Studijos

RAŠTO DARBŲ REIKALAVIMAI

Akademiniai rašto darbų reikalavimai

Naudingos nuorodos

PASTABA. Norintieji įgyti specializaciją „Filosofija ir kognityviniai mokslai“ renkasi visą specializuojančiųjų dalykų bloką: Kognityvinių mokslų raida, Kognityvinė psichologija, Kognityvinių mokslų tyrimo metodai, Šiuolaikinė analitinė kalbos filosofija, Šiuolaikinė sąmonės filosofija, Evoliucija, smegenys, psichika, Bioinformatika, Praktika, Magistro baigiamasis darbas.

Erasmus+ paskaitos

REKOMENDUOJAMOS TEMOS IR VADOVAI

Tikslius magistro darbų temų pavadinimus aprobuoja Filosofijos istorijos ir logikos katedra.

Rekomenduojamos (jų rinktis nebūtina) magistro darbų temos:

Molyneux klausimas XVII a. empirizmo - racionalizmo kontroversijoje (doc. J. Dagys)

D. Davidsono anomaliojo monizmo koncepcija sąmonės filosofijoje (doc. J. Dagys)

W.V.O. Quine'o radikalaus vertimo samprata ir jos reikšmė (doc. J. Dagys)

Skepticizmas šiuolaikinėje epistemologijoje: BIV scenarijus (doc. J. Dagys)

L. Wittgenstein privačios kalbos argumentas ir jo reikšmė šiuolaikinės sąmonės filosofijos diskurse (doc. J. Dagys)

S. Kripke's modalinės kalbos analizės taikymas sąmonės filosofijoje (doc. J. Dagys)

Mintinių eksperimentų vaidmuo filosofijoje: metafilosofinė analizė (dokt. V. Dranseika, prof. M. P. Šaulauskas)

Abdukciniai samprotavimai kasdienybėje ir moksle: lyginamoji analizė (dokt. V. Dranseika, prof. M. P. Šaulauskas)

Neegzistuojančių objektų problema: B. Russellas versus A. Meinongas (dokt. V. Dranseika, prof. M. P. Šaulauskas)

Veiksmo vertinimo problema J. Benthamo moralės teorijoje (dokt. V. Dranseika, prof. M. P. Šaulauskas)

Indeksinių išraiškų problema ir jos reikšmė sąmonės filosofijoje (dokt. V. Dranseika, prof. M. P. Šaulauskas)

Religinės kalbos prasmingumo klausimas hermeneutinėje filosofijoje (doc. K. Dubnikas)

Religinio patyrimo filosofinės koncepcijos (doc. K. Dubnikas)

Egzistencijos filosofija ir šiuolaikinė filosofinė teologija (doc. K. Dubnikas)

Religijos fenomenologija: metodologiniai klausimai (doc. K. Dubnikas)

Dievo problema proceso filosofijoje (doc. K. Dubnikas)

Liberalizmas ir bendrojo gėrio idėja (prof. A. Jokubaitis)

Politikos filosofijos ir politikos mokslo santykis (prof. A. Jokubaitis)

Postmodernizmas ir politinis romantizmas (prof. A. Jokubaitis)

Kalba kaip politinių permainų šaltinis (prof. A. Jokubaitis)

Moralės objektyvumo problema (prof. A. Jokubaitis)

Konceptualinė ir tikimybinė koherencijos sąvokos eksplikacijos (dokt. A. Mackonis, vad. prof. M.P. Šaulauskas)

Aiškinimo vertybės analitinėje mokslo filosofijoje (dokt. A. Mackonis, vad. prof. M.P. Šaulauskas)

Formalūs metodai analitinėje filosofijoje (dokt. A. Mackonis, vad. prof. M.P. Šaulauskas)

Įstatymo ir naudos priešpriešos analizė Antikos filosofijoje (doc. L. Šabajevaitė)

Teisingos valdžios samprata Antikos filosofijoje (doc. L. Šabajevaitė)

Marsilijaus Paduviečio visuomeninės taikos paieškos (doc. L. Šabajevaitė)

Suvereno teisė T. Hobso ir Dž. Loko valstybės teorijoje (doc. L. Šabajevaitė)

Ž. Ž. Ruso idėjų įtaka Didžiajai Prancūzų revoliucijai (doc. L. Šabajevaitė)

Senoji Indijos filosofija - konkrečios astika ar nastika koncepcijos analizė arba kelių lyginimas; magistrantams privalomos sanskrito studijos (prof. M. P. Šaulauskas)

Pilietinės visuomenės samprata, genezė ir raida (prof. M. P. Šaulauskas)

Postmodernusis diskursas - konkrečios problemos ar koncepcijos analizė arba kelių lyginimas (prof. M. P. Šaulauskas)

Hermeneutika - konkrečios problemos ar koncepcijos analizė arba kelių lyginimas (prof. M. P. Šaulauskas)

Kalbos ir mokslo analitika - konkrečios problemos ar koncepcijos analizė arba kelių lyginimas (prof. M. P. Šaulauskas)

Socialinė kaita Lietuvoje - konkretaus aspekto tyrimas (prof. M. P. Šaulauskas)

Informacijos visuomenės genezė ir raida - konkretaus aspekto tyrimas (prof. M. P. Šaulauskas)

KONSULTANTAI

Filosofijos 1 k. magistrantų ir 4 k. bakalaurantų dėmesiui!

Kviečiame iš žemiau esančio doktorantų sąrašo pasirinkti konsultantą. Su doktorantais susisiekite asmeniškai, o gavę sutikimą praneškite kurso seniūnui/-ei.

Doktorantas Artimos temos, autoriai, interesų sritys Kontaktinė informacija
Justas Bujokas Mokslo filosofija, analitinės filosofijos mintiniai eksperimentai
Gintarė Kurlavičiūtė Vėlyvoji Antika, lotyniškoji patristika
Andrius Dovydėnas Giminės filosofija (Gender Philosophy)
Justas Kučinskas Arvydo Šliogerio filosofija
Lina Valantiejūtė Dialogo filosofija, religijos filosofija, politinė filosofija
Marius Markuckas Politinė filosofija, globalizacijos proceso filosofinė dimensija
Milda Burnytė Teisės filosofija

Dovydas Caturianas Politinė filosofija, moralės filosofija, filosofijos istorija

Aušra Kaziliūnaitė Michelio Foucault filosofija, kino filosofija ir teorija

Virgilijus Petuška Platono filosofija, Aristotelio filosofija

Paulius Rimkevičius Fenomenologija, sąmonės filosofija, kognityvinių mokslų filosofija
Ignas Šatkauskas Dėmesio filosofija, fenomenologija, sąmonės filosofija, Sokrato, Platono filosofija
Vijolė Valinskaitė Fenomenologija, laiko filosofija
Domantas Markevičius Politikos ir religijos santykio problematika, politinė filosofija, politinė teologija
Vaida Kalkauskaitė Muzikos filosofija, Heideggeris, Nietzsche, Schopenhaueris
Aurimas Okunauskas Mokslo filosofija (T. S. Kuhnas, K. R. Popperis), religijos filosofija (S. Kierkegaardas, G. Vattimo, J. D. Caputo), M. Heideggerio filosofija
Algirdas Fediajevas Egzistencinė filosofija, gyvenimo filosofija: Kierkegaardas, Nietzsche, Unamuno
Simas Čelutka Politinė filosofija, politinės minties istorija
Aistė Noreikaitė Moralės filosofija, politinė filosofija
Živilė Pabijutaitė Aristotelio ir Viduramžių metafizika, tradicinė logika, neklasikinė logika
Vytautas Sinica Šiuolaikinė politinė teorija, Europos integracija, nacionalizmas
Ruslanas Baranovas Klasikinė vokiečių filosofija, Heideggerio filosofija, dekonstrukcija, naujasis realizmas (Gabriel,  Ferraris)
Brigita Gelžinytė Vokiečių idealizmas, transcendentalinė Kanto filosofija, romantizmo filosofija, metafilosofija
Daina Habdankaitė Fenomenologija. prancūziškoji postmodernioji filosofija (Derrida, Deleuze, Foucault), naujieji materializmai ir spekuliatyvusis realizmas
Mindaugas Šulskus Spekuliatyvusis realizmas, M. Heideggerio ankstyvoji filosofija, I. Kanto filosofija
Tadas Snuviškis  

Albinas Plėšnys  

Alfredas Buiko  

Sąmokslo teorijų religiniai,politiniai ir kultūriniai aspektai aspektai. Naujųjų religinių judėjimų ir populiariosios kultūros ryšiai. Kultūros filosofija. Religijos filosofija. Epistemologija

Giedrė Tatarūnaitė

Etikos filosofija (Emmanuelis Levinas). Metafizika. Prancūzų postmodernizmas ir poststruktūralizmas (Jacques'as Derrida). Spekuliatyvusis realizmas (Graham'as Harman'as). Amerikiečių pragmatizmas ir postfilosofija (Richard'as Rorty)

DATOS

Datų, susijusių su mokslo tiriamaisiais darbais, magistriniais darbais, atmintinė.  Parsisiųsti

 

Giedrė

Tatarūnaitė