Studijos

RAŠTO DARBŲ REIKALAVIMAI

Akademiniai rašto darbų reikalavimai

Naudingos nuorodos

PASTABA. Norintieji įgyti specializaciją „Filosofija ir kognityviniai mokslai“ renkasi visą specializuojančiųjų dalykų bloką: Kognityvinių mokslų raida, Kognityvinė psichologija, Kognityvinių mokslų tyrimo metodai, Šiuolaikinė analitinė kalbos filosofija, Šiuolaikinė sąmonės filosofija, Evoliucija, smegenys, psichika, Bioinformatika, Praktika, Magistro baigiamasis darbas.

Erasmus+ paskaitos