokų ir paslaugų derinimo dilema optimalaus socialinės paramos modelio kūrimas (SIN-15/2012/LSS-250000-1446) Socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui programa (SIN) 2012–2013 Prof. Laimutė Žalimienė,
el. p. laimaz@ktl.mii.lt,
tel. (8 5) 249 1601
4. Iššūkiai įgyvendinant Lietuvos psichikos sveikatos politiką (SIN-16/2012/LSS-250000-1384) Socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui programa (SIN) 2012–2013 Prof. Dainius Pūras,
el. p. dainius.puras@mf.vu.lt,
tel.(8 5) 273 0153
5. Psichologinės gerovės psichosocialiniai veiksniai psichotraumatologijos kontekste (SIN-01/2012/LSS-250000-621) Socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui programa (SIN) 2012–2013 Doc. Evaldas Kazlauskas,
el. p. evaldas.kazlauskas@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7602
6. Darbuotojų pilietiškas elgesys Lietuvos organizacijose motyvacijos dirbti problematikos kontekste (SIN-05/2012/LSS-250000-619) Socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui programa (SIN) 2012–2013 Doc. Dalia Bagdžiūnienė,
el. p. dalia.bagdziuniene@gmail.com,
tel. (8 5) 266 7605
7. Lietuvos gyventojų psichologinės gerovės asmenybinis, sveikatos ir sociodemografinis matmenys, LGPG (SIN-11/2010/LSS-250000-959) Socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui programa (SIN) 2010–2013 Prof. Albinas Bagdonas,
el. p. albinas.bagdonas@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 268 7255

 

 

Lituanistikos plėtros programa (LIT)

Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis

Projekto vadovas,
kontaktai

1. Vėlyvasis sovietmetis gyvenimo istorijose: pirmoji sovietmečio karta (LIT-9-3/LSS-250000-354) Nacionalinės lituanistikos plėtros programa (LIT) 2015 Dr. Laimutė Žilinskienė,
el.p. laima.zilinskiene@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7626
2. Filosofijos klasikos vertimai į lietuvių kalbą: studentų vertimo seminaras (LIT-7-28/LSS-250000-621) Nacionalinės lituanistikos plėtros programa (LIT) 2013–2015 Doc. Kęstutis Kirtiklis
el.p. kestas.kirtiklis@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7617
3. Filosofijos žurnalo PROBLEMOS leidyba (LIT-7-44/LSS-250000-432) Nacionalinės lituanistikos plėtros programa (LIT) 2013–2015 Doc. Nijolė Radavičienė,
el.p. nijole.radaviciene@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7617
4. Lietuvos sociologijos ir humanistinės kultūros puoselėjimas žurnale „Sociologija. Mintis ir veiksmas“ (LIT-7-39/LSS-250000-410) Nacionalinės lituanistikos plėtros programa (LIT) 2013–2015 Prof. Algimantas Valantiejus,
el.p. algimantas.valantiejus@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7626

 

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa (LIP)

Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis Projekto vadovas,
kontaktai
1. Humanitarinių mokslų reikšmė: globalūs argumentai ir lituanistinė specifika (LIP-081/2016/LSS-250000-1131) Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa 2016–2018

Doc. Kęstutis Kirtiklis
el.p. kestas.kirtiklis@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7617

2. Lietuviškos mokslinės literatūros socialinės gerovės tematikoje sklaida – STEPP žurnalo leidyba (LIP-072/2015/LSS-250000-399) Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa  2016–2018 Prof. Laimutė Žalimienė,
el. p. laima.zalimiene@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7610

 

Mokslininkų grupių projektai (MIP)

Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis Projekto vadovas,
kontaktai
1. Psichosocialinių darbo veiksnių raiška ir poveikis darbuotojui organizacijos ir asmeninio gyvenimo kontekste (MIP-008/2015/LSS-250000-831) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2015-2018  Dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė,
el.p.jurgita.lazauskaite@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7605
 2. Vyresnio amžiaus asmenų gerovė: biopsichosocialiniai veiksniai (MIP-010/2015/LSS-250000-1030) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2015-2017 Doc. Antanas Kairys,
el.p antanas.kairys@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 268 7255
 3. Psichosocialinių veiksnių mediaciniai efektai stresinių ir trauminių patirčių psichologiniams padariniams socialinės psichotraumatologijos kontekste (MIP-006/2015/LSS-250000-1029) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2015-2017 Doc. Evaldas Kazlauskas,
el.p.evaldas.kazlauskas@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7602
4. Laisvės atėmimo bausmę atliekančių smurtautojų asmenybės bruožų ir kriminalinės rizikos veiksnių sąsajos (MIP-004/2015/LSS-250000-1031) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP)  2015-2017 Doc. Ilona Čėsnienė,
el.p. ilona.cesniene@fsfs.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7605
5. Socialinis korupcijos kontekstas: makro, mezo ir mikro veiksnių analizė Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2015-2017

Doc. Algimantas Čepas,
el.p. algimantas.cepas@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7626

6. Lietuvos visuomenės vertybių kaita per dvidešimt nepriklausomybės metų Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2015-2016

Doc. Rūta Žiliukaitė,
el.p. ruta.ziliukaite@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7626

7. Asmenybės integralumo paieškos: santykio su autoritetu problema ir psichoterapija, MIP-080/2014 Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2014-2016 Prof. Gražina Gudaitė,
el. p. grazina.gudaite@mf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7605
8. Trumpalaikės psichosocialinės  adaptacijos sutrikimų intervencijos veiksmingumo studija (MIP-079/2014/LSS-250000-644/03-21) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2014-2016 Dr. Paulius Skruibis,
el. p. paulius.skruibis@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7605
9. Oficialioji ir demotinė mokyklos kultūra: įtampos laukų analizė (MIP-074/2014/LSS-250000-416 103-03) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2014-2015 Prof. Lilija Duoblienė,
el. p. lilija.duobliene@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7625
10. Informacijos visuomenės tyrimai: nauja metodologinė paradigma? (MIP-072/2014/LSS-250000-520) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2014-2015 Doc. Kęstutis Kirtiklis
el.p. kestas.kirtiklis@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7617
11. Teisėjų elgesio ir įvaizdžio socialinė percepcija (MIP 015-2013/LSS-250000-431) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2013–2015 Prof. Gintautas Valickas,
el. p. gintautas.valickas@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7605
12. Mokinių ir studentų profesinio tapatumo formavimosi psichosocialinės prielaidos (MIP-017/2013/LSS-250000-854) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2013–2015 Doc. Birutė Pociūtė,
el. p. birute.pociute@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7628
13. Naujosios vaizduotės praktikos: menas ir filosofija (MIP-086/2013/LSS-250000-1443) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2013-2014 Dr. Kristupas Sabolius
el. p. kristupas.sabolius@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7617
14. Moralinė atsakomybė: priskyrimo praktikos ir kognityviniai modeliai (MIP-009/2003/LSS-250000-855) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2013–2014 Dr. Renatas Berniūnas,
el. p. r.berniunas@yahoo.com,
tel. (8 5) 266 7605
15. Psichologinių sunkumų dinamika vaikystėje: asmenybės bruožų, prieraišumo ir mentalizacijos vaidmuo (MIP-016/2012/LSS-250000-428) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2012–2014 Doc. Rasa Barkauskienė,
el. p. rasa.barkauskiene@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7628
16. Psichologinis nesaugumas darbe: jo raiška ir padariniai individui bei organizacijai (MIP-015/2012/LSS-250000-429) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2012–2014 Doc. Dalia Bagdžiūnienė,
el. p. dalia.bagdziuniene@gmail.com,
tel. (8 5) 266 7605
17. Moduliuotos šviesos sukeltų spalvų pojūčių mechanizmai (MIP-013/2012/LSS-250000-426)  Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2012–2014 Dr. Rytis Stanikūnas,
el. p. rytis.stanikunas@ff.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7619
18.  Vilniaus BEPP veiksmingumo studija: palyginimas su internetine psichotraumatologijos programa (MIP-011/2012/LSS-250000-425) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2012–2014 Doc. Evaldas Kazlauskas,
el. p. evaldas.kazlauskas@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7602
19.
Psichoterapijos veiksmingumas: asmenybės pokyčių ir juos lemiančių veiksnių analizė (MIP-107/2012/LSS-250000-2150)  Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2012–2014 Prof. Gražina Gudaitė,
el. p. g.gudait@gmail.com,
tel. (8 5) 266 7605
20. Ankstyvoji vaikų savireguliacijos įgūdžių raida (MIP-014/2012/LSS-250000-427) Mokslininkų iniciatyva vykdomi projektai (MIP) 2012–2014 Doc. Roma Jusienė,
el. p. roma.jusiene@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 268 7254

Atviros partnerystės mokslo projektai (APP)

Eil. Nr. Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis

Projekto vadovas, kontaktai

1. Psichologinis nesaugumas dėl darbo organizacijos ir asmeninio gyvenimo kontekste: poveikio darbo atlikimo rodikliams ir darbuotojo gerovei analizė (APP-9/2016/LSS-250000-473) Atviros partnerystės projektai (APP)  2016–2019

Dr. Ieva Urbanavičiūtė,
el.p. ieva.urbanaviciute@fsf.vu.lt
tel. (8 5) 266 7605

 

  

Podoktorantūros stažuotės

Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas, kodas Finansavimo šaltinis Projekto laikotarpis

Projekto vadovas,
kontaktai

 1. Podoktorantūros stažuotė „Apibrėžiant moralės sritį: tarpkultūrinis moralės psichologijos tyrimas“ (2013 m. kovo mėn. 1 d. Nr. 004/51/MTS-250000-313). Stažuotojas R. Berniūnas LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos Podoktorantūros stažuotės 2013 – 2015 Prof. Gintautas Valickas,
el. p. gintautas.valickas@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7605
 2. Podoktorantūros stažuotė „Krizės Baltijos šalyse 2008-2010 metais pamokos ir teorinės implikacijos“ (2013 m. rugsėjo 2 d. Nr. StažS-250000-1767). Stažuotojas V. Kuokštis LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos Podoktorantūros stažuotės 2013 – 2015 Prof. Zenonas Norkus,
el. p. zenonas.norkus@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7603
 3. Podoktorantūros stažuotė "Etninio ir nacionalinio identiteto deteritorializacija: paribio ir migracijos atvejai"(2012 m. kovo mėn. 1 d. Nr. 004/16/MTDS-250000-397). Stažuotojas D. Daukšas LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos Podoktorantūros stažuotės 2012–2014 Prof. Algimantas Valantiejus,
el. p.algimantas.valantiejus@fsf.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7626
 4. Podoktorantūros stažuotė "Stereoreoregėjimą įtakojančių sensorinių faktorių tyrimas" (Sut. Nr. 004/13/MTDS-250000-396). Stažuotojas D. Matuzevičius LMT/ES Struktūrinių fondų finansuojamos Podoktorantūros stažuotės 2012–2014 Prof. Henrikas Vaitkevičius,
el. p. henrikas.vaitkevicius@ff.vu.lt,
tel. (8 5) 266 7619