Mokyklos pedagogika - profesinės pedagoginės studijos

APIE PROGRAMĄ

20Tapk MOKYTOJU studijuodamas Vilniaus universitete!

Mokyklos pedagogika – metus trunkanti profesinių pedagoginių studijų* (PPS) programa, skirta asmenims turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą, atitinkantį bendrojo lavinimo mokyklose mokomus dalykus ir norintiems įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę bendrojo ugdymo mokyklose dirbti dalyko mokytojais.

Studijuodami šioje programoje studentai įgyja reikalingas teorines žinias, vertybines nuostatas, gebėjimus bei praktinius įgūdžius, leisiančius kūrybiškai dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo ugdymo mokyklose. Studentams, sėkmingai užbaigusiems šią PPS programą, suteikiama profesinė dalyko pedagogo kvalifikacija.

Dėmesio! Stojantiesiems 2018 m. Vilniaus mieste skirtos 85-ios valstybės finansuojamos studijų vietos. Įstojusiems į valstybės finansuojamas studijų vietas kas mėnesį bus išmokama 3,05 bazinės socialinės išmokos parama (115,90 EUR).

Studijų programos komiteto pirmininkė lekt. dr. Šarūnė Nagrockaitė.

Reikalavimai pedagogų kvalifikacijai ir mokytojų dalykiniam pasirengimui.

*iki 2017 m. šios studijos buvo klasifikuojamos kaip Laipsnio nesuteikiančios studijos (LNS)

MOKYMOSI YPATUMAI

Studijų trukmė – 1 metai, studijų forma – nuolatinės, vykdomos pagal sesijinį tvarkaraštį.

Studijos apima 60 kreditų. Programa turi dvi – teorinę ir praktinę – dalis. Kiekvienai jų skirta po 30 kreditų.

Į teorinę studijų programos dalį įeina trys teoriniai moduliai po 9 kreditus (Bendroji pedagogika, Psichologija mokyklai, Dalyko didaktika) ir 3 kreditų apimties baigiamasis darbas, rengiamas studijų programos pabaigoje.

Pedagoginė praktika susideda iš mokomosios (asistavimo) praktikos (10 kr.) ir profesinės (savarankiškos) praktikos (20 kr.).

INFORMACIJA STOJANTIESIEMS

Prašymų studijuoti pateikimo terminai 2018 metais:

 • Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu – nuo gegužės 22 d. 9 val. iki birželio 27 d. 24 val.*
 • Pagrindinio priėmimo antrojo etapo metu – nuo liepos 5 d. 14 val. iki liepos 9 d. 24 val.*
 • Papildomo priėmimo metu – nuo liepos 16 d. 13 val. iki rugpjūčio 24 d. 24 val.*
  *bet ne vėliau kaip likus 24 val. iki motyvacijos vertinimo pradžios

PATEIKTI PRAŠYMĄ

DĖMESIO! Stojantiesiems 2018 m. numatytas motyvacijos vertinimas, įeinantis į stojančiojo konkursinio balo sandarą ir, atitinkamai, turintis įtakos konkursinio balo dydžiui. Motyvacijos vertinimo aprašas.

Motyvacijos vertinimas vyks:

 • Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu – birželio 19–21 dienomis (motyvacijos vertinimo tvarkaraštis);
 • Pagrindinio priėmimo antrojo etapo metu – liepos 9 d. (motyvacijos vertinimo tvarkaraštis);
 • Papildomo priėmimo metu – rugpjūčio 22–23 dienomis 10 val. VU Filosofijos fakulteto 305 ir 306 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).
  Dėmesio!
  Motyvacijos vertinimo data VU ISAS priskiriama automatiškai, tačiau stojantieji ją gali keisti, pasirinkdami tinkamesnę dieną – žr. datos pasirinkimo instrukcija.

Neišlaikę arba nelaikę motyvacijos vertinimo, praranda galimybę dalyvauti priėmimo į studijų programą konkurse (daugiau informacijos apie motyvacijos vertinimą skaityti žemiau).

Studijų finasavimas

Dėmesio! 2018 m. stojantiesiems į profesines pedagogines studijas Vilniaus mieste skirtos 85-ios valstybės finansuojamos (vf) studijų vietos. Įstojusiems į valstybės finansuojamas studijų vietas kas mėnesį bus išmokama 3,05 bazinės socialinės išmokos parama (115,90 EUR). Asmenys, bakalauro ir magistrantūros pakopose studijavę valstybės finansuojamose vietose, turi teisę pretenduoti į Mokyklos pedagogikos valstybės finansuojamas studijų vietas.

Taip pat 2018 m. stojantieji į profesinių pedagoginių studijų programą Mokyklos pedagogika turi galimybę gauti finansavimą iš „Tęsk“ projekto, kurį įgyvendina Ugdymo plėtotės centras. Stojantieji į projekto lėšomis finansuojamą studijų vietą iki birželio 8 d. privalo užpildyti paraišką ir ją pateikti Ugdymo plėtotės centrui. Išsami informacija apie paraiškos pateikimą – Ugdymo plėtotės centro tinklalapyje.

Kas gali stoti?

Studijų sričių ir krypčių (šakų) sąrašas, pagal kurį vyksta 2018 m. priėmimas į Vilniaus universiteto profesinių pedagoginių studijų programą Mokyklos pedagogika.

Išsami informacija apie priėmimą Vilniaus universiteto tinklalapyje.

! Pedagogo kvalifikacijos įgijimas reglamentuojamas Reikalavimų pedagogo kvalifikacijai aprašu.

Motyvacijos vertinimas

Motyvacijos vertinimą sudaro dvi dalys: apklausa raštu ir pokalbis. Motyvacijos vertinimą atlieka Filosofijos fakulteto dekano patvirtintos vertinimo komisijos nariai. Į motyvacijos vertinimo pokalbį stojantieji įleidžiami pagal administratoriui pateikiamą asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą).

Motyvacijos įvertinimo eiga: stojantiesiems išdalijami apklausos raštu lapai. Apklausa raštu  trunka 20 minučių. Po jos vyksta motyvacinis pokalbis, kurio metu kiekvienas stojantysis individualiai dalyvauja pokalbyje su vertinimo komisijos nariais. Komisijos darbe stebėtojų teisėmis gali dalyvauti Vilniaus universiteto studentų atstovybės atstovai. Kiekvienas vertinimo komisijos narys susumuoja apklausos raštu ir pokalbio rezultatus. Motyvacijos vertinimą atlikusių vertinimo komisijos narių vertinimų vidurkis įrašomas į žiniaraštį kaip stojančiojo motyvacinio pokalbio vertinimo rezultatas, kuris yra apvalinamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles.

Priėmimas vyksta į PPS programos Mokyklos pedagogika valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas. Asmenys, bakalauro ir magistrantūros pakopose studijavę valstybės finansuojamose vietose, turi teisę pretenduoti į  PPS programos Mokyklos pedagogika valstybės finansuojamas studijų vietas.

Mokamų studijų metinė kaina – 2274 EUR.

! Priėmimas į studijų programą Mokyklos pedagogika vykdomas pagal priėmimo į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas Vilniaus Universitete tvarką tvarką.

TVARKARAŠČIAI / SESIJŲ GRAFIKAI

2018/19  m. m. nuolatinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika SESIJŲ GRAFIKAS

Studijų programa, pakopa, kursas

Rudens semestras

Pavasario semestras

PPS Mokyklos pedagogika

1 kursas

Įžanginė sesija
2018.09.15


2018.10.01 - 2018.10.27

 

Praktikos seminarai
2018 m. lapkričio – gruodžio mėn.
2019 m. sausio mėn.

2019.03.04 - 2019.03.23

 

Praktikos seminarai
2019 m. vasario – balandžio mėn.

 

Baigiamųjų darbų gynimas
2019 m. birželio mėn.

2017/18  m. m. nuolatinių profesinių pedagoginių Mokyklos pedagogikos studijų programos TVARKARAŠČIAI:

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika 2017/18 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis.

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika 2017/18 m. m. pavasario semestro praktikos seminarų tvarkaraštis.

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika 2017/18 m. m. rudens semestro praktikos seminarų tvarkaraštis.

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika 2017/18 m. m. rudens semestro  paskaitų tvarkaraštis.

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika 2017/18 m. m. rudens semestro  įžanginės sesijos paskaitų tvarkaraštis.

KONTAKTAI

Kilus klausimams dėl studijų proceso prašome kreiptis į profesinių pedagoginių studijų koordinatorę Albiną Misiūnaitę, , tel. +370 5 266 7600 arba Ugdymo mokslų instituto administratorę Rūtą Bružienę, , tel. +370 5 268 7099.

Kilus klausimams dėl studijų programos turinio prašome kreiptis į profesinių pedagoginių studijų programos vadovę dr. Šarunę Nagrockaitę, , tel. +370 5 266 7625.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos