Laimutė Jakavonytė

Pradinis

Lektorė

Adresas: Universiteto g. 9/1 - 311 kab., 01513 Vilnius

El. paštas:

Priėmimo laikas katedroje: trečiadieniais 1730 - 1830 (susitarus iš anksto)

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Praktinė filosofija

Dalykinė etika

Mokslinių tyrimų etika

Ugdymo filosofija

Filosofijos didaktika

Mokslo filosofija

Filosofijos istorija

 


Dėstomi dalykai:

Filosofijos dėstymo metodika

Filosofijos didaktika

Filosofijos įvadas, Filosofija

Kierkegaard egzistencinis mąstymas

Mokslo filosofija

Aktualios profesinės etikos problemos