Stojantiesiems

BAKALAURO STUDIJOS

Sveiki!

VU Filosofijos bakalauro programa leidžia nuosekliai susipažinti su istorine filosofijos raida ir prisiliesti prie pamatinių jos nagrinėjamų problemų. Šios studijos tiems, kurie nebijo klausti, mėgsta mąstyti ir trokšta suprasti. Kaip įmanomas pažinimas? Kas yra gėris, blogis, mokslas, tiesa ar laisvė? Tokie ir panašūs klausimai nagrinėjami skaitomuose tekstuose, seminarų diskusijose ir paskaitų medžiagoje. Savas temas bei problemas atranda bei interesus patenkina tiek linkę į tiksliuosius, tiek į humanitarinius ar socialinius mokslus. Bendrieji universitetiniai bei pasirenkamieji dalykai suteikia platesnio pobūdžio humanitarinių ir socialinių mokslų pagrindus, dėmesys klasikinėms – graikų ir lotynų – kalboms duoda galimybę tiesiogiai prisiliesti prie ankstyvųjų filosofinių tekstų (detaliau su dėstomais dalykais galite susipažinti peržiūrėję sąrašą ir tvarkaraščius). Paskaitų, seminarų ir savarankiško darbo metu ne tik susipažįstama su pagrindinėmis metafizikos, epistemologijos, etikos, estetikos ir meno teorijos bei kitų filosofijos šakų nagrinėjamomis problemomis, tačiau mokomasi net ir sudėtingiausiomis temomis rišliai bei argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, kritiškai priimti bei vertinti kitų pateikiamus argumentus, analizuoti bei sistemiškai apibendrinti turimą medžiagą. Šie įgūdžiai nepakeičiami tiek siekiant akademinės karjeros, tiek realizuojant save bet kokioje praktinėje veikloje. Pakankamai lanksti studijų programa leidžia įvairiais būdais gilinti patinkančios srities žinias ar derinti skirtingas specializacijas: tam skirti laisvieji pasirenkamieji dalykai, kursiniai darbai, gretutinių studijų galimybė, tarptautinių akademinių mainų programos.

3412

VU Filosofijos dėstytojai – kvalifikuoti, savo domėjimosi srityse jau daug metų dirbantys savarankišką analitinį bei kūrybinį darbą, žinias plečiantys ir įtvirtinantys stažuotėse, konferencijose. Bakalauro studijų programoje dėsto Filosofijos ir Filosofijos istorijos ir logikos katedros akademikai. Palyginus nedidelis priimamų studentų skaičius leidžia kurti glaudų studentų ir dėstytojų akademinį bendradarbiavimą. Bendruomenę stiprina, kartų dialogą ir akademines ambicijas kursto Studentų mokslinė draugija, organizuojanti tęstinius skaitymus, diskusijas, filmų peržiūras, Filosofinių trupinių savaitę, leidžianti geriausių rašto darbų almanachą. Bakalauro studentai, įgiję klasikinių kalbų pagrindus, labai laukiami ir studentų vasaros vertimo seminaruose ir kituose fakulteto renginiuose. Iškilus klausimams studentai visuomet skatinami kreiptis į Studentų atstovybę, vyresniuosius kolegas, doktorantus ir dėstytojus. Taip siekiama palaikyti neformalų ir draugišką santykį tarp studentų ir dėstytojų. Norintys atstovauti studentų interesams bei užsiimti bendruomenei naudinga veikla visuomet laukiami Studentų atstovybėje.

Ketveri filosofijos studijų metai ne tik leis tapti pilnaverčiais akademinės bendruomenės nariais, užmegzti glaudų bendradarbiavimą su savos srities specialistais, tačiau kartu praturtins jūsų žinias ir supratimą apie mus supantį pasaulį, visuomenę, kurioje gyvename, bei suteiks nepakeičiamų įgūdžių reikšti savo mintis, analizuoti, mąstyti.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Filosofijos specialybės bakalauro ir magistro studijų programas įgyvendina dvi VU Filosofijos fakulteto katedros – Filosofijos katedra ir Filosofijos istorijos ir logikos katedra. Filosofijos katedra atsako už bakalauro studijų programą, Filosofijos istorijos ir logikos katedra – už magistro studijų programą. Įgyvendindamos abi programas katedros bendradarbiauja – programas realizuoja abiejų katedrų dėstytojai, iš kurių sudaryti ir abiejų programų studijų komitetai. Už filosofijos doktorantūros studijų programą atsako abi katedros.

Informacija stojantiesiems:

Filosofijos Bakalauro studijos >> 

Filosofijos Magistro studijos >>

Filosofijos Doktorantūros studijos >>