Laisvės atėmimo bausmę atliekančių smurtautojų asmenybės bruožų ir kriminalinės rizikos veiksnių sąsajos

 

Projekto vadovė doc. dr. Ilona Čėsnienė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedra

Įgyvendinant projektą bendradarbiaujama su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

Projekto trukmė 2015-2017 m.

Projekto tikslas ir uždaviniai

Šio projekto tikslas - nustatyti teistų už įvairaus pobūdžio smurtinius nusikaltimus asmenybės bruožų ir kriminalinės rizikos veiksnių sąsajas. Išsamios žinios apie smurtautojų asmenybės bruožus ne tik papildys kriminalinės rizikos vertinimą vertinga informacija apie nuteistąjį, bet ir sudarys prielaidas specialistams efektyviau taikyti nusikalstamo elgesio korekcijos programas.

Uždaviniai:

 • Įvertinti ir palyginti skirtingus nusikaltimus (smurtinius ir nesmurtinius) padariusių nuteistųjų asmenybės bruožus bei bendrą kriminalinę riziką;
 • Atlikti smurtinio elgesio rizikos vertinimą naudojant specializuotas smurto rizikos vertinimo metodikas bei papildomai taikant asmenybės klausimyno rezultatus;
 • Įvertinti nuteistųjų probleminį elgesį (nuobaudas) praėjus metams po pirminio įvertinimo bei išanalizuoti asmenybės bruožų ir kriminalinės rizikos vertinimų prognostines galimybes;
 • Mokslinės literatūros analizės ir tyrimo pagrindu parengti mokslinę monografiją, kurioje šalia tyrimo rezultatų pateikti ir praktinių įžvalgų specialistams, dirbantiems su smurtautojais.

Projekto darbuotojai

Projekto vadovė: doc. dr. Ilona Čėsnienė

Projekto administratorė: Vilma Kuodytė

Projekto finansininkė: Agnija Duobienė

Pagrindinės projekto grupės nariai:

 • Doc. dr. Alfredas Laurinavičius

 • Dr. Laura Ustinavičiūtė

 • Audrė Mišeikienė

Kiti projekto nariai:

 • Vilmantė Gintaraitė

 • Andra Kiškytė

 • Rūtenė Vilkaitė

Konferencijos ir vizitai

2015 m. birželio pab. mokslininkų grupės nariai lankėsi įvairiose Lietuvos pataisos įstaigose. Šių vizitų metu buvo pristatomas projektas bei diskutuojama įvairiais su projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais. Į diskusijas aktyviai įsitraukė įstaigų vadovai, psichologinių tarnybų ir socialinės reabilitacijos skyrių specialistai.

                                                                                                   image

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukoje: Projekto vykdytojai (iš kairės į dešinę) Alfredas Laurinavičius, Andra Kiškytė, Ilona Čėsnienė, Laura Ustinavičiūtė ir Rūtenė Vilkaitė Panevėžio moterų pataisos namuose

 

2016 m. liepos mėn. du projekto vykdytojai Ilona Čėsnienė ir Alfredas Laurinavičius dalyvavo 26-ojoje kasmetinėje Europos psichologijos ir teisės asociacijos konferencijoje Tulūzoje (Prancūzija) bei pristatė pranešimus projekto tematika. Doc. dr. A. Laurinavičius projekto tyrimo rezultatus pristatė simpoziumo „Introducing the MMPI-2-RF: Utility in forensic and correctional assessment“ metu.

  image 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukoje: 26-osios kasmetinės Europos psichologijos ir teisės asociacijos konferencijos simpoziumo dalyviai (iš kairės į dešinę) Willie F. McBride (JAV), Dustin B. Wygant (JAV), Martin Sellbom (Naujoji Zelandija), Henk Kamphuis (Nyderlandai) ir Alfredas Laurinavičius (Lietuva).

 

Pranešimai konferencijose:

 1. Čėsnienė, I., Laurinavičius, A., & Ustinavičiūtė, L. (2016). A comparison of the MMPI-2 clinical, content and supplementary scales of Lithuanian violent and nonviolent male offenders. 31st International Congress of Psychology. ICP2016: Diversity in Harmony: Insights from Psychology. Yokohama (Japan), 24-29 July 2016. http://www.icp2016.jp/

 2. Ustinavičiūtė, L., Laurinavičius, A., & Čėsnienė, I. (2016). Testing construct validity of criminal assessment tool OASys scales using MMPI-2. 31st International Congress of Psychology. ICP2016: Diversity in Harmony: Insights from Psychology. Yokohama (Japan), 24-29 July 2016. http://www.icp2016.jp/

 3. Laurinavičius, A., Čėsnienė, I., & Laurinavičiūtė, L. (2016). The relationship between risk of reconviction and the MMPI-2-RF in samples of male and female Lithuanian offenders in custody. The 26th Annual Conference of the European Association of Psychology and Law. New Challenges in Psychology and Law: Science into Practice (book of abstracts) (p. 66). Toulouse (France), 5-8 July 2016. https://eapl2016.sciencesconf.org/

 4. Čėsnienė, I., Laurinavičius, A., & Ustinavičiūtė, L. (2016). Examining the utility of MMPI-2 and MMPI-2-RF in detecting substance abuse problems in a sample of Lithuanian offenders in custody. The 26th Annual Conference of the European Association of Psychology and Law. New Challenges in Psychology and Law: Science into Practice (book of abstracts) (p. 206). Toulouse (France), 5-8 July 2016. https://eapl2016.sciencesconf.org/

 5. Laurinavičius, A., Čėsnienė, I., & Laurinavičiūtė, L. (2016). The relationship between the MMPI-2 and risk of reoffending in a sample of Lithuanian offenders in custody. The 16th Annual Meeting of the International Association of Forensic Mental Health Services (book of abstracts) (p. 77). New York (USA), 21-23 June 2016. Prieiga per internetą: http://www.iafmhs.org/resources/Documents/2016%20IAFMHS%20CONFERENCE%20PROGRAM%20FINAL.pdf

 6. Čėsnienė, I., Laurinavičius, A., ir Ustinavičiūtė, L. (2016). MMPI-2 skalių sutampančio validumo tikrinimas laisvės atėmimo bausmę Lietuvoje atliekančių asmenų imtyje. Lietuvos psichologų kongresas. Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei. 2016 m. gegužės 6-7 d.: kongreso pranešimų santraukų leidinys (56-57 p.). Kaunas: VDU. [ISBN 978-609-454-217-6]. 2016 m. gegužės 6-7 d., Kaunas.

 7. Vilkaitė, R., Čėsnienė, I., Laurinavičius, A., & Ustinavičiūtė, L. (2016). Laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų charakteristikos vertinant MMPI-2. Lietuvos psichologų kongresas. Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei. 2016 m. gegužės 6-7 d.: kongreso pranešimų santraukų leidinys (81 p.). Kaunas: VDU. [ISBN 978-609-454-217-6]. 2016 m. gegužės 6-7 d., Kaunas.

 8. Čėsnienė, I., Laurinavičius, A., & Ustinavičiūtė, L. (2015). The role of risk assessment in Lithuanian penal system. The 15th annual conference of the European Society of Criminology. Eurocrim 2015: Criminology as unitas multiplex: Theoretical, epistemological and methodological developments (book of abstracts) (p. 777-778). Porto (Portugal), 2-5 September 2015: Porto, European Society of Criminology. 

  http://www.esc-eurocrim.org/images/esc/files/Eurocrim2015_Book_Of_Abstracts.pdf 

Pranešimai spaudoje

2015 m.:

2016 m.: