Giedrė Tatarūnaitė

 

Pradinis

Doktorantė

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 311 kab., 01513 Vilnius

El. paštas: 

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

 

Etikos filosofija (Emmanuelis Levinas)

Metafizika

Prancūzų postmodernizmas ir poststruktūralizmas (Jacques'as Derrida)

Spekuliatyvusis realizmas (Graham'as Harman'as)

Amerikiečių pragmatizmas ir postfilosofija (Richard'as Rorty)

 


Dėstomi dalykai:

 

Alfredas Buiko

 

Pradinis

Doktorantas

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 311 kab., 01513 Vilnius

El. paštas: a

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Sąmokslo teorijų religiniai, politiniai ir kultūriniai aspektai aspektai

Naujųjų religinių judėjimų ir populiariosios kultūros ryšiai

Kultūros filosofija

Religijos filosofija

Epistemologija

 


Dėstomi dalykai:

 

Mindaugas Šulskus

Pradinis

Doktorantas

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 311 kab., 01513 Vilnius

El. paštas: 

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Spekuliatyvusis realizmas

M. Heideggerio ankstyvoji filosofija

I. Kanto filosofija

 


Dėstomi dalykai:

 

Daina Habdankaitė

 

 

Pradinis

Doktorantė

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 311 kab., 01513 Vilnius

El. paštas: 

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

 

Fenomenologija

Prancūziškoji postmodernioji filosofija (Derrida, Deleuze, Foucault)

Naujieji materializmai ir spekuliatyvusis realizmas

 

 


Dėstomi dalykai:

 

 

Brigita Gelžinytė

Pradinis

Doktorantė

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 311 kab., 01513 Vilnius

El. paštas: 

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Vokiečių idealizmas

Transcendentalinė Kanto filosofija

Romantizmo filosofija

Metafilosofija

 


Dėstomi dalykai:

 

Ruslanas Baranovas

Pradinis

Doktorantas

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 311 kab., 01513 Vilnius

El. paštas: 

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

 

Klasikinė vokiečių filosofija

Heideggerio filosofija

Dekonstrukcija

Naujasis realizmas (Gabriel, Ferraris)

 

 


Dėstomi dalykai:

 

Vijolė Valinskaitė

Pradinis

Doktorantė

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 311 kab., 01513 Vilnius

El. paštas:

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Fenomenologija

Laiko filosofija

 


Dėstomi dalykai:

Ignas Šatkauskas

Pradinis

Doktorantas

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 311 kab., 01513 Vilnius

El. paštas:

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Dėmesio filosofija

Fenomenologija

Sąmonės filosofija

Sokrato, Platono filosofija

 


Dėstomi dalykai: