VU Pedagogikos centras

Apie Pedagogikos centrą

Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Pedagogikos centras yra Universitete įgyvendinamų pedagogų rengimo studijų, mokymų, praktikos ir tyrimų bazė, kurio veikloje, tinklinės struktūros pagrindu, dalyvauja visi Universiteto padaliniai, susiję su pedagogų rengimo studijų vykdymu.

Centras yra Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros struktūrinis padalinys.

Sigita GirdzijauskienėCentro vadovė

Doc. dr. Sigita Girdzijauskienė

Universiteto 9/1, 01513 Vilnius, 419 kab.

tel.: +370 5 268 7099

el. paštas:


Tinklalapis: www.pedagogika.vu.lt

Centro tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis Centro tikslas – organizuoti ir koordinuoti pedagogų rengimo studijų įgyvendinimą Vilniaus universitete, inicijuoti ir vykdyti švietimo ir ugdymo srityje dirbančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymus bei mokslinius tyrimus.

Centro uždaviniai:

 • Organizuoti ir koordinuoti pedagogikos studijų įgyvendinimą, teikti siūlymus studijų programų komitetui dėl studijų įgyvendinimo kokybės užtikrinimo;
 • Koordinuoti ir tobulinti Pedagogikos studijų studentų praktikos organizavimą ir profesinės priežiūros sistemą, organizuoti pedagogų mentorių ir universiteto didaktų kompetencijų tobulinimo seminarus, įgyvendinti mentorių rengimo programą, organizuoti renginius;
 • Inicijuoti ir vykdyti su pedagogine veikla susijusius mokslinius tyrimus, įsijungti į tarptautinius mokslinių tyrimų tinklus, vykdyti mokslo pasiekimų sklaidą nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje bei mokslo naujovių integraciją į pedagogų rengimo studijų programas;
 • Organizuoti pedagogikos srities metodinės literatūros leidybą, pedagoginių įvertinimo metodikų rengimą bei platinimą, kaupti ir sudaryti prieigą prie pedagoginės mokslinės medžiagos, gerosios praktikos pavyzdžių, tyrimams skirtos aparatūros ir įrangos;
 • Inicijuoti ir vykdyti pedagogų ir kitų švietimo ir ugdymo institucijose dirbančių darbuotojų įvairių sričių ir formų kvalifikacijos tobulinimą;
 • ir kt.

Centro koordinuojamos studijų programos

 • VU FsF studentai 2015 1Laipsnio nesuteikiančių studijų programa „Mokyklos pedagogika“
  Programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos, plataus pedagoginio išsilavinimo, turinčius pakankamai teorinių žinių ir praktinių įgūdžių specialistus, gebėsiančius dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias funkcijas įvairių tipų bendrojo lavinimo pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose. Sėkmingai baigusieji programą įgyja pedagogo profesinę kvalifikaciją. Programą gali rinktis stojantieji, turintys bakalauro ir/ar magistro laipsnį.
 • Gretutinių studijų programa „Dalyko pedagogika“.
  Programa skirta Vilniaus universiteto bakalauro pakopos studentams, kurių studijuojamos studijų programos atitinka mokyklose ir gimnazijose mokomus dalykus ir kuriuos domina mokytojo darbas. Sėkmingai baigusieji programą įgyja pedagogo profesinę kvalifikaciją. 
800x600 Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Pedagogikos centras (toliau – Centras) yra Universitete įgyvendinamų pedagogų rengimo studijų, mokymų, praktikos ir tyrimų bazė, kurio veikloje, tinklinės struktūros pagrindu, dalyvauja visi Universiteto padaliniai, susiję su pedagogų rengimo studijų vykdymu. Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4