Mokslas

Filosofijos katedros mokslinę veiklą apibrėžia joje vykdomi mokslo tiriamieji darbai ir rengiamos disertacijos.

Mokslinių tyrimų kryptys

Filosofijos katedra vykdo mokslo tiriamąjį darbą "Šiuolaikinė filosofija ir šiuolaikiniai kultūros tyrimai" (2014-19 m.).

Darbo tikslas tirti: 1) šiuolaikines filosofijos kryptis ir jų plėtotės perspektyvas, 2) globalizacijos proceso poveikį kultūrai vizualumo, kasdienybės, medijų ir kitais aspektais.

Mokslo tiriamojo darbo vadovas (koordinatorius): doc. dr. A. Plėšnys, profesorius

Kita tiriamojo darbo informacija: 
 
Mokslinės veiklos krypties pavadinimas: Humanitariniai mokslai. Filosofija
 
Trukmė: 2015-2020 metai
 
Darbo pobūdis:F (Fundamentiniai moksliniai tyrimai)
 
Ūkio ekonominė-socialinė sfera: 10 (Kultūra, poilsis, religija ir žiniasklaida)

Katedroje rengiamos disertacijos

Justas Kučinskas

Niekio problema egzistencinėje filosofijoje

Vadovas - doc. N. Kardelis, konsultantas - prof. A. Šliogeris

Virginijus Gustas

M. Heideggerio idėjų recepcija lietuvių filosofijoje

Vadovas - prof. A. Šliogeris, konsultantas - doc. N. Kardelis

Andrius Dovydėnas

Esencializmo-konstruktyvizmo kontroversija giminės filosofijoje

Vadovas - doc. N. Milerius, konsultantas - prof. M. P. Šaulauskas.

Lina Valantiejūtė

Religijos ir politikos santykis Georgio Agambeno filosofijoje

Vadovas - prof. R. Šerpytytė, konsultantas - prof. G. Cuozzo

 Aušra Kaziliūnaitė

Michelio Foucault panoptizmas ir antiutopiniai diskursai: žvilgsnio asimetrijos filosofiniai ir kinematografiniai aspektai

Vadovas - doc. N. Milerius, konsultantas - doc. M. Gutauskas

Ignas Šatkauskas

Dėmesio problema fenomenologijoje

Vadovas - doc. K. Sabolius

Paulius Rimkevičius

Savižinos problema natūralistinėje epistemologijoje

Vadovas - prof. M. P. Šaulauskas, konsultantas - dr. R. Berniūnas

Vijolė Valinskaitė

Laikinio suvokimo ir kūniškos patirties santykis Husserlio fenomenologijoje

Vadovas - doc. A. Mickevičius

Algirdas Fediajevas

Filosofinė refleksija Miguelio de Unamuno žmoguje „iš kūno ir kraujo“

Vadovas - prof. T. Sodeika

Vaida Kalkauskaitė

Mitopoetinė Vėlyvojo Heideggerio Filosofija

Vadovas - prof. T. Sodeika

Aurimas Okunauskas

Religijos sampratos šiuolaikinės transformacijos: G. Vattimo ir J. D. Caputo

Vadovė - prof. R. Šerpytytė

Ruslanas Baranovas

Realybės problema klasikinėje vokiečių filosofijoje (Kantas ir Hegelis) ir naujajame realizme

Vadovė - prof. R. Šerpytytė

Brigita Gelžinytė

Savimonės negatyvumo problema Schellingo ir Hegelio kontroversijoje

Vadovas - prof. T. Sodeika

Daina Habdankaitė

Ateities ontologija šiuolaikinėje filosofijoje: Stiegleris ir Meillassoux

Vadovas - doc. K. Sabolius

Mindaugas Šulskus

Transcendentalumo problema: Martino Heideggerio ir Quentino Meillassoux alternatyva

Vadovė - prof. R. Šerpytytė

Alfredas Buiko

Vadovas - prof. T. Sodeika

Giedrė Tatarūnaitė

Vadovas - prof. S. Jankauskas

 

Katedroje apgintos disertacijos

 

Informacija apie anksčiau gintas disertacijas vis dar ruošiama

Arūnas Mickevičius 

„Galios valia ir pasaulio interpretacija F. Nietsche's filosofijoje“

(1997, vadovas - prof. E. Nekrašas)

Audronė Žukauskaitė 

„Subjektyvumo metafizikos krizė: M. Heideggeris, E. Levinas, J. Derrida“

(1997, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Rūta Marija Vabalaitė

„Meno mirties problema (pagrindinių koncepcijų palyginamoji analizė)“

(1998, vadovas - doc. dr. K. Stoškus)

Mindaugas Romualdas Japertas

„Reikšmės ir tiesos santykio problema šiuolaikinėse reikšmės teorijose“

(1998, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Oresta Rėgalaitė

„Kultūra ir meno fenomenas Carlo Gustavo Jungo kūryboje“

(2000, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Nerijus Milerius

„Kasdienis pasaulis ir savastis“

(2001, vadovas - prof. E. Nekrašas)

Tomas Kačerauskas

„Filosofinė poetika XX a. filosofijoje“

(2002, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Mintautas Gutauskas

„Dialogo problema hermeneutinėje filosofijoje“

(2002, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Aldis Gedutis

„Mokslo socialinio ir politinio vaidmens sampratos pokyčiai XX amžiuje: nuo Weberio iki Lyotard‘o“

(2002, vadovas - prof. E. Nekrašas)

Naglis Kardelis

„Vienovės įžvalga Platono filosofijoje: dialektika, mitas ir jų sąveika“

(2003, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Nida Vasiliauskaitė

„Racionalumo problema šiuolaikinėje politinėje filosofijoje“

(2005, vadovas - prof. E. Nekrašas)

Audronė Rimkutė

„Socialinės epistemologijos idėja postanalitinėje filosofijoje“

(2005, vadovas - prof. Z. Norkus)

 Jonas Čiurlionis

„Fizikalistinė erdvės ir laiko problema“

(2006, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Andrius Navickas

„Žmogaus teisių pagrindimo problema šiuolaikinėje politinėje filosofijoje“

(2006, vadovas - prof. E. Nekrašas)

Vytautas Žemgulis

„Naratyvumo problema šiuolaikinėje istorijos filosofijoje“

(2006, vadovas - prof. Z. Norkus)

Jakaterina Lavrinec

„Naratyvinis subjektiškumo modelis“

(2008, vadovas - prof. E. Nekrašas)

 Kristupas Sabolius

„Vaizduotės samprata fenomenologinėje filosofijoje“

(2008, vadovas - prof. A. Šliogeris)

 Laura Junutytė

„Gilles‘is Deleuze‘as: filosofijos samprata“

(2010, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Jolanta Saldukaitytė

„Skirties mąstymas M.Heideggerio ir E.Levino filosofijoje“

(2011, vadovė - prof. R. Šerpytytė)

Mindaugas Stoškus

Politinės filosofijos ir politikos mokslo santykis: Leo Strausso argumentų analizė“

(2011, vadovas - prof. E. Nekrašas)

Aistė Bartkienė

„Metodologinio pagrindo paieška bioetikos teorijose, paremtose deontologija ir utilitarizmu“

(2012, vadovas - prof. Č. Kalenda)

Vaiva Daraškevičiūtė

„Estetikos sampratos transformacija: B. Croce ir H. G. Gadameris“

(2012, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Ernesta Molotokienė

„Laiko samprata Husserlio filosofijoje“

(2012, vadovas - prof. A. Šliogeris)

Nerijus Stasiulis

„Aristotelio filosofijos reikšmė Heideggerio mąstyme“

(2014, vadovas - doc. S. Jankauskas)

Edvardas Rimkus

"Kantiškoji patyrimo samprata ir jos recepcija"

(2014, vadovas - prof. A. Plėšnys)

Julija Tuleikytė

"Adiaforizacijos problema Z. Baumano socialinėje filosofijoje"

(2017, vadovas - prof. A. Plėšnys, konsultantas - prof. M. P. Šaulauskas)