Komisijos, komitetai

Akademinės etikos komisija

Filosofijos fakulteto Akademinės etikos komisija

Pirmininkas – doc. dr. Alfredas Laurinavičius,
Nariai:
lekt. Vilius Dranseika,
doc. dr. Violeta Gevorgianienė,
prof. dr. Irena Juozeliūnienė,
stud. Inga Vederytė,
stud. Rūtavilė Pauliukaitė,

Pareiškimai Akademinės etikos komisijai teikiami Filosofijos fakulteto dekanate (212 kab.)

Komisijos darbą reglamentuoja Senato patvirtinti nuostatai

Ginčų nagrinėjimo komisija

Filosofijos fakulteto Ginčių nagrinėjimo komisija

Pirmininkė – doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė,
Nariai:
doc. dr. Jonas Dagys,
lekt. dr. Rita Rekašiūtė-Balsienė,
stud. Jurgis Abartis,
stud. Rūtavilė Pauliukaitė,
stud. Gintarė Zinkevičiūtė,

Pareiškimai Ginčų komisijai teikiami Filosofijos fakulteto dekanate (212 kab.)

Komisijos darbą reglamentuoja Senato patvirtinti nuostatai

Daugiau informacijos

Bakalauro pakopos studijų programų komitetų pirmininkai

FILOSOFIJA

Pirmininkas: doc. dr. Kęstutis Dubnikas,  

KRIMINOLOGIJA

Pirmininkas: prof. dr. (HP) Aleksandras Dobryninas,

PSICHOLOGIJA

Pirmininkė: doc. dr. Vilmantė Pakalniškienė

SOCIALINĖ POLITIKA

Pirmininkas: prof. dr. Romas Lazutka,

SOCIALINIS DARBAS

Pirmininkė: doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė,

SOCIOLOGIJA

Pirmininkė: doc. dr. Rūta Žiliukaitė,

Magistrantūros pakopos studijų programų komitetų pirmininkai

EDUKOLOGIJA

Pirmininkė: prof. dr. Lilija Duoblienė,

FILOSOFIJA

Pirmininkas: prof. Marius Povilas Šaulauskas,

EDUKACINĖ IR VAIKO PSICHOLOGIJA

Pirmininkė: doc. Birutė Pociūtė,

KLINIKINĖ PSICHOLOGIJA

Pirmininkė: prof. habil. dr. Danutė Gailienė,

ORGANIZACINĖ PSICHOLOGIJA

Pirmininkė: doc. dr. Dalia Bagdžiūnienė

TEISĖS PSICHOLOGIJA

Pirmininkas: prof. dr. Gintautas Valickas,                  

SVEIKATOS PSICHOLOGIJA

Pirmininkė: prof. dr. Laima Bulotaitė

SOCIALINĖ POLITIKA

Pirmininkė: doc. dr. Daiva Skučienė,

SOCIALINIS DARBAS

Pirmininkė: prof. dr. Laimutė Žalimienė

SOCIOLOGIJA

Pirmininkas: prof. habil. dr. Zenonas Norkus,

SOCIOLOGIJA IR KRIMINOLOGIJA

Pirmininkas: prof. dr. Aleksandras Dobryninas,

Pedagoginių studijų programos komiteto pirmininkė

MOKYKLOS PEDAGOGIKA

      Pirmininkė: lekt. dr. Šarūnė Nagrockaitė,