Mokyklos pedagogika - profesinės pedagoginės studijos

APIE PROGRAMĄ

20Tapk MOKYTOJU studijuodamas Vilniaus universitete!

Mokyklos pedagogika – metus trunkanti profesinių pedagoginių studijų* (PPS) programa, skirta asmenims turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą, atitinkantį bendrojo lavinimo mokyklose mokomus dalykus ir norintiems įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę bendrojo ugdymo mokyklose dirbti dalyko mokytojais.

Studijuodami šioje programoje studentai įgyja reikalingas teorines žinias, vertybines nuostatas, gebėjimus bei praktinius įgūdžius, leisiančius kūrybiškai dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo ugdymo mokyklose. Studentams, sėkmingai užbaigusiems šią PPS programą, suteikiama profesinė dalyko pedagogo kvalifikacija.

Dėmesio! Stojantiesiems 2018 m. Vilniaus mieste skirtos 85-ios valstybės finansuojamos studijų vietos. Įstojusiems į valstybės finansuojamas studijų vietas kas mėnesį bus išmokama 3,05 bazinės socialinės išmokos parama (115,90 EUR).

Studijų programos komiteto pirmininkė lekt. dr. Šarūnė Nagrockaitė.

Reikalavimai pedagogų kvalifikacijai ir mokytojų dalykiniam pasirengimui.

*iki 2017 m. šios studijos buvo klasifikuojamos kaip Laipsnio nesuteikiančios studijos (LNS)

MOKYMOSI YPATUMAI

Studijų trukmė – 1 metai, studijų forma – nuolatinės, vykdomos pagal sesijinį tvarkaraštį.

Studijos apima 60 kreditų. Programa turi dvi – teorinę ir praktinę – dalis. Kiekvienai jų skirta po 30 kreditų.

Į teorinę studijų programos dalį įeina trys teoriniai moduliai po 9 kreditus (Bendroji pedagogika, Psichologija mokyklai, Dalyko didaktika) ir 3 kreditų apimties baigiamasis darbas, rengiamas studijų programos pabaigoje.

Pedagoginė praktika susideda iš mokomosios (asistavimo) praktikos (10 kr.) ir profesinės (savarankiškos) praktikos (20 kr.).

INFORMACIJA STOJANTIESIEMS

2018 m. priėmimas į Vilniaus universiteto profesinių pedagoginių studijų programą Mokyklos pedagogika prasideda gegužės 22 d. Prašymą studijuoti būtina pateikti internetu per Vilniaus universiteto Internetinę Stojančiųjų Aptarnavimo Sistemą (VU ISAS) ne vėliau negu likus 24 val. iki motyvacijos vertinimo. Atkreipiame dėmesį, kad stojantiesiems į „Mokyklos pedagogikos“ valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas numatytas privalomas motyvacijos vertinimas, vyksiantis birželio 19 ir 20 dienomis (motyvacijos vertinimo data VU ISAS priskiriama automatiškai, tačiau stojantieji ją gali keisti, pasirinkdami tinkamesnę dieną – žr. datos pasirinkimo instrukcija). Priėmimas vykdomas per pagrindinio priėmimo pirmąjį etapą ir antrąjį etapą (antrajame etape gali dalyvauti tik asmenys, dalyvavę pirmajame priėmimo etape) bei per papildomą priėmimą (papildomo priėmimo motyvacijos vertinimas vyks rugpjūčio 22 ir 23 d. 10 val. 305 ir 306 aud.).

Studijų finasavimas

Dėmesio! 2018 m. stojantiesiems į profesines pedagogines studijas Vilniaus mieste skirtos 85-ios valstybės finansuojamos (vf) studijų vietos. Įstojusiems į valstybės finansuojamas studijų vietas kas mėnesį bus išmokama 3,05 bazinės socialinės išmokos parama (115,90 EUR). Asmenys, bakalauro ir magistrantūros pakopose studijavę valstybės finansuojamose vietose, turi teisę pretenduoti į Mokyklos pedagogikos valstybės finansuojamas studijų vietas.

Taip pat 2018 m. stojantieji į profesinių pedagoginių studijų programą Mokyklos pedagogika turi galimybę gauti finansavimą iš „Tęsk“ projekto, kurį įgyvendina Ugdymo plėtotės centras. Stojantieji į projekto lėšomis finansuojamą studijų vietą iki birželio 8 d. privalo užpildyti paraišką ir ją pateikti Ugdymo plėtotės centrui. Išsami informacija apie paraiškos pateikimą – Ugdymo plėtotės centro tinklalapyje.

Kas gali stoti?

Studijų sričių ir krypčių (šakų) sąrašas, pagal kurį vyksta 2018 m. priėmimas į Vilniaus universiteto profesinių pedagoginių studijų programą Mokyklos pedagogika.

Išsami informacija apie priėmimą Vilniaus universiteto tinklalapyje.

! Pedagogo kvalifikacijos įgijimas reglamentuojamas Reikalavimų pedagogo kvalifikacijai aprašu.

Motyvacijos vertinimas

2018 m. stojančiųjų į Mokyklos pedagogikos studijų programą motyvacijos vertinimas vyks:

  • stojančiųjų per pagrindinį priėmimą motyvacijos vertinimas vyks birželio 19 ir 20 d. 10 val. VU Filosofijos fakulteto 305 ir 306 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius);
  • stojančiųjų per papildomą priėmimą motyvacijos vertinimas vyks rugpjūčio 22 ir 23 d. 10 val. VU Filosofijos fakulteto 305 ir 306 aud. (Universiteto g. 9, Vilnius).

Dėmesio! Motyvacijos vertinimo data VU ISAS priskiriama automatiškai, tačiau stojantieji ją gali keisti, pasirinkdami tinkamesnę dieną – žr. datos pasirinkimo instrukcija. Neišlaikę arba nelaikę motyvacijos vertinimo, praranda galimybę dalyvauti priėmimo į studijų programą konkurse.

Motyvacijos vertinimą sudaro dvi dalys: apklausa raštu ir pokalbis. Motyvacijos vertinimą atlieka Filosofijos fakulteto dekano patvirtintos vertinimo komisijos nariai. Į motyvacijos vertinimo pokalbį stojantieji įleidžiami pagal administratoriui pateikiamą asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą).

Motyvacijos įvertinimo eiga: stojantiesiems išdalijami apklausos raštu lapai. Apklausa raštu  trunka 20 minučių. Po jos vyksta motyvacinis pokalbis, kurio metu kiekvienas stojantysis individualiai dalyvauja pokalbyje su vertinimo komisijos nariais. Komisijos darbe stebėtojų teisėmis gali dalyvauti Vilniaus universiteto studentų atstovybės atstovai. Kiekvienas vertinimo komisijos narys susumuoja apklausos raštu ir pokalbio rezultatus. Motyvacijos vertinimą atlikusių vertinimo komisijos narių vertinimų vidurkis įrašomas į žiniaraštį kaip stojančiojo motyvacinio pokalbio vertinimo rezultatas, kuris yra apvalinamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles.
Motyvacinio pokalbio įvertinimo aprašas.

Priėmimas vyksta į PPS programos Mokyklos pedagogika valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas. Asmenys, bakalauro ir magistrantūros pakopose studijavę valstybės finansuojamose vietose, turi teisę pretenduoti į  PPS programos Mokyklos pedagogika valstybės finansuojamas studijų vietas.
Mokamų studijų metinė kaina – 2274 EUR.

! Priėmimas į studijų programą Mokyklos pedagogika vykdomas pagal priėmimo į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas Vilniaus Universitete tvarką tvarką.

TVARKARAŠČIAI / SESIJŲ GRAFIKAI

2017/18  m. m. nuolatinių profesinių pedagoginių Mokyklos pedagogikos studijų programos SESIJŲ GRAFIKAS

Studijų programa, pakopa, kursas Rudens semestras Pavasario semestras
PPS Mokyklos pedagogika,
1 kursas

Įžanginė sesija
2017 09 08
2017 09 29 - 2017 10 28

Praktikos seminarai
2017 m. lapkričio–gruodžio mėn.
2018 m. sausio mėn.

2018 03 05 - 2018 03 24

Praktikos seminarai
2018 m. vasario–balandžio mėn.

Baigiamųjų darbų gynimas
2018 m. birželio mėn.

2017/18  m. m. nuolatinių profesinių pedagoginių Mokyklos pedagogikos studijų programos TVARKARAŠČIAI:

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika 2017/18 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis.

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika 2017/18 m. m. pavasario semestro praktikos seminarų tvarkaraštis.

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika 2017/18 m. m. rudens semestro praktikos seminarų tvarkaraštis.

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika 2017/18 m. m. rudens semestro  paskaitų tvarkaraštis.

Nuolatinių sesijinių profesinių pedagoginių studijų programos Mokyklos pedagogika 2017/18 m. m. rudens semestro  įžanginės sesijos paskaitų tvarkaraštis.

KONTAKTAI

Kilus klausimams dėl studijų proceso prašome kreiptis į profesinių pedagoginių studijų koordinatorę Albiną Misiūnaitę, , tel. +370 5 266 7600.

Kilus klausimams dėl studijų programos turinio prašome kreiptis į profesinių pedagoginių studijų programos vadovę dr. Šarunę Nagrockaitę, , tel. +370 5 266 7625.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos