Heidegerio technikos filosofijos ištakos, recepcija ir perspektyvos

Podoktorantūros stažuočių projektas „Heideggerio technikos filosofijos ištakos, recepcija ir perspektyvos“ DOTSUT-207 (09.3.3-LMT-K-712-02-0123)/LSS-250000-2099

ES VU logoProjektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklą  „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.

Projekto laikotarpis: 2017 m. gruodžio mėn. – 2019 m. gruodžio mėn.

Projektą vykdo:

Stažuotojas: dr. Tomas Nemunas Mickevičius

Vadovas: prof. habil. dr. (hp) Tomas Sodeika

Projekto santrauka:

Stažuotės metu bus detaliai įsigilinta į Heideggerio technikos filosofiją, leisiančią suprasti ir artikuliuoti dabartinę technomokslinę kultūros situaciją.

Pirmiausia bus išnagrinėta pati Heideggerio technikos filosofija ir jos istorinės bei konceptualinės ištakos: bus išanalizuota, kokią įtaką jai padarė senovės graikų, Friedricho Nietzsches, Ernsto Jüngerio filosofija. Antra, bus tiriamas Heideggerio technikos filosofijos recepcijos laukas šiuolaikinėje technikos filosofijoje: prancūziškojoje (pvz. Bernardo Stieglerio darbuose), amerikietiškojoje (Don Ihde ir kt. darbuose). Galiausiai bus išnagrinėtos ir apmąstytos šiuolaikinėje akademinėje filosofijoje jau aptinkamos prognozės Heideggerio technikos filosofijos pritaikymo ir plėtotės klausimu: bus apsvarstyta Heideggerio technikos filosofijos reikšmė šiuolaikinių gyvybės mokslų (sintetinės biologijos) atžvilgiu, taip pat tokių šiuolaikinių filosofinių krypčių kaip posthumanzimas ir transhumanizmas atžvilgiu.

Projekto metu bus parašyti 3 straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose ir perskaitytas pranešimas tarptautinėje mokslo konferencijoje. Tyrimo rezultatai prisidės prie technikos filosofijos sklaidos ir vieno svarbiausių XX a. mąstytojų tyrimų Lietuvoje.