Formuojama nauja Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos kvalifikacinio lygio programos studijų grupė

po 200 metu FilosF grizo namoPsichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos (kvalifikacinio lygio) programa skirta specialistų (psichologų ir gydytojų), jau susipažinusių su psichodinaminėmis raidos teorijomis ir gebančių šias žinias taikyti vertinant vaikų ir paauglių psichologinius sunkumus, taip pat žinančių pagrindinius psichodinaminės psichoterapijos principus, kvalifikacijos kėlimui ir profesiniam mokymui.

Pagrindinis programos tikslas yra mokyti psichodinaminės psichoterapijos technikų taikymo gydant vaikus ir paauglius su įvairiais elgesio ir emociniais sutrikimais, taip pat darbo su jų tėvais/globėjais metodų. Programa siekiama toliau gilinti psichodinaminės raidos psichologijos ir psichopatologijos žinias, formuoti psichodinaminės psichoterapijos proceso eigos ir dinamikos supratimą, gebėjimą atpažinti, reflektuoti ir analizuoti terapijoje vykstančius procesus ir jų dinamiką, numatyti ir planuoti terapijos etapus.

Kvalifikacinis programos lygis baigiamas išklausius teorines paskaitas, baigus prižiūrimąją terapiją, surinkus minimalų privalomą asmeninio psichoterapinio patyrimo valandų skaičių bei apgynus baigiamąjį darbą. Programos apimtis: 3 metai.

Į šios programos studijas gali kandidatuoti visi, sėkmingai užbaigę VPDT bazinio lygio programą bei apsigynę baigiamąjį darbą. Norinčiuosius studijuoti minėtoje programoje, kviečiame susisiekti su mumis tel. +370 5 268 7254 arba el. paštu

Numatoma studijų pradžia – 2016 m. lapkričio 10-12 d.