Renkama nauja grupė studijuoti programoje PSICHODINAMINĖ VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHOTERAPIJA: bazinis lygis

 PTMC psichPsichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos (bazinio lygio) programa skirta specialistų (psichologų ir gydytojų) kvalifikacijos kėlimui ir profesiniam mokymui. Jos tikslas yra suteikti pagrindinių vaikų ir paauglių psichodinaminės psichoterapijos teorinių ir praktinių žinių bei ugdyti atitinkamus įgūdžius specialistams, dirbantiems su vaikais ir paaugliais, ir parengti juos gilesnėms psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos studijoms siekiant vaikų ir paauglių psichoterapeuto kvalifikacijos. Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos bazinio lygio programą sėkmingai baigė jau dvi laidos programos dalyvių.

Programos metu suteikiama žinių apie vaikų psichodinaminę raidą, diagnostiką, programoje išdėstomi pagrindiniai psichodinaminės psichoterapijos teoriniai principai bei metodai. Asmeninis patyrimas mažose grupėse bei supervizuojama ankstyvųjų santykių stebėjimo praktika parengia sėkmingam darbui su vaikais, paaugliais ir jų šeimomis. Pagrindinis praktinis patyrimas ir grupinės supervizijos yra skiriamos atvejų analizei – raidos psichodinamikos supratimui, gebėjimui aprašyti, numatyti intervencijų ir/ar prevencijų kryptis.

Numatomas programos tęstinumas - 3 metų trukmės Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos kvalifikacinio lygio programa.

Visos programos kaina vienam dalyviui - 7000 Lt / 2027,34 EUR, vieneriems metams – 3500 Lt / 1013,67 EUR, viena sesija – 500 Lt / 144,81 EUR. Galimas mokėjimas dalimis.

Studijų pradžia: Rugsėjo 25-27 dienomis (kitos rudens sesijos spalio 23-25 ir lapkričio 27-29 dienomis).

Programos apimtis: 2 metai, 14 sesijų.

Bazinis programos lygis baigiamas išlaikius baigiamąjį egzaminą bei pateikus ir apginus atvejo analizę (psichodinaminė diagnostika).

Reikalavimai stojantiesiems:

1) gydomosios medicinos arba psichologijos nuosekliųjų studijų baigimo diplomas (magistro laipsnis arba vientisosios studijos, prilyginamos magistro laipsniui); 2) profesinė patirtis ir praktinis darbas – vaikų sveikatos (fizinės ir / arba psichikos) priežiūros paslaugų teikimo srityje.

Prašymų studijuoti drauge su gyvenimo aprašymu ir motyvaciniu laišku laukiame iki 2013 m. rugsėjo 1 d. Atrankiniai pokalbiai vyks asmeniškai suderintu laiku, pokalbio kaina 70 Lt / 20,27 EUR.

Išsamesnę informaciją apie programą rasite čia.

Kilus klausimams galite teirautis el. paštu  .

Programą vykdo Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras.