Bendradarbiavimas

Inf. ruošiama...

Stojantiesiems

BAKALAURO STUDIJOS

Sveiki!

VU Filosofijos bakalauro programa leidžia nuosekliai susipažinti su istorine filosofijos raida ir prisiliesti prie pamatinių jos nagrinėjamų problemų. Šios studijos tiems, kurie nebijo klausti, mėgsta mąstyti ir trokšta suprasti. Kaip įmanomas pažinimas? Kas yra gėris, blogis, mokslas, tiesa ar laisvė? Tokie ir panašūs klausimai nagrinėjami skaitomuose tekstuose, seminarų diskusijose ir paskaitų medžiagoje. Savas temas bei problemas atranda bei interesus patenkina tiek linkę į tiksliuosius, tiek į humanitarinius ar socialinius mokslus. Bendrieji universitetiniai bei pasirenkamieji dalykai suteikia platesnio pobūdžio humanitarinių ir socialinių mokslų pagrindus, dėmesys klasikinėms – graikų ir lotynų – kalboms duoda galimybę tiesiogiai prisiliesti prie ankstyvųjų filosofinių tekstų (detaliau su dėstomais dalykais galite susipažinti peržiūrėję sąrašą ir tvarkaraščius). Paskaitų, seminarų ir savarankiško darbo metu ne tik susipažįstama su pagrindinėmis metafizikos, epistemologijos, etikos, estetikos ir meno teorijos bei kitų filosofijos šakų nagrinėjamomis problemomis, tačiau mokomasi net ir sudėtingiausiomis temomis rišliai bei argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, kritiškai priimti bei vertinti kitų pateikiamus argumentus, analizuoti bei sistemiškai apibendrinti turimą medžiagą. Šie įgūdžiai nepakeičiami tiek siekiant akademinės karjeros, tiek realizuojant save bet kokioje praktinėje veikloje. Pakankamai lanksti studijų programa leidžia įvairiais būdais gilinti patinkančios srities žinias ar derinti skirtingas specializacijas: tam skirti laisvieji pasirenkamieji dalykai, kursiniai darbai, gretutinių studijų galimybė, tarptautinių akademinių mainų programos.

3412

VU Filosofijos dėstytojai – kvalifikuoti, savo domėjimosi srityse jau daug metų dirbantys savarankišką analitinį bei kūrybinį darbą, žinias plečiantys ir įtvirtinantys stažuotėse, konferencijose. Bakalauro studijų programoje dėsto Filosofijos ir Filosofijos istorijos ir logikos katedros akademikai. Palyginus nedidelis priimamų studentų skaičius leidžia kurti glaudų studentų ir dėstytojų akademinį bendradarbiavimą. Bendruomenę stiprina, kartų dialogą ir akademines ambicijas kursto Studentų mokslinė draugija, organizuojanti tęstinius skaitymus, diskusijas, filmų peržiūras, Filosofinių trupinių savaitę, leidžianti geriausių rašto darbų almanachą. Bakalauro studentai, įgiję klasikinių kalbų pagrindus, labai laukiami ir studentų vasaros vertimo seminaruose ir kituose fakulteto renginiuose. Iškilus klausimams studentai visuomet skatinami kreiptis į Studentų atstovybę, vyresniuosius kolegas, doktorantus ir dėstytojus. Taip siekiama palaikyti neformalų ir draugišką santykį tarp studentų ir dėstytojų. Norintys atstovauti studentų interesams bei užsiimti bendruomenei naudinga veikla visuomet laukiami Studentų atstovybėje.

Ketveri filosofijos studijų metai ne tik leis tapti pilnaverčiais akademinės bendruomenės nariais, užmegzti glaudų bendradarbiavimą su savos srities specialistais, tačiau kartu praturtins jūsų žinias ir supratimą apie mus supantį pasaulį, visuomenę, kurioje gyvename, bei suteiks nepakeičiamų įgūdžių reikšti savo mintis, analizuoti, mąstyti.

Mokslas

Filosofijos katedros mokslinę veiklą apibrėžia joje vykdomi mokslo tiriamieji darbai ir rengiamos disertacijos.

Mokslinių tyrimų kryptys

Filosofijos katedra vykdo mokslo tiriamąjį darbą "Šiuolaikinė filosofija ir šiuolaikiniai kultūros tyrimai" (2014-19 m.).

Darbo tikslas tirti: 1) šiuolaikines filosofijos kryptis ir jų plėtotės perspektyvas, 2) globalizacijos proceso poveikį kultūrai vizualumo, kasdienybės, medijų ir kitais aspektais.

Mokslo tiriamojo darbo vadovas (koordinatorius): doc. dr. A. Plėšnys, profesorius

Kita tiriamojo darbo informacija: 
 
Mokslinės veiklos krypties pavadinimas: Humanitariniai mokslai. Filosofija
 
Trukmė: 2015-2020 metai
 
Darbo pobūdis:F (Fundamentiniai moksliniai tyrimai)
 
Ūkio ekonominė-socialinė sfera: 10 (Kultūra, poilsis, religija ir žiniasklaida)

Katedroje rengiamos disertacijos

Justas Kučinskas

Niekio problema egzistencinėje filosofijoje

Vadovas - doc. N. Kardelis, konsultantas - prof. A. Šliogeris

Virginijus Gustas

M. Heideggerio idėjų recepcija lietuvių filosofijoje

Vadovas - prof. A. Šliogeris, konsultantas - doc. N. Kardelis

Andrius Dovydėnas

Esencializmo-konstruktyvizmo kontroversija giminės filosofijoje

Vadovas - doc. N. Milerius, konsultantas - prof. M. P. Šaulauskas.

Lina Valantiejūtė

Religijos ir politikos santykis Georgio Agambeno filosofijoje

Vadovas - prof. R. Šerpytytė, konsultantas - prof. G. Cuozzo

 Aušra Kaziliūnaitė

Michelio Foucault panoptizmas ir antiutopiniai diskursai: žvilgsnio asimetrijos filosofiniai ir kinematografiniai aspektai

Vadovas - doc. N. Milerius, konsultantas - doc. M. Gutauskas

Ignas Šatkauskas

Dėmesio problema fenomenologijoje

Vadovas - doc. K. Sabolius

Paulius Rimkevičius

Savižinos problema natūralistinėje epistemologijoje

Vadovas - prof. M. P. Šaulauskas, konsultantas - dr. R. Berniūnas

Vijolė Valinskaitė

Laikinio suvokimo ir kūniškos patirties santykis Husserlio fenomenologijoje

Vadovas - doc. A. Mickevičius

Algirdas Fediajevas

Filosofinė refleksija Miguelio de Unamuno žmoguje „iš kūno ir kraujo“

Vadovas - prof. T. Sodeika

Vaida Kalkauskaitė

Mitopoetinė Vėlyvojo Heideggerio Filosofija

Vadovas - prof. T. Sodeika

Aurimas Okunauskas

Religijos sampratos šiuolaikinės transformacijos: G. Vattimo ir J. D. Caputo

Vadovė - prof. R. Šerpytytė

Ruslanas Baranovas

Realybės problema klasikinėje vokiečių filosofijoje (Kantas ir Hegelis) ir naujajame realizme

Vadovė - prof. R. Šerpytytė

Brigita Gelžinytė

Savimonės negatyvumo problema Schellingo ir Hegelio kontroversijoje

Vadovas - prof. T. Sodeika

Daina Habdankaitė

Ateities ontologija šiuolaikinėje filosofijoje: Stiegleris ir Meillassoux

Vadovas - doc. K. Sabolius

Mindaugas Šulskus

Transcendentalumo problema: Martino Heideggerio ir Quentino Meillassoux alternatyva

Vadovė - prof. R. Šerpytytė

Alfredas Buiko

Vadovas - prof. T. Sodeika

Giedrė Tatarūnaitė

Vadovas - prof. S. Jankauskas

 

Katedroje apgintos disertacijos

 

Informacija apie anksčiau gintas disertacijas vis dar ruošiama

Arūnas Mickevičius 

„Galios valia ir pasaulio interpretacija F. Nietsche's filosofijoje“

(1997, vadovas - prof. E. Nekrašas)

Audronė Žukauskaitė 

„Subjektyvumo metafizikos krizė: M. Heideggeris, E. Levinas, J. Derrida“

(1997, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Rūta Marija Vabalaitė

„Meno mirties problema (pagrindinių koncepcijų palyginamoji analizė)“

(1998, vadovas - doc. dr. K. Stoškus)

Mindaugas Romualdas Japertas

„Reikšmės ir tiesos santykio problema šiuolaikinėse reikšmės teorijose“

(1998, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Oresta Rėgalaitė

„Kultūra ir meno fenomenas Carlo Gustavo Jungo kūryboje“

(2000, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Nerijus Milerius

„Kasdienis pasaulis ir savastis“

(2001, vadovas - prof. E. Nekrašas)

Tomas Kačerauskas

„Filosofinė poetika XX a. filosofijoje“

(2002, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Mintautas Gutauskas

„Dialogo problema hermeneutinėje filosofijoje“

(2002, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Aldis Gedutis

„Mokslo socialinio ir politinio vaidmens sampratos pokyčiai XX amžiuje: nuo Weberio iki Lyotard‘o“

(2002, vadovas - prof. E. Nekrašas)

Naglis Kardelis

„Vienovės įžvalga Platono filosofijoje: dialektika, mitas ir jų sąveika“

(2003, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Nida Vasiliauskaitė

„Racionalumo problema šiuolaikinėje politinėje filosofijoje“

(2005, vadovas - prof. E. Nekrašas)

Audronė Rimkutė

„Socialinės epistemologijos idėja postanalitinėje filosofijoje“

(2005, vadovas - prof. Z. Norkus)

 Jonas Čiurlionis

„Fizikalistinė erdvės ir laiko problema“

(2006, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Andrius Navickas

„Žmogaus teisių pagrindimo problema šiuolaikinėje politinėje filosofijoje“

(2006, vadovas - prof. E. Nekrašas)

Vytautas Žemgulis

„Naratyvumo problema šiuolaikinėje istorijos filosofijoje“

(2006, vadovas - prof. Z. Norkus)

Jakaterina Lavrinec

„Naratyvinis subjektiškumo modelis“

(2008, vadovas - prof. E. Nekrašas)

 Kristupas Sabolius

„Vaizduotės samprata fenomenologinėje filosofijoje“

(2008, vadovas - prof. A. Šliogeris)

 Laura Junutytė

„Gilles‘is Deleuze‘as: filosofijos samprata“

(2010, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Jolanta Saldukaitytė

„Skirties mąstymas M.Heideggerio ir E.Levino filosofijoje“

(2011, vadovė - prof. R. Šerpytytė)

Mindaugas Stoškus

Politinės filosofijos ir politikos mokslo santykis: Leo Strausso argumentų analizė“

(2011, vadovas - prof. E. Nekrašas)

Aistė Bartkienė

„Metodologinio pagrindo paieška bioetikos teorijose, paremtose deontologija ir utilitarizmu“

(2012, vadovas - prof. Č. Kalenda)

Vaiva Daraškevičiūtė

„Estetikos sampratos transformacija: B. Croce ir H. G. Gadameris“

(2012, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Ernesta Molotokienė

„Laiko samprata Husserlio filosofijoje“

(2012, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Nerijus Stasiulis

„Aristotelio filosofijos reikšmė Heideggerio mąstyme“

(2014, vadovas - doc. S. Jankauskas)

Edvardas Rimkus

"Kantiškoji patyrimo samprata ir jos recepcija"

(2014, vadovas - prof. A. Plėšnys)

Julija Tuleikytė

"Adiaforizacijos problema Z. Baumano socialinėje filosofijoje"

(2017, vadovas - prof. A. Plėšnys, konsultantas - prof. M. P. Šaulauskas)

Studijos

Filosofijos kursinių ir bakalauro baigiamųjų darbų rekomenduojamos temos ir vadovai

Prof. S. Jankauskas

1. Hėrakleitas ir Parmenidas: takoskyra ir sąlytis. 2. Parmenidas: filosofavimo ontologinio siekio įsisąmonimas. 3. Demokritas: atomizmo koncepcijos prielaidos ir turinys. 4. Platono Faidonas: filosofavimo subjekto demarkacijos problema. 5. Platono Puota: filosofavimas grožio akivaizdoje. 6. Platono Faidras: raštiškojo filosofavimo metamorfozės. 7. Platono Faidras: paiderastia kaip filosofavimo būdas. 8. Platono Valstybė: olos alegorijos interpretacijos. 9. Platonas: dorybės ir būties kontroversija. 10. Aristotelio Metafizika (1 knyga): filosofijos istorijos paradigma. 11. Aristotelio Metafizika (4 knyga): ousia samprata. 12. Descartes’as: Dievo įrodymo prielaidos ir intencijos. 13. Descartes’as: mathesis universalis projektas. 14. A. Camus: absurdas kaip ontologinė apibrėžtis. 15. E. Levinas: etika kaip pirmoji filosofija. 16. E. Levinas: vienatvė kaip būties ženklas. 17. E. Levinas: sakymas (le dire) ir pasakymas (le dit).18. J. Baudrillard: simuliakro samprata.

Prof. A. Jokubaitis

1. Liberalizmas ir bendrojo gėrio idėja. 2. Politikos filosofijos ir politikos mokslo santykis. 3. Postmodernizmas ir politinis romantizmas. 4. Kalba kaip politinių permainų šaltinis. 5. Moralės objektyvumo problema.

Prof. A. Plėšnys

1. R. Descartes filosofijos reikšmė šiuolaikinės fizikos formavimuisi 2. Metafizinių idėjų reikšmė šiuolaikinės fizikos formavimuisi 3. I. Lakatoso mokslo mokslo tiriamųjų programų metodologija 4. Analitinė etika 5. Socialinės vertybės ir spontaninė visuomenės tvarka liberalizme 6. Wittgensteinas: nuo tiesos iki tikrumo 7. Vertybių problema gamtos moksluose 8. Procedūrinio teisingumo teorijos 9. Socialinio teisingumo problema ir liberalizmas 10. Kalbiniai žaidimai L. Wittgensteno "Filosofiniuose tyrinėjimuose" 11. Tiesos kaip pažintinio tikslo interpretacijos mokslo filosofijoje 12. Subjektyviosios ir objektyviosios žinios K. R. Poperio ir M. Polany'io priešstatai.

Prof. J. Rubavičienė (Baranova)

1.„Kūnas be organų“ ir subjekto išnykimas. Antoninas Artaud ir Gilles Deleuze’as. 2. Alphonso Lingis versus Gilles Deleuze: Francio Bacono tapybos iššūkis genealoginiam ir fenomenologiniam perskaitymui. 3. Subjekto suskilimas Felixo Guattari ir Deleuze‘o šizoanalizėje ir Karlo Jasperso psichopatologijoje. 4. Naratyvioji asmens tapatybė: Pasakojimo trajektorijos kaip asmens tapatumo rekonstrukcinės steigties alternatyvos. Richardas Rorty, Charles Tayloras, Alasdaire’as MacIntyre’as, Paulis Ricoueras. 5. Subjekto tapatumo restruktūralizacijos galimybės steigtis Alphonso Lingio spekuliatyviajame realizme.  

Prof. M. P. Šaulauskas

1. Senoji Indijos filosofija - konkrečios astika ar nastika koncepcijos analizė arba kelių lyginimas. magistrantams privalomos sanskrito studijos. 2. Pilietinės visuomenės samprata, genezė ir raida. 3. Postmodernusis diskursas - konkrečios problemos ar koncepcijos analizė arba kelių lyginimas. 4. Hermeneutika - konkrečios problemos ar koncepcijos analizė arba kelių lyginimas. 5. Kalbos ir mokslo analitika - konkrečios problemos ar koncepcijos analizė arba kelių lyginimas. 6. Socialinė kaita Lietuvoje - konkretaus aspekto tyrimas. 7. Informacijos visuomenės genezė ir raida - konkretaus aspekto tyrimas.

Doc. J. Dagys

1. Molyneux klausimas XVII a. empirizmo - racionalizmo kontroversijoje. 2. D. Davidsono anomaliojo monizmo koncepcija sąmonės filosofijoje. 3. W.V.O. Quine'o radikalaus vertimo samprata ir jos reikšmė 4. Skepticizmas šiuolaikinėje epistemologijoje: BIV scenarijus. 5. L. Wittgenstein privačios kalbos argumentas ir jo reikšmė šiuolaikinės sąmonės filosofijos diskurse. 6. S. Kripke's modalinės kalbos analizės taikymas sąmonės filosofijoje.

Doc. K. Dubnikas

1. Religijos istorijos metodologinės problemos 2. Hermeneutinė religinės kalbos analizė 3. Tradicinis teizmas ir jo kritika 4. Religinio patyrimo filosofija 5. Etika ir religijos filosofija: teistiniai argumentai ir teodicėjos problema 6. Egzistencializmas ir krikščioniškoji filosofija: K.Barth, R.Bultmann, P.Tillich, G.Marsel 7. Religijos fenomenologijos problemos 8. Šiuolaikinės filosofinės teologijos modeliai 9. Dievo problema A.N.Whitehead'o proceso filosofijoje 10. D. Tracy teologija ir religijos filosofija.

Doc. M. Gutauskas

1. Patirties struktūros fenomenologijoje (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Waldenfels, Zahavi (autoriai pasirinktinai)). 2. Intersubjektyvumo problema (Husserl, Merleau-Ponty, Levinas, Waldenfels, Zahavi). 3. Lebenswelt, gyvenamosios erdvės, vietos sampratos ir jų transformacijos (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Bachelard, Tomlinson). 4. Kalba ir žmogaus apibrėžtis (Heidegger, Gadamer, Maceina, Ricoeur). 5. Kalba ir rašto kritika (Ricoeur, Derrida, Sodeika).

 

Doc. N. Kardelis

1. Graikiškosios filosofinio mąstymo ištakos: filosofijos kilmės ir prigimties problema. 2. Mąstymas apie pasaulį ar mąstymas apie žmogų? Pirmosios filosofijos problema senovės graikų mąstymo tradicijoje. 3. Rimties ir kaitos dialektika Herakleito filosofijoje. 4. Filosofinė Platono utopijų prasmė: „Valstybė“, „Įstatymai“, „Timajas“, „Kritijas“. 5. Eido (idėjos) sampratos raida Platono dialoguose. 6. Atsitiktinumo ir būtinybės sąveika Platono „Timajuje“. 7. Filosofiniai sielos modeliai Platono dialoguose. 8. Filosofijos prigimties samprata Aristotelio „Metafizikoje“. 9. Substancijos prigimties klausimas VII-ojoje Aristotelio „Metafizikos“ knygoje. 10. Platono ir Aristotelio politinė filosofija: panašumai ir skirtumai. 11. Ženklo samprata ir tikrovės interpretavimas Augustino veikale „Apie krikščioniškąjį mokymą“. 12. Būtis ir Niekis Arvydo Šliogerio filosofijoje. 13. Antikinės temos, įvaizdžiai ir simboliai Arvydo Šliogerio mąstyme. 14. Kritinis Arvydo Šliogerio dialogas su Platonu: „apverstasis platonizmas“. 15. Loginiai ir etiniai postmodernizmo ideologijos ir postmodernistinės filosofijos prieštaravimai.

Doc. K. Kirtiklis

 

1. Komunikacijos modeliai ir jų filosofinis pagrindimas. 2. Šiuolaikinės komunikacijos koncepcijos. 3. Vokiečių medijų filosofija 4. Žmogaus/veikėjo modeliai socialiniuose moksluose. 5. Metodologinio individualizmo ir metodologinio holizmo debatai.

Doc. A. Mickevičius

1. Tiesos problema F.Nietzsche's filosofijoje 2. F.Nietzsche's moralės kritika 3. Hermeneutinės tiesos ir istoriškumo refleksija H.G. Gadamerio filosofijoje 4. Intersubjektyvumas E.Husserlio fenomenologijoje 5. Fenomenologinė laiko tyrimo specifika (E.Husserl) 6. F.Nietzsche's idėjų recepcija M.Foucault "genealoginiame" svarstyme 7. H.G.Gadamerio meno kūrinio ontologinė samprata 8. F.Nietzsche's filosofijos idėjiniai atspindžiai ir jų reaktualizacija G.Deleuze filosofijoje

Doc. N. Milerius

1. Kasdienio pasaulio temos istorinė apžvalga: filosofinis diskursas, sociologinės, psichologinės, semiotinės, religinės interpretacijos (E.Husserlis, M.Heideggeris, M.Merleau-Ponty ir kt.) 2. Kasdienybės tema ir globalizacija 3. Kino filosofijos teorijos 4. Kino interpretacijos šiuolaikinėse filosofijos ir estetikos koncepcijose (G.Deleuze, F.Jameson ir kt.) 5. Miesto problematikos filosofiniai pagrindai

Doc. N. Radavičienė

1. Dorybių teorijos renesansas: pagrindai ir perspektyvos. 2. Etinis egoizmas: pro et contra. 3. Aristotelio ir Kanto moralės teorijų palyginimas. 4. Nietzsche's ir Aristotelio etikos palyginimas. 5. Hume‘o agnosticizmas kaip nuosekli empiristinės prieigos išvada. 6. Kanto „kopernikiško perversmo“ pažinimo sampratoje turinys ir reikšmė. 7. Rortiškoji reprezentacinės pažinimo teorijos kritika. 8. Wittgensteino kalbinio žaidimo teorija ir jos reikšmė filosofijai. 9. Objektyvaus žinojimo pasaulis: Platono ir Popperio palyginimas. 10. Fundamentalistinė paradigma etikoje ir Williamso alternatyva.

Doc. K. Sabolius

1. Vizualumo teorijos. 2. Klasikinės vaizduotės sampratos. 3. Šiuolaikinės vaizduotės sampratos. 4. Šiuolaikinės meno filosofijos koncepcijos. 5. Kino filosofijos problemos.

Doc. L. Šabajevaitė

1. Aristotelio požiūris į demokratiją. 2. Demokratijos raida globaliame pasaulyje. 3. Humanizmas: teorija ir praktika. 4. Amžinosios taikos beieškant. 5. Įstatymo ir naudos priešpriešos analizė Antikos filosofijoje. 6. Teisingos valdžios samprata Antikos filosofijoje. 7. Marsilijaus Paduviečio visuomeninės taikos paieškos. 8. Suvereno teisė T. Hobso ir Dž. Loko valstybės teorijoje. 9. Ž. Ž. Ruso idėjų įtaka Didžiajai Prancūzų revoliucijai.

Asist. dr. J. Čiurlionis

1. Erdvė ir laikas ankstyvojoje antikos filosofijoje. 2. Erdvė ir laikas Aristotelio filosofijoje. 3. Aristotelio fizikos ir metafizikos santykis. 4. Erdvės ir laiko problema viduramžių filosofijoje. 5. R. Descartes ir I. Newtono gamtamokslinių teorijų santykis. 6. Reliacionizmo ir absoliutizmo kontroversija erdvės ir laiko filosofijoje. (Leibnizas, Berkley, Newtonas, Kantas ir kt.) 7. Analitinė erdvės ir laiko filosofija. 8. Erdvės ir laiko tyrimai Lietuvoje.

Asist. dr. M. Gilaitis

1. Veiksmo prigimties klausimas veiksmo filosofijoje. 2. Veiksmo aiškinimo teorijos. 3. Psichinio priežastingumo problema veiksmo filosofijoje. 4. Ontologinės sąmonės filosofijos problemos. 5. Minties teorijos sąmonės filosofijoje. 6. Konceptualinės analizės sampratos šiuolaikinėje filosofijoje. 7.Natūralizmo formos šiuolaikinėje filosofijoje.

Asist. dr. M. Stoškus

1. Teisingumo problema Platono filosofijoje. 2. Teisingumo problema Aristotelio filosofijoje. 3. Politikos samprata Platono ir Aristotelio filosofijoje. 4. Politinės tvarkos problema Antikos ir Naujųjų amžių filosofijoje (pasirinkti konkrečius du mąstytojus). 5. Žmogaus prigimties problema Platono ir Th. Hobbeso filosofijoje. 6. Žmogaus prigimties problema Th. Hobbeso ir J. J. Rousseau filosofijoje.

Lekt. dr. R. Bikauskaitė

1. Šiuolaikinės feministinės moralės filosofijos kontroversijos 2. Šiuolaikinės feministinės politikos filosofijos kontroversijos 3. Elgesio su gyvūnais etikos problemos.

Lekt. V. Dranseika

1. Asmens tapatybės problema eksperimentinėje filosofijoje 2. Veiksmų kategorizavimo problema filosofijoje ir specialiuosiuose moksluose 3. Antropomorfizmo klausimai moralės psichologijoje 4. Normatyvinės nesačių priežastingumo teorijos 5. Biomedicininių tyrimų etikos problemos 6. Izaoko Donskio filosofinis paveldas.

Lekt. dr. L. Jakavonytė

1. Homo ludens – Erazmas Roterdamietis apie žmogaus prigimtį. 2. Paralelės tarp Erazmo polemikos su Liuteriu ir Augustino ginčo su Pelagijumi apie valios laisvę. 3. Augustino, Erazmo, Liutherio, Kanto, Kierkegaardo valios laisvės sampratų bendrumas ir skirtybės. 4. Platonizmo ir aristotelizmo įtaka Erazmo Roterdamiečio moralės filosofijai. 5. Humanizmo idėjų ir antrojo žmogaus sukūrimo teologijos sintezė Oxfordo humanistų veikaluose. 6. Erazmo Roterdamiečio ekstazės koncepcija ir jos santykis su Vakarų ir Rytų krikščionybės misticizmu. 7. Kierkegaardas apie aistringą protą ir protingas aistras. 8. Kierkegaardo mokymas apie asmeninės ir socialinės kultūrinės tapatybės tipus. 9. Asmenybės dvasinio tobulėjimo raidos modeliai: Kierkegaardas ir Nietzsche. 10. Kuo subjektyvusis egzistencinis subjektas skiriasi nuo spekuliatyvaus objektyviojo subjekto: Kierkegaardas ir Hegelis. 11. Nevilties įveika S.Kierkegaardo filosofijoje. 12. Augustinas, Kierkegaardas, Arendt apie blogio kilmę. 13. Apverčiant Hegelį “aukštyn galva”: susvetimėjimo (Marxas) ar nevilties įveika (Kierkegaardas). 14. Adamo Smitho etinės pažiūros. 15. Gyvybės pradžios ir pabaigos problemos bioetikoje. 16. Eutanazija kaip etinė problema: argumentai už ir prieš. 17. Normatyvinės etikos teorijų taikymas bioetikoje. 18. Pagarbos asmens autonomijai principas bioetikoje. 19. Bioetinės mokslo ir medicinos problemos.

Lekt. V. Pivorius

1. Klasikinės psichoanalizės transformacijos - J.Lacano versija 2. Gėris ir pareiga Kanto etikoje 3. M.Henry kūno fenomenologija 4. Socialinės fenomenologijos projekto plėtros ypatybės 5. R.Dekartas - racionalistinės naujųjų laikų filosofijos pradininkas 6. E.Husserlio fenomenologinės redukcijos idėja 7. Santykis su Kitu Husserlio fenomenologijoje 8. XX a. antros pusės prancūzų filosofijos raidos tendencijos 9. Seksualumo politikos analizė M.Foucault ``Seksualumo istorijoje`` 10. Frankfurto mokyklos socialinė teorija (Adorno T., Marcuse H., Habermas J.) 11. A.Comte`o pozityviosios filosofijos projektas 12. Fenomenologinė filosofijos prigimties samprata (personalijų, mokyklų arba koncepcijų analizė - nuo F.Brentano iki "klasikinės" E.Husserlio ir iki "postklasikinės" fenomenologijos 13. Refleksijos radikalizavimo motyvai Descarteso ir Husserlio filosofiniuose projektuose (lyginamoji analizė) 14. J.-P.Sartre`o fenomenologinė ontologija (studijos "Būtis ir Nebūtis" pagrindu arba visos filosofinės kūrybos analizės pagrindu) 15. Kaip Hume`as pažadino Kantą iš dogmatinio snaudulio.

Lekt. dr. J. Tuleikytė

1. Takiosios modernybės koncepcija Baumano socialinėje filosofijoje 2. Globalizacijos problema Baumano socialinėje filosofijoje.

 

Mokslo ir teorinės filosofijos katedra

Albinas PlesnysProf. Albinas Plėšnys

Mokslo ir teorinės filosofijos katedros vedėjas

Telefonas: +370 5 2667617

El.paštas

 

 

Rinkeviciene KKristina Rinkevičienė

Filosofijos instituto administratorė

Telefonas: +370 5 2667617, +370 5 2687189

El. paštas

 


Darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais 830-1300, 1400-1730, penktadieniais iki 1630 Universiteto g. 9, 311 kab.


Mokslo ir teorinės filosofijos katedra veikia nuo 2018 m. vasario 1 d., kaip Filosofijos fakultete įsteigto Filosofijos instituto vidinis organizacinis darinys, įsteigtas reorganizavus iki tol Filosofijos fakultete veikusią Filosofijos katedrą. Katedrai vadovauja vedėjas prof. Albinas Plėšnys. Katedroje taip pat dirba docentas dr. Arūnas Mickevičius, bei asistentai dr. Jonas Čiurlionis, dr. Laimutė Jakavonytė, dr. Mindaugas Stoškus, valandininkė dr. Julija Tuleikytė, studijuoja doktorantė Vijolė Valinskaitė.

Filosofijos katedra Vilniaus universitete buvo įkurta 1947 m. kaip bendrauniversitetinis padalinys. 1953 m. Filosofijos katedros vedėju tapo Eugenijus Meškauskas, dirbęs šiose pareigose iki 1988 m. Nuo 1988 iki 2003 metų Filosofijos katedrai vadovavo prof. Evaldas Nekrašas (katedroje dirbęs nuo1968-tų metų), nuo 2003 iki 2012 metų – prof. Arvydas Šliogeris (katedroje dirbęs nuo 1970-tų metų), nuo 2012 iki 2013 metų – doc. K. Dubnikas, nuo 2013 iki 2018 metų – prof. Albinas Plėšnys.

Mokslo filosofijos srityje ilgą laiką dirbo Evaldas Nekrašas. Jo monografijos Loginis empirizmas ir mokslo metodologija (1979) bei Tikimybinis žinojimas (1987) yra svarbiausi mokslo filosofijos darbai Lietuvoje. 2010 metais pasirodė fundamentali pozityvizmo filosofijai skirta monografija Pozityvus protas. Jo raida ir įtaka modernybei ir postmodernybei, 2016 m. The Positive Mind. Its Development and Impact on Modernity and Postmodernity anglų kalba išleista CEU Press. Metafizikos ir gamtos mokslų santykių problematiką nagrinėja Albinas Plėšnys. 1999 metais pasirodė jo monografija Metafizikos reikšmė gamtos mokslų plėtrai. Jo analitinės filosofijos tyrinėjimai 2010 metais publikuoti veikale Analitinė filosofija. Mokslo filosofijos kryptimi, kiek kitu aspektu juda Jonas Čiurlionis, nagrinėdamas fizikalistinę erdvės ir laiko sampratas. Socialinės filosofijos idėjas sėkmingai plėtoja Mindaugas Stoškus, filosofinės didaktikos, etikos ir mokslo filosofijos tyrimus tęsia Laimutė Jakavonytė. Svarbių filosofijos temų – tiesos ir interpretacijų – problemų lauke reikšmingų darbų, straipsnių ir monografijos autorius yra Arūnas Mickevičius.

Mokslo ir teorinės filosofijos katedra dalyvauja vykdant filosofijos specialybės bakalauro ir magistro studijų programas. Katedros dėstytojų siūlomi kursai yra įtraukti į Vilniaus universiteto įvairių humanitarinių, socialinių, gamtos ir tiksliųjų mokslų studijų programas.

Katedros nariai

Katedros nariai

Mokslinių interesų sritysKontaktai

Priėmimo laikas

Priėmimo vieta

Asist.

Jonas

Čiurlionis

Erdvės ir laiko filosofija

Mokslo filosofija

Ketvirtadienis

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Asist.

Laimutė

Jakavonytė

Dalykinė etika

Filosofijos didaktika

Filosofijos istorija

Mokslinių tyrimų etika

Mokslo filosofija

Praktinė filosofija

Ugdymo filosofija

Trečiadienis

1730 - 1830

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Doc.

Arūnas

Mickevičius

Filosofijos istorija

Hermeneutika

Nietzsches filosofija

Postmodernioji filosofija

Ketvirtadienis

1430 - 1530

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Prof.

Evaldas

Nekrašas

Filosofijos istorija

Mokslo filosofija

Politinė filosofija

Profesorius emeritas

Prof.

Albinas

Plėšnys

(katedros vedėjas)

Analitinė filosofija

Filosofijos istorija

Mokslo filosofija

Socialinė filosofija

Penktadienis

1200-1300

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Asist.

Mindaugas

Stoškus

Politinė filosofija

Ketvirtadienis

1430-1500

1630-1700

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Prof.

Marijus Arvydas

Šliogeris

Filosofijos istorija

Kalbos filosofija

Metafizikos prigimtis ir esmė

Mass media metafiziniai pagrindai

Meno kūrinio prigimtis

Technomokslo ištakos

Profesorius emeritas
 Lekt.

Julija

Tuleikytė

 

Baumano socialinė filosofija

Globalizacija

Hermeneutinė filosofija

 

Penktadienis  Susisiekti el.paštu

Dokt.

Justas

Kučinskas

Arvydo Šliogerio filosofija

Dokt.

Paulius

Rimkevičius

Epistemologija

Sąmonės filosofija

Kognityvinių mokslų filosofija

   
Dokt.

Vijolė

Valinskaitė

 Fenomenologija

Laiko filosofija