Mokslas

Filosofijos istorijos ir logikos katedros mokslinę veiklą apibrėžia joje vykdomi mokslo tiriamieji darbai ir rengiamos disertacijos. 

Mokslinių tyrimų kryptys

Filosofijos istorijos ir logikos katedra vykdo mokslo tiriamąjį darbą „Filosofijos istorija ir dabartis: pamatinės metodologinės kontroversijos“

Darbo tikslas - tirti 1) Vakarų filosofijos istorijos pamatinių kontroversijų formavimosi metodologinius aspektus bei Lietuvos filosofinio diskurso raidą. 2) šiuolaikinės Vakarų filosofijos plėtros kertinius bruožus jų istorinės-metodologinės genezės kontekste ir jų tolesnės transformacijos perspektyvoje.

Mokslo tiriamojo darbo vadovas (koordinatorius): prof. dr. (HP) M. P. Šaulauskas, profesorius.

Kita tiriamojo darbo informacija:
 

Mokslin
ės veiklos krypties pavadinimas:
Humanitariniai mokslai. Filosofija

Trukmė:
2016 - 2021 metai

Darbo pobūdis:

F (Fundamentiniai moksliniai tyrimai)

Ūkio ekonominė-socialinė sfera:

12 (Bendra pažinimo plėtra)

Mokslo tiriamojo darbo užduotis 2017 metams - tirti:

a) šiuolaikinės mokslo, sąmonės, kalbos ir teisės analitinės filosofijos paradigmas

b) esmines aksiologinių diskursų problemas

c) šiuolaikinės politikos ir moralės filosofijos metodologines kontroversijas

d) moderniosios filosofijos genezę.

 

Katedroje apgintos disertacijos

Liutauras Degėsys

„Gnoseologinės problemos Dž. Santajanos filosofijoje“

(1984, vadovas prof. B. Genzelis);

Leonardas Zasimauskas

„Egzistencinė M. Eliadės religijos fenomenologija kultūros koncepcijoje“

(1985, vadovas prof. B. Genzelis);

Jūratė Baranova

„Pragmatistinė V. Džeimso tiesos koncepcija“

(1986, vadovas prof. R. Plečkaitis);

Arvydas Juozaitis

„Subjektyvi realybė ir istorinis subjektas V. Diltėjaus filosofijoje“

(1986, vadovas prof. B. Genzelis);

Saulius Arlauskas

„Valios ir juslumo vienybės problema J.G. Fichtės filosofijoje“

(1986, vadovas prof. B. Genzelis);

Vytautas Radžvilas

„Prancūzų personalizmo istorijos filosofija“

(1987, vadovas prof. B. Genzelis);

Marius Povilas Šaulauskas

„Supratimo problema hermeneutinės ir analitinės filosofijos sandūroje (istorinė-metodologinė analizė)“

(1988, vadovas prof. R. Pavilionis);

Kazimieras Gudonis

„Utopinis socializmas Lietuvoje XIX a.“

(1988, vadovas prof. B. Genzelis);

Rūta Rutkelytė

„Filosofijos objekto ir metodo samprata Lietuvoje XX a. pirmoje pusėje“

(1990, vadovas prof. R. Plečkaitis);

Nijolė Lomanienė

„E. Nagel'io mokslo filosofijos koncepcija“

(1991, vadovas prof. R. Plečkaitis);

Grigorij Adelšin

„Apie grynosios būties problemą Hėgelio filosofijoje (Idealizmo principo genezė ir dialektika)“

(1991, vadovas prof. R. Plečkaitis);

Alvydas Jokubaitis

„Filosofijos mokslas Vilniaus S. Batoro universitete 1919-1939 metais“

(1992, vadovas prof. R. Plečkaitis);

Igor Analtoljevič Aleksiuk

„Kalbos aktų loginė-filosofinė analizė (Dž. Serlo koncepcija)“

(1992, vadovas prof. R. Pavilionis);

Arvydas Guogis

„Šiuolaikinė švedų socialdemokratijos socialinė ir politinė filosofija“

(1993, vadovas prof. R. Pavilionis);

Algimantas Jankauskas

„Organiškoji valstybės koncepcija tarpukario Lietuvoje ir jos raida išeivijoje“

(1994, vadovas prof. B. Genzelis);

Gintautas Mažeikis

„Renesanso epochos simbolinis mąstymas“

(1996, vadovas prof. R. Plečkaitis);

Petras Butkus

„Antano Maceinos filosofinių pažiūrų raida“

(2000, vadovas prof. R. Pavilionis);

Lina Šulcienė

„Liberum arbitrium Tomo Akviniečio moralės filosofijoje“

(2000, vadovas prof. R. Plečkaitis);

Rasa Davidavičienė

„Gyvenamasis pasaulis fenomenologijoje ir L. Wittgensteino gyvenimo forma“

(2000, vadovas prof. R. Plečkaitis);

Vytautas Rubavičius

„Postmoderniojo diskurso hermeneutiškumas ir „estetiškumas““

(2001, vadovas prof. B. Genzelis);

Peeter Müürsepp

„Struktūrinio stabilumo koncepcija kaip Rene Thomo filosofijos branduolys“

(2002, vadovas prof. R. Plečkaitis);

Aleksandras Patapas

„Moralės objektyvumo problema G. Moore'o, J. Mackie ir J. Rawlso filosofijoje“

(2002, vadovas prof. A. Jokubaitis);

Mindaugas Briedis

„Tikėjimo ir žinojimo problema P. Tillicho filosofinėje teologijoje“

(2006, vadovas doc. K. Dubnikas);

Jonas Dagys

„Reduktyvistinės sąmonės teorijos šiuolaikinėse filosofijos kontroversijose“

(2006, vadovas prof. M. P. Šaulauskas);

Augustinas Dainys

„Kalbos duotis Wittgensteino ir Heideggerio filosofijoje“

(2008, vadovas prof. M. P. Šaulauskas; iki 2006 - prof. R. Plečkaitis);

Laisvūnas Šopauskas

„Kategorinio teiginio semantika Port Royalio logikoje ir Williamo Hamiltono darbuose“

(2008, vadovė doc. N. Radavičienė);

Vytautas Grenda

„Hiumistiniai ir antihiumistiniai argumentai šiuolaikinėse priežastingumo teorijose“

(2008, vadovas prof. Z. Norkus, konsultantas prof. M. P. Šaulauskas);

Kęstas Kirtiklis

„Komunikacijos samprata šiuolaikinėje filosofijoje“

(2009, vadovas prof. M. P. Šaulauskas, konsultantas prof. A. Valantiejus);

Adolfas Mackonis

„Geriausio paaiškinimo išvedimo patikimumo ribos“

(2011, vadovas prof. M. P. Šaulauskas);

Renata Bikauskaitė

„Rūpesčio etikos normatyvumo problema“

(2013, vadovas prof. A. Jokubaitis, konsultantė doc. dr. N. Radavičienė);

Žilvinas Svigaris

„Vinco Vyčino filosofinis palikimas“

(2014, vadovas prof. A. Sverdiolas, konsultantas prof. A. Šliogeris);

Ieva Vasilionytė

"The possibility of a moral theory compatible with common-sense morality"

(„Kaip galima su sveiko proto morale suderinama moralės teorija“)

(2014, vadovė doc. dr. N. Radavičienė, konsultantas prof. A. Jokubaitis);

Vytis Silius

"Contemporary philosophical controversy on the nature of early confucian ethics"

(„Ankstyvosios konfucinės etikos pobūdis šiuolaikinėse filosofijos kontroversijose“)

(2014, vadovas prof. M. P. Šaulauskas, konsultantai prof. H. Rosemont, prof. R. T. Ames).

Linas Jokubaitis

„C. Schmitto politinė filosofija: politinio romantizmo svarba“

(2015, vadovas prof. M. P. Šaulauskas, konsultantas prof. V. Radžvilas)

Tomas Nemunas Mickevičius

"Graikiškosios gaminimo sampratos apmąstymas Heideggerio technikos filosofijoje"

(2017, vadovas - doc. N. Kardelis, konsultantas - doc. M. Gutauskas)

Mindaugas Gilaitis

"Semantinio natūralizmo galimybės: standartinė koncepcija ir gebėjimais grįsta alternatyva"

(2017, vadovas - prof. M. P. Šaulauskas, konsultantas - prof. Nenad Miscevic)

Rengiamos mokslo daktaro disertacijos

Milda Baltrimienė

Juridinių teisių prigimties problema šiuolaikinėje teisės filosofijoje

Vadovas - prof. A. Jokubaitis

Justas Bujokas

Šiuolaikinio mokslinio realizmo pagrindimo problema

Vadovas - prof. M. P. Šaulauskas, konsultantas - prof. A. Plėšnys

Dovydas Caturianas

„Gnosticizmo“ įtakos moderniosios politikos sampratos formavimuisi analizė E. Voegelin‘o kūryboje

Vadovas - prof. V. Radžvilas, konsultantai - doc. A. Mickevičius, prof. H. Behr

Simas Čelutka

Politikos savitumo problema H. Arendt, C. Schmitto ir M. Oakeshotto politinėje teorijoje

Vadovas - prof. A. Jokubaitis

Gintarė Kurlavičiūtė

Filosofinių ir teologinių elementų sąveika Šv. Augustino mąstyme

Vadovas - doc. N. Kardelis, konsultantas - prof. S. Jankauskas

Domantas Markevičius

Sekuliarizacija kaip Europos integracijos veiksnys: Jürgeno Habermaso ir Augusto Del Noce‘s filosofinių europeizacijos koncepcijų lyginamoji-kritinė analizė

Vadovas - prof. V. Radžvilas, konsultantas - prof. M. Borghesi

Marius Markuckas

Transhumanizmo filosofija ir istorinė ontologija

Vadovas - prof. V. Radžvilas, konsultantas - prof. A. Jokubaitis

Aistė Noreikaitė

Teorinio moralės pagrindimo problema: Ronaldas Dworkinas

Vadovas - prof. A. Jokubaitis

Živilė Pabijutaitė

Klasikiniai ir šiuolaikiniai indeterministinės laiko logikos modeliai

Vadovas - doc. J. Dagys, konsultantas - prof. M. P. Šaulauskas

Virgilijus Petuška

Dalyvavimo (methexis) ir atskirties (khorismos) problema Platono filosofijoje

Vadovas - doc. N. Kardelis, konsultantas - doc. K. Sabolius

Albinas Plėšnys

Autoreferenciniai teiginiai ir diagonaliniai argumentai: optimalios teorijos paieškos

Vadovas - prof. M. P. Šaulauskas

Vytautas Sinica

Filosofiniai Europos vienijimosi projekto pagrindai

Vadovas - prof. V. Radžvilas

Tadas Snuviškis

Indijos filosofijos recepcija hàn-táng dinastijų Kinijoje: Rytų Azijos budistų kanono (dàzàngjīng 大藏經) tyrimas

Vadovas - prof. A. Beinorius