Centrai

Informacijos visuomenės studijų centras
Atlieka tyrimus, ekspertizes ir teikia konsultacijas visuomenės plėtros klausimais.
Vadovas prof. Marius Povilas Šaulauskas
Tel. +370 5 266 76 17, el. p.Kriminologinių studijų centras
Vykdo mokslinius tyrimus, organizuoja ir koordinuoja tarpdalykinių kriminologinių žinių praktinį taikymą bei mokymą.
Vadovas prof. Aleksandras Dobryninas
Tel.: +370 5 266 76 23, el. p.Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras
Atlieka psichologinius taikomuosius tyrimus, teikia profesionalias psichologines paslaugas ir vykdo psichologų mokymą bei praktinių įgūdžių ugdymą.
Vadovė doc. Roma Jusienė
Tel.: +370 5 268 72 54, el. p.Švietimo politikos centras

Atlieka teorinius ir taikomuosius švietimo sistemos tyrimus, analizuoja švietimo finansavimo klausimus, rengia švietimo vadybos ir politikos kursus studentams.
Vadovas prof. Rimantas Želvys
Tel. +370 266 76 24, el. p.Pedagogikos centras
Veikdamas tinklinės struktūros pagrindu organizuoja ir koordinuoja pedagogų rengimo studijų įgyvendinimą Vilniaus universitete, inicijuoja ir vykdo švietimo ir ugdymo srityje dirbančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymus bei mokslinius tyrimus.
Vadovė doc. dr. Sigita Girdzijauskienė
Tel.: +370 5 268 7099, el. paštas: