Studijos

Psichologijos studijų rašto darbų rengimo rekomendacijos

Psichologijos studijų rašto darbų rengimo rekomendacijos Parsisiųsti

Magistro studijų programų profesinės praktikos dokumentai

Edukacinė ir vaiko psichologija

Dalyko Profesinė praktika aprašas Parsisiųsti

Trišalė sutartis mokykloje  Parsisiųsti

Trišalė sutartis PPT/Centre Parsisiųsti

Edukacinės ir vaiko psichologijos profesinės praktikos planas PPT  Parsisiųsti

Edukacinės ir vaiko psichologijos profesinės praktikos planas mokykloje  Parsisiųsti

Edukacinės ir vaiko psichologijos profesinės praktikos programa Parsisiųsti

Profesinės praktikos įvertinimo anketa Parsisiųsti

Sveikatos psichologija

Dalyko Profesinė praktika aprašas  Parsisiųsti

Trišalė sutartis Parsisiųsti

Sveikatos psichologijos profesinės praktikos planas Parsisiųsti

Sveikatos psichologijos profesinės praktikos programa Parsisiųsti

Profesinės praktikos įvertinimo anketa Parsisiųsti

Teisės psichologija

Dalyko Profesinė praktika aprašas Parsisiųsti

Trišalė sutartis (kriminologinė praktika 4,5 kreditai, psichologinė praktika 16,5 kreditai) Parsisiųsti

Teisės psichologijos profesinės praktikos planas: kriminologinė praktika Parsisiųsti ,

                                                                               psichologinė praktika Parsisiųsti

Teisės psichologijos profesinės praktikos programa Parsisiųsti

Profesinės praktikos įvertinimo anketa Parsisiųsti

2017-2018 m.m. Psichologijos bakalauro studijų programos mokomosios praktikos dokumentai

Mokomosios praktikos vietos bus išsiųstos seniūnams likus ne mažiau 3 savaitėms iki praktikos pradžios.

Praktikos atmintinė

Praktikos srautai:

1 srautas 2018-02-12 – 2018-03-02
2 srautas 2018-03-05 – 2018-03-23
3 srautas 2018-04-03 – 2018-04-20

Dalyko Mokomoji praktika aprašas Parsisiųsti

Mokomosios praktikos nuostatai Parsisiųsti

Trišalė sutartis Parsisiųsti

Edukacinės psichologijos srities planas  Parsisiųsti

Klinikinės,sveikatos psichologijos srities planas  Parsisiųsti

Organizacinės psichologijos srities planas Parsisiųsti

Teisės psichologijos srities planas Parsisiųsti

Mokslinės praktikos srities planas Parsisiųsti

Mokomosios praktikos programa Parsisiųsti

Studento mokomosios praktikos įvertinimo anketa Parsisiųsti

Baigiamųjų darbų gynimas

Baigiamųjų darbų gynimo tvarka Parsisiųsti;

Bakalauro darbų gynimo tvarkaraštis 1 komisija; 2 komisija;

Psichologijos magistro darbų gynimo tvarkaraštis;

Teisės psichologijos magistro darbų gynimo tvarkaraštis;

Pateikties lapas Parsisiųsti.

Absolventų atsiskaitymas .