WIT projektas

 WIT logo VU FsF

APIE PROJEKTĄ

WIT projektas (Socialinės gerovės srities specialistų gebėjimų plėtra) siekia pagerinti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę sukuriant Europos socialinių inovacijų tinklą.
Bendriausias tikslas yra analizuoti socialinės ir sveikatos apsaugos paslaugų sistemos Europoje raidą, siekiant pateikti naujas ir veiksmingas gaires, kurios palaikytų organizacinių modelių inovacijas ir profesinio mokymo šio sektoriaus subjektams kursų apibrėžimą.

PROJEKTO TIKSLAI

WIT projektas įtraukia viešąsias ir plėtros įstaigas greta socialinės inovacijos tyrimų, universitetinių ir mokymo institucijų iš 4 šalių narių (Italijos, Bulgarijos, Vokietijos ir Lietuvos). Milano provincija (Italija) vadovauja partnerystei su Nacionalinė plėtros agentūra (Bulgarija), Alice Salomon taikomųjų mokslų universitetu Berlyne (Vokietija) ir Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultetu (Lietuva).

PROJEKTO PARTNERIAI

Milano provincija, "Mokymai gerovės ir trečiojo sektoriaus profesijoms". Regionas yra įsipareigojęs skatinti nuolatinius socialinės gerovės ir sveikatos priežiūros darbuotojų mokymus, sukuriant patirties ir inovatyvių intervencijų modelių šiame kontekste tinklus.

Nacionalinė plėtros agentūra (NDA - Bulgarija), aktyviai prisideda prie Bulgarijos visuomenės pažangos ir žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimo, remdama švietimo ir mokymo kokybės ir veiksmingumo gerinimą, subalansuoto valdymo viešajame sektoriuje plėtrą.

Alice Salomon universitetas (ASH - Vokietija), skirdamas didelį dėmesį mokymo teorijai, praktikai ir moksliniams tyrimams, universitetas siekia aukšto lygio švietimo ir mokymo, kaip pagrindinio savo studentų sėkmės veiksnio, pagal tarpdiscipliniškumu ir tarptautiškumu pagrįstą požiūrį.

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas (Lietuva), dinamiškas tarptautinių mokslo ir akademinių veiklų dalyvis, Filosofijos fakultetas yra plataus spektro humanitarinio ir socialinio švietimo ir mokslo institucija.

PROJEKTO NAUJIENLAIŠKIS

Projekto Naujienlaiškis Nr. 4 (anglų kalba) - parsisiųsti   ;  (lietuvių kalba) - parsisiųsti .