Gražina Gudaitė

Pradinis

Gudaite

 

Dr., profesorė

Adresas: Universiteto 9/1, 01513 Vilnius, 202 kab.

Telefonas: +370 5 266 7605

El. paštas:

 

 Budėjimo laikas katedroje:


Dėl susitikimo prašome susisiekti tel. 8 650 11767 ar elektroniniu paštu

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Psichinio funkcionavimo sunkumų klinikinis psichologinis vertinimas, gelminių prielaidų apie psichologinius sunkumus atskleidimas, psichologinio poveikio priemonių taikymas ir asmenybės transformacijos tyrinėjimai

 

Dėstomi dalykai:


Klinikinis psichologinis vertinimas
Psichodinaminė psichoterapija
Analitinė C.G. Jung psichologija
Geštaltinė psichoterapija

Publikacijos


Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa


 

Monografijos ir studijos


 

 •  
 Gudaitė G. Mokslo darbų apžvalga habilitacijos procedūrai. „Asmenybės pokyčiai: sąlygos, procesai ir vertinimas“. VU, 2009  
 •  
 Gudaitė G. (sud.) Santykis ir pokytis: gelminės psichoterapinių ryšių prielaidos. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. p.258  
 •  
 Gudaitė G. Klinikinis psichologinis vertinimas: užduotys ir taikymo principai. Aukštųjų mokyklų vadovėlis.Vilniaus universiteto leidykla, 2007 p. 227  
 •  
 Gudaitė G. Įvadas į analitinę psichologiją. Mokomoji knyga. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilniaus universiteto leidykla, 2002  p.138;  
 •  
 Gudaitė G.Asmenybės transformacija sapnuose, pasakose, mituose. Monografija. Vilnius: Tyto Alba, 2001 p.362  

 

 Svarbesni straipsniai


 

 •  
Gudaitė G.Psychologische Auswirkungen kommunistischer Regime:Die Dynamik der Autoritatserfahrung// Ost-West Europaische Perspektiven, 2011, 2,p.101- 109  
 •  
Gudaitė G., Lozovskaja J. Moterų agresijos ir tėvo komplekso sąsajos// Tarptautinis psichologijos žurnalas:biopsichosocialinis požiūris, 2010,6,p. 99-120  
 •  
Reinersmann I., Gudaitė G., Werner D. Der symbolische Ausdruck von emotionalen  Erfahrungen in Marchenzeichnungen: Ein Vergleich zwischen litauischen Vorschulkindern aus Heimen und vollstandingen Familien// Zeitshrift fur Entwicklungpsychologie und Padagogische Psychologie. Hogrefe, 2010  
 •  
Grigutytė N., Gudaitė G. Seksualinės prievartos traumos padariniai ir jų sąsajos su traumos įveikos strategijomis paauglystėje // Visuomenės sveikata, 2009/1(44) p.56-70  
 •  
Gudaitė G. Psichoterapinių santykių savitumas ir jų sklaida // Santykis ir pokytis: gelminės psichoterapinių ryšių prielaidos. Kolektyvinė monografija. Sudarė G.Gudaitė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p.38-75  
 •  
Gudaitė G. Psichoterapinių santykių samprata ir vertinimas // Santykis ir pokytis: gelminės psichoterapinių ryšių prielaidos. Kolektyvinė monografija. Sudarė G. Gudaitė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008 p.17-38  
 •  
Rukšaitė G., Gudaitė G. Asmenybės santykiai ir gelminio tapatumo pokyčiai ilgalaikėje psichoterapijoje // Santykis ir pokytis: gelminės psichoterapinių ryšių prielaidos. Kolektyvinė monografija. Sudarė G. Gudaitė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008  p.75-102  
 •  
Gudaitė G. C.G.Jungo psichologija.//Psichoterapija: Knyga profesionalams ir     smalsiems. Straipsnių rinkinys. Red.E.Laurinaitis ir R. Milašiūnas. Vaistų žinios, 2008 p. 127-145  
 •  
Kalpokienė V., Gudaitė G. Elgesio sutrikimus turinčių paauglių Ego funkcijos ir jų ryšys su įveikos strategijomis // Psichologija. Mokslo darbai, Nr.35, 2007 p.42-54  
 •  
Gudaitė G. Butkus G.Savasties fenomenologijos prielaidos ir sąsajos su emocine savireguliacija // Sveikatos mokslai, 2006, Nr.1-2, p.14-19  
 •  
Gudaitė G. Psychological Aftereffects of the Soviet Trauma and the Analytical Process // D. Gailiene (Ed.) The Psychology of Extreme Traumatisation: The Aftermath of Political Repression. Vilnius: Akreta, 2005 p.108-127  
 •  
Gudaitė G., Sovietinių traumų padariniai ir analitinis procesas // Sunkių traumų psichologija: politinių represijų padariniai. Sudarė D.Gailienė. Vilnius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2004  

Tyrimai ir kita veikla

 

Studentams